• มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 • างแผนและบริหารกระบวนการขนส่งสินค้า

45 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • พนักงานในไลน์การผลิต
 • ปฏิบัติงาน ดูแล ควบคุม เครื่องจักร

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผลิตสินค้าตามออเดอร์จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
 • ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี
 • ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้กับผู้บริหารรอบๆ กทม. และต่างจังหวัด
 • รับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

9 hours ago

 

Applied
 • ขับรถเข้าตามสถานที่ติดตั้งกล้อง
 • ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีม

9 hours ago

 

Applied
 • แพ็คกระดุมใส่กล่อง ชั่งน้ำหนัก ส่งออกต่างประเทศ
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช./ปวส.

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบสูง

9 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher
 • More than 10 years of experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied

GRAPHIC Supervisor

OROK's Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Graphic designer qualification
 • Thai and English literacy
 • Able to use both macintosh and pc

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

9 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

9 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop , Coreldraw, Rhinoceros ได้ดี
 • วาดแบบ 2D,3Dได้
 • เขียนแบบผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการฝ่าย

9 hours ago

 

Applied
 • ชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรมพนักงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การใช้แก้วสี ทำให้ชิ้นงานมีสีสันที่มาจากเนื้อแก้ว
 • มีความรู้ในการเป่าแก้ว

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

9 hours ago

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแก้ไขสูตรและค่าแรงการผลิต
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรง
 • คำนวณราคาขายด้วยระบบคอมพิวตอร์

9 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์สายงานจิวเวลรี่อย่างน้อย3ปี
 • พร้อมเริ่มงานภายใน 15 วัน

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 • ชุบงานตามคำสั่งการผลิตของลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำยาล้าง

9 hours ago

 

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

9 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติประจำ ณ บริษัทฯ ได้
 • นักเรียนพยาบาลจบใหม่ หรือพยาบาลอายุเกษียณ

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล Hardware
 • จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เรื่อง Network , Technical Support

9 hours ago

 

Applied
 • IE , Food Eng. or any related field , Age 30 – 4
 • 5-10 yrs experience working in FOOD manufacturing
 • Knowledge of GMP, HACCP, BRC, ISO and other system

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การการอาหาร
 • 25 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการต่อรอง

9 hours ago

 

Applied
 • Female , age 25-30 years old
 • 5 years experience in sales of food ingredient
 • Present and sell company products

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

9 hours ago

 

Applied
 • 5 years FMCG international sales experience
 • Experienced in Snacks , Beverage marketing
 • THAI nationality, speak English Fluently

9 hours ago

 

Applied
 • มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

9 hours ago

 

Applied
 • At least 2-4 years experience in purchasing
 • Good command of English
 • Proficient in computer programs.

15 hours ago

 

Applied
 • General Administrator
 • Administration Officer
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16 hours ago

 

Applied
 • Quality Development Officers
 • Quality Assurance Officers
 • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree supply chain or related fields
 • At least 10 years experience
 • Knowledge of ISO ,GMP & HACCP

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
 • english good communication
 • Manage logistics, warehouse, transportation

22-Mar-17

 

Applied
 • พนักงานขาย
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและองค์กร
 • รวมรวมข้อมูลของงานขาย จัดทำรายงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • Develops and standardizes production processes
 • Leading project teams and implementing project
 • Develops Process Specifications SOP

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาระบบด้วย PHP & MySQL
 • ดูแล Website ของบริษัท
 • ดูแลระบบภายในองค์กร

22-Mar-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการใช้ Social Media มีประสบการณ์ขาย online

22-Mar-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Sale and Marketing or related filed
 • 5 years of sales experience
 • Candidate with less experience will be considered

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied