• เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปวส.
 • มีความรู้ด้านงานไฟฟ้าพอสมควร

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ ป.ตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาตร์ เครืองกล อุตสาหการ
 • Mechanical Engineer
 • ปฎิบัติงานที่นครปฐม

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ

14 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเคมี
 • อุตสาหกรรมชุบโลหะ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมี/วิทยาศาสตร์
 • อุตสาหกรรมชุบโลหะ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรักในการออกแบบ และชอบงานท้าทายในการออกแบบ
 • เสนอผลงานได้อย่างเต็มที่

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • HRD and HROD
 • BangkokOffice and Nakornpathom
 • เงินเดือน N/A

23 hours ago

 

Applied
 • Resp. for Mixing Process, Blowing, Filling-Packing
 • Experience - high technology beverage machine line
 • experience in beverage factory

23 hours ago

 

Applied
 • Master’s in Chemistry, Food Science & Technology
 • Male or female, aged over 35 years old
 • 5 years of experience in People Management

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age over 30 years old
 • Master’s in Chemistry, Food Science
 • At least 4 years experience of people management

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Power Electronics
 • Layout แผ่น PCB ด้วย โปรแกรม Protel ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด (Oscilloscope, Multimeter)

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • ป. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

23-Jun-17

 

Applied
 • About 10 Years working experience.
 • Min 5 or more years of production management.
 • Engineering relate filed.

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 experience in Supply chain
 • Supply chain, logistic, inventory management
 • Experience in food industry

23-Jun-17

 

Applied
 • The position involves day to day testing
 • Candidates should ideally have a minimum education
 • A knowledge of material science, ceramics,jewely

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ควบคุมงานบริการ งานลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • สรรหา / คัดเลือก Supplier ที่มีประสิทธิภาพ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปสาขาช่างกล

23-Jun-17

 

Applied
 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลสินค้าลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ
 • ประสานงานระหว่างช่างช่วงล่างกับลูกค้า
 • ดูแลรถลูกค้า ประสานงานให้เสร็จทันตามกำหนด

23-Jun-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

23-Jun-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ดูแล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ควบคุมงานบริการ งานลูกค้าสัมพันธ์
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied

Senior Programmer

Vcanbuy

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Designing and developing the website.
 • At least 3 years of experience as a Web Programmer
 • MY SQL, PHP, HTML, Javascript and CSS.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Have the experience in Project Sale Role 3 years
 • Fluent in English
 • Have the Management Skill, Leadership Skill

23-Jun-17

 

Applied
 • ผู้จัดการนวัตกรรม บริหารจัดการนวัตกรรม
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Innovation management
 • ควบคุมดูแล Project, Process, Knowledge management

23-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male Thai Nationality, age 28-40 years
 • Bachelor's Degree in Engineering or related fiel
 • 5 - 8 years working experienced in Manufacturing

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree Marketing
 • speak English Fluently and Confidently.
 • Good in Computer skill

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ทางด้านเครื่องจักร วัตถุดิบอย่างดี
 • มีความอดทน และแสวงหาความรู้
 • มีทักษะการบริหารลูกทีม

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ ทางด้านเครื่องจักร วัตถุดิบอย่างดี
 • มีความอดทน และแสวงหาความรู้
 • มีทักษะการบริหารลูกทีม

23-Jun-17

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น ประสานงานต่างๆได้ดี
 • มีใจรักทางด้านทักษะการเจรจา
 • มีความรู้ทางด้านงานขายในระบบ social media

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
 • ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวช,ปวส, ป.ตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูเครื่องจักรระบบไบโอแก๊ส ระบบไบโอแก๊ส ท่อแก๊ส
 • ปริญญาตรี
 • อายุ 25-35ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ขับรถ 6 ล้อใหญ่ได้ จนถึงรถสิบล้อ และรถโฟร์ทลิฟได้
 • อายุ 30-50 ปี
 • มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำสรุปต้นทุน
 • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
 • อายุ 20 ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ติดตามงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสั่งซือ
 • บันทึกและประมวลผลสถิติการซ่อมบำรุง

23-Jun-17

 

Applied
 • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลวิเคราะห์งานในรายผลิต
 • มีความรับผิดชอบในงาน อดทน
 • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมและประสานงานในกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เขียนแบบ Auto CAD , Soild Work
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนแบบ Auto CAD

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied