• Key Account Manager
 • Assistant Key Account Manager
 • Key Account Executive

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP, AX,Oracle

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านงานเหล็ก

7 hours ago

 

Applied
 • คีย์เอกสารในแผนกจัดซื้อ
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส.

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 - 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี , มีทักษะการสื่อสารดี
 • ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หมุนเวียนวันหยุด

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
 • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช. / ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

7 hours ago

 

Applied
 • CPA
 • Manufacturing background
 • experience in accounting and finance field

7 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineering.
 • Experience in production planning. Level managers
 • You can use Excel and ERP applications as well

7 hours ago

 

Applied

IT Manager

F - Plus Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • เพศชาย การศึกษาป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ดูแลและกำกับระบบการทำงาน ERP
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโปรเจ็ค พัฒนาโปรแกรม

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง 22-35 ปี
 • บันทึกบัญชี สมุดรายวัน เอกสารจ่าย
 • ทำรายงานข้อมูลด้านภาษี

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและขายสินค้าของร้าน
 • ให้คำแนะนำสินค้าเสื้อกีฬาได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ขายอาหารสัตว์น้ำ(อาหารกุ้ง อาหารปลา)ให้แก่ฟาร์ม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง
 • Recruitment Supervisor
 • บริหารงานสรรหา

16 hours ago

 

Applied
 • To Supervise Production process and implement
 • To Supervise in problems solving of production
 • To coordinate with Plant Manager in improving

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • างแผนและบริหารกระบวนการขนส่งสินค้า

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • พนักงานในไลน์การผลิต
 • ปฏิบัติงาน ดูแล ควบคุม เครื่องจักร

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตสินค้าตามออเดอร์จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

23-Mar-17

 

Applied
 • แพ็คกระดุมใส่กล่อง ชั่งน้ำหนัก ส่งออกต่างประเทศ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช./ปวส.

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบสูง

23-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher
 • More than 10 years of experience

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied

GRAPHIC Supervisor

OROK's Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Graphic designer qualification
 • Thai and English literacy
 • Able to use both macintosh and pc

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

23-Mar-17

 

Applied