• ภาษาจีน ติดต่อประสานงาน
  • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  • จัดซื้อภาษาจีน

2 hours ago

 

Applied
  • Experience in designing iOS/Android app
  • Excellent on-line portfolio showcasing user expe
  • Icon design and 3D experience is a plus

2 hours ago

 

Applied
  • มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Adwords, Facebook Ads
  • มีความเข้าใจด้าน Google Analytics
  • มีความสามารถในการ Optimize แคมเปญให้มีประสิทธิภาพ

2 hours ago

 

Applied
  • อายุ 35-45 ปี
  • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Minimum Bachelor Degree
  • At least 10 years
  • Good bonus

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
  • เก็บข้อมูลวิเคราะห์งานในรายผลิต
  • มีความรับผิดชอบในงาน อดทน
  • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
  • เขียนแบบ Auto CAD , Soild Work
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนแบบ Auto CAD

2 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ดูเครื่องจักรระบบไบโอแก๊ส ระบบไบโอแก๊ส ท่อแก๊ส
  • ปริญญาตรี
  • อายุ 25-35ปี

2 hours ago

 

Applied
  • ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร
  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับ ปวช,ปวส, ป.ตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • จัดทำสรุปต้นทุน
  • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
  • อายุ 20 ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

 

Applied
  • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

2 hours ago

 

Applied
  • ขับรถ 6 ล้อใหญ่ได้ จนถึงรถสิบล้อ และรถโฟร์ทลิฟได้
  • อายุ 30-50 ปี
  • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย

2 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
  • ทำกับข้าว ทำความสะอาดบริเวณออฟฟิศ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • แยกประเภทบัญชี , บัญชีทั่วไป
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
  • ออกบิลขาย รับงานส่งต่อให้ฝ่ายผลิตจัดเตรียมสินค้า
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านเอกสาร
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2 hours ago

 

Applied
  • ดูแลควบคุมและประสานงานในกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2 hours ago

 

Applied
  • ติดตามงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับการผลิต
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสั่งซือ
  • บันทึกและประมวลผลสถิติการซ่อมบำรุง

2 hours ago

 

Applied
  • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
  • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
  • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

2 hours ago

 

Applied
  • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบและดึงข้อมูลตรวจสอบ
  • ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์เบื้องต้นได้
  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี

2 hours ago

 

Applied
  • เช็คของ เบิกจ่ายส่งของในคลังสินค้า
  • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการ์ณอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านตรวจสอบเนื้อสัตว์
  • สามารถทำงาน ล่วงเวลาได้

2 hours ago

 

Applied
  • 5 years’ experience in Acrylic, Plastic, Chemical
  • Degree or higher in Chemical Engineering
  • Male or female, aged 29 - 35 years old

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
  • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
  • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

2 hours ago

 

Applied
  • Thai nationality, aged late 30s – early 40s
  • Able to relocate to Nakhon Pathom
  • 7 years of experience in human resources

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ
  • สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ
  • ใช้ Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่อง

10 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

20 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารก่อสร้าง
  • เพศชาย-อายุ45-55 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม

20 hours ago

 

Applied
  • working experience as Accounting Manager
  • BS degree in Accounting or Finance
  • Ability to manipulate large amounts of data

24-Apr-17

 

Applied
  • 5 years FMCG international sales experience
  • Experienced in Snacks , Beverage marketing
  • THAI nationality, speak English Fluently

24-Apr-17

 

Applied
  • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

24-Apr-17

 

Applied
  • IE , Food Eng. or any related field , Age 30 – 4
  • 5-10 yrs experience working in FOOD manufacturing
  • Knowledge of GMP, HACCP, BRC, ISO and other system

24-Apr-17

 

Applied
  • 5 years of relevant Food Safety and Quality
  • experience in food manufacturing
  • Thai citizen only , Age 30 – 40

24-Apr-17

 

Applied
  • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
  • Knowledge and awareness of Food Safety
  • Responds to daily customer requests

24-Apr-17

 

Applied
  • Degree or higher in Marketing
  • Receive and process customer orders
  • experience in Jewelry business required

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน
  • มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข

24-Apr-17

 

Applied
  • ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
  • ปวส. ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Apr-17

 

Applied
  • จบปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • สนใจงานบริการและประชาสัมพันธ์
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
  • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
  • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
  • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

24-Apr-17

 

Applied
  • Product Management Associate
  • 1-3 years exp in procurement, sourcing and buyer.
  • Good command in English

24-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied