• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

42 mins ago

 

Applied
 • Working 5 days / week (Mon. - Fri.)
 • Bonus Performance
 • 2 Training Courses / Year

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Mechatronics, Electronics, In
 • Minimum 3-5 years’ experience in manufacturing env
 • Good in English skill (Listening, Speaking, Readin

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of experience
 • Has good knowledge of the compensation function

4 hours ago

 

Applied
 • Female
 • 2-3 years of management level
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of spoken and written English.
 • Excellent Microsoft Office, Accounting, ERP.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied

ARI Sales Representative Thailand

ARI

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality, Male or Female
 • Must have driving license and car
 • Must live in or around Bangkok area.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

 

Applied
 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Draft drawing
 • Preventive Maintenance M/C plan
 • expense

13 hours ago

Salary negotiable

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in any field as relate to Safety
 • 3 years relevant working experience
 • Good personality, interpersonal skills

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไปวุฒิป.ตรี ประสบการณ์ 2
 • ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถนำเสนอการปรัะบปรุงขั้น
 • ตอนและกระบวนการผลิตให้สันลงและมีประสิทธิภาพ

13 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงาน บริการ อดทนต่อแรงกดดัน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม สูง
 • สามารถสื่อสาร หรือใช้ภาษาอังกฤษได้

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปีป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านระบบไฟฟ้าควบคุม
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi ,Drive

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

13 hours ago

 

Applied
 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

13 hours ago

 

Applied
 • Responsible of pricing issue.
 • Age between 30- 38 (Male only)
 • Possess a Driving License

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years working experience in electrical design
 • Degree in Electronic Engineering or related field
 • Male,Thai nationality, Age 22-30

13 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in sales field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Political Science
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 750 up
 • Willing to work in international environment

13 hours ago

 

Applied
 • manufacturing
 • CPD
 • Samutprakarn Phraeksa

13 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Good in English is a must
 • Work with a high accuracy and problem solving
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

13 hours ago

 

Applied
 • Safety & Security manager in international retail.
 • Great career advancement, welfare, training.
 • Leadership, communication, problem-solving.

13 hours ago

 

Applied
 • Male,35-45 Years old, 2 Years working experrience
 • Good in English conversation and Writing
 • Salary N/A

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Develop staff awareness and training program.
 • Experience in fire protection

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน และ Ms Office ได้ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 5
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รับส่งผู้บริหาร/แล้วแต่ผู้บริหารสั่ง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • รับ-ส่งเอกสารภายในกิจการ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณทลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รายงานสถานะการเงินของกิจการ
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง /ชาย , อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการพ่นเคลือบประตู PVC
 • ควบคุม และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขาย และ แนะนำสินค้า
 • ดูแลสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า

13 hours ago

 

Applied
 • To attend the job brief from client when necessary
 • To create and come up with conceptual design
 • To proof of artwork and control quality of artwork

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree in in Japanese
 • 7-10 years experiences

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Female or Male, Thai, age over 30 years old
 • OEM sales management to achieve the target
 • Skillful in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

13 hours ago

 

Applied