• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ป. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in Purchasing
 • Good command of English
 • Independent & High Problem-solving skill

10 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลรับผิดชอบด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • จบปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สนใจงานบริการและประชาสัมพันธ์
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21 hours ago

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

21 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ดูแลจัดการฐานข้อมูล
 • พัฒนา Website Intranet และ E-Form
 • ออกแบบฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL Server, อื่นๆ

21 hours ago

 

Applied
 • Engineering Manager Electrical Industrial
 • Manufacturing Manager Process Improvement
 • Troubleshooting Preventive Maintenance

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีปรสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 27 - 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Good command of English.

23-May-17

Salary negotiable

Applied

Marketing Analyst

VCANBUY

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Proficient in SQL, Excel
 • Proven market research analysis experience
 • Excellent knowledge of statistical packages

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ Years work experience creating user interface
 • Excellent online portfolio showcasing UX
 • Experience in designing iOS/Android app

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
 • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
 • มีความสามารถในการวางแผนงานและงบประมาณ

23-May-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in HR functions
 • Employee relations, benefits and welfare
 • Conduct orientation, training

23-May-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถประจำโรงงานที่นครปฐม

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

23-May-17

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป (นอกเหนือจาก งาน AP/AR)
 • จัดทำงบการเงินต่างๆ ดูแลบัญชีในภาพรวม
 • ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้นำ เข้าใจระบบของ HR อย่างดี
 • ทำงานใต้แรงกดดัน
 • ดูแลและจัดระบบของพนักงานในองค์กร

23-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

23-May-17

 

Applied
 • marketing manager sale manager logistics manager
 • Accounting manager
 • finance manager

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • การตลาด ออนไลน์และออฟไลน์

23-May-17

 

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงินโบนัสการันตี 2 เดือน

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Multicultural
 • Fun
 • Innovative

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี

22-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 30 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age a35-40 years old - Bachelor's Deg
 • Good command of English
 • Own car and able to relocate

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารงานขาย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วางแผนกลยุทธ์การขายและบริหารทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ทำงานจันทร์ – เสาร์

22-May-17

Salary negotiable

Applied

Service Engineer

Autopack Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Degree in Engineering or Technical field
 • 3 years experiences controlling inventory
 • Good understanding in MRP

22-May-17

 

Applied

IT Manager

Vcanbuy

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Provide strategic plans and technical direction
 • 10 years of experience in IT field
 • Solid experience in e-commerce business

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • General Administrator
 • Administration Officer
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

22-May-17

 

Applied
 • Manages local Color Support Specialists
 • Experience in Product Management or Marketing
 • Very good command of English

21-May-17

 

Applied
 • leadership of the boarding community.
 • Strategic leadership and development of boarding
 • Ensure that parents and guardians are well

21-May-17

 

Applied
 • ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร
 • ประสานงาน ธุรการ ติดต่อสื่อสาร
 • ล่ามภาษากัมพูชา แปลภาษากัมพูชา

20-May-17

 

Applied
 • ขายเหล็ก ขายสเตนเลส ขายอุปกรณ์ ขายอะไหล่
 • ค้าส่งและค้าปลีก นำเข้าสินค้า นำเข้าสินค้าจากจีน
 • ระบบsap sapsystem erp

20-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Play key role in Plant Procurement & Sourcing team
 • Control and manage Plant Procurement policies
 • Lead and implement best Procurement practices

20-May-17

 

Applied