• ชาย /หญิง อายุ 20 - 35 ปี(ไม่เกิน 40 ปี)
 • รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆและคดีร้ายแรง

3 hours ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสารรับเช็ควางบิล
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • สินค้าที่ได้รับมอบหมาย

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years' experience in Warehouse
 • At least Bachelor’s degree in related field
 • Good command of English

3 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • SQK and /or ORACLE knowledge
 • Phone availability at weekends

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 22 years old. Thai nationality only
 • 0-3 year experience in a cost reduction
 • Sear new material and evaluate

3 hours ago

 

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • Minimum 3-5 years experience in similar capacity

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pharmacist Professional Certificate
 • Knowledge of current regulatory guidelines
 • Pharmaceutical Research and Development

3 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Support sales team to grow vehicle sales business
 • Support vehicle sales forecast in medium
 • Responsible for order to delivery process

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruitment, outsourcing, Human Resource,
 • administration, training, employee relation,
 • bachelor, male, female,, thai nationality

3 hours ago

 

Applied
 • Male only, Age between 40 - 45 years old
 • 5-10 yrs in Utility Management in Factory
 • Hold License of Professional Practice (กว.)

3 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Thai Nationality, 22-27 years old
 • Bachelor degree in Occupational health
 • 1-3 years working experience

3 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 25-33
 • 2 years of work experience in installation
 • Degree in Engineering

3 hours ago

 

Applied
 • Male, 45 - 50 years old, Thai Nationality.
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • 10 years work experience in engineering

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

3 hours ago

 

Applied
 • Litigation,Recovery
 • Collection Litigation
 • IT

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1-2 years experience in export
 • Good command in English
 • Knowledge in FORM D, E, AI for customs issues

3 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

3 hours ago

 

Applied
 • Lab Technician
 • Laboratory
 • Research & Development

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

3 hours ago

 

Applied
 • Production Manager
 • Polymer
 • Masterbatch

3 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Degree in Business Administration, MBA is a plus
 • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
 • Self-Confident,Positive / Can do attitude

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead and manage logistics business project
 • Drive collaborative operational internal interface
 • Continuous improvement regarding the supply chain

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese /English speaking is buisness level
 • Industrial Sales Manager for Automotive/Electronic
 • Have own car with driving license

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • Opportunity to learn Japanese culture

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience
 • Interpersonal and Training Skills

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in computer program development
 • Possess a Driving License
 • Experience in service dealer enhancement is prefer

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree of Industrial Engineering
 • Good command of English is a must
 • High responsibility, work well under pressure

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineer
 • Knowledge of design function and VA/VE thinking
 • Able to work under pressure

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's of Industrial, Mechanical, Production
 • Experience and knowledge in QA or production
 • Able to drive car with Driving License

3 hours ago

 

Applied
 • Good command of English is a must.
 • Good knowledge and experience with manufacturing
 • Understand 2D and 3D drawing

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese Language
 • JLPT Level 1 or 2
 • 1 – 2 years experience as a Japanese Interpreter

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being the main point of contact with the suppliers
 • Manage and deal with and supplier delivery
 • Set appropriate lead time, control inventory level

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To learn Japanese culture and business
 • To have the opportunity to acquire knowledge
 • To work in the company which increase sales

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fully manage the Company’s debtor accounts
 • Lead implementation of the organization’s credit
 • Monitor the status of credit and collection

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Telesales
 • Insurerance
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree in Engineering of IE or ME or EE
 • Min 3 years’ experience in molding machine mainte
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

16 hours ago

 

Applied

General Manager

--

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Provide leadership for the day-to-day operation.
 • Analyse workforce requirements.
 • Maintain plant site security systems.

21 hours ago

 

Applied