• เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years in control measurement&instrument.
 • Bachelor's degree in Engineer, Science or related.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old, Thai nationality
 • 0-5 years experience in Products Design / R&D
 • Bachelor's in Electrical or Mechanical Engineer.

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Using Auto CAD program
 • Experiences in Automotive field

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Age between 24-33 years old.
 • Degree in Statistics, Business Admin.
 • 1 year in Planning & Control SMT process/PCB.

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering field.
 • Male/Female only, Age between 23-35 years old
 • 1-7 year in Industrial/Quality system/Drawing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 22 - 30Yrs.
 • Experience New model launching,Product development
 • New graduate are welcome

2 hours ago

 

Applied
 • Working in conjunction with other Mechanical
 • Bachelors / Masters Degree in a Mechanical
 • Minimum of 5 years’ experience a relevant design

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years
 • Bachelor's degree in any related fields
 • 5-7 years working experience of sales

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial Engineering
 • GPA > 2.50
 • Age between 27-29 years

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

7 hours ago

 

Applied
 • Plan and provide training to all employees
 • Understanding of legal health and safety
 • Administer of safety committee

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Dispatcher
 • License Dispatcher
 • Flight Operations Officer

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประมานงานต่างประเทศ
 • ประมานงานขาย
 • จัดกิจกรรมการตลาด

7 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • Home appliances, consumer goods
 • Event Marketing, Promotion Marketing
 • Marketing Research, Marketing Strategy

7 hours ago

 

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

7 hours ago

 

Applied
 • Bangsaotong
 • Bangsaotong
 • samutparkran

7 hours ago

 

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

7 hours ago

 

Applied
 • Thai male, 30-45 years old, R&D Engineer, CATIA V5
 • 5 years exp. as R&D in automotive manufacture
 • THB 30-40K + Bonus, Supervisor level, Bangbor

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Program Computer ได้ดี
 • มีความคิดเชิงบวก และการทำงานเป็มทีม
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิป.ตรี - โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนจัดออเดอร์ในการส่งสินค้า
 • จัดทำรายงานข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท

7 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่ง
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • อายุ(ปี) : 15 - 35

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 23-30 years, Factory improvement
 • Bachelor degree in Engineering field, CATIA & CAD
 • 18,000 - 25,000 THB, aluminum casting factory

7 hours ago

 

Applied
 • Female/Male age 23-30 years old
 • Bachelor’s Degree in Scientific or related field
 • Have experienced in Medical Representative

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design Automotive Embedded system
 • Expertise in Embedded Software development
 • Global and Asia Pacific operation

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical
 • Automotive Engineering with GPA> 2.75
 • Male with age between 26-32 years old

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Set and develop KD pick and pack process flow
 • Ensure pick and pack process working effectively
 • Maintain and develop Work Instruction for KD pick

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน GMP

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ sales experience
 • Industrial automation
 • Job in Bangkok, Thailand

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning
 • Engineer
 • Project coordination

7 hours ago

 

Applied
 • Sales Assistant job
 • Ingredients manufacturer
 • Food flavours

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, 25 – 35 years old
 • Bachelors / Masters Degree in a Training, Learning
 • Previous experience in a Training, Learning

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing customer specifications and requests
 • Bachelors / Masters Degree in an Electrical
 • Minimum of 3 years’ relevant experience in a Cost

7 hours ago

Salary negotiable

Applied

Electrical Engineer

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Develop preventive maintenance & calibration prog.
 • Ensure repair tasks are conducted at root cause
 • Monthly review work order analysis

7 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female Age not over 30 years
 • Bachelor in Business Administration, Japanese
 • Experience in intellectual property tasks

7 hours ago

Salary negotiable

Applied