• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

2 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
 • สนับสนุนงานธุรการทั้งหมดของแผนก

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ได้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมาย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ทำเอกสารระหว่างประเทศได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องแ
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมใช้งาน
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

5 hours ago

 

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 27 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และการประกอบ

5 hours ago

 

Applied
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง
 • ดูแลรับผิดชอบ เครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมใช้งาน
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ผลิตชิ้นงานตามแบบ ที่ได้รับมอบหมาย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Operate and monitor the plant system
 • Maintain a complete set of logs
 • Work closely with shift partner and grid operator

5 hours ago

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • materials handling (In-Out)
 • EMS Business
 • Software ERP/MRP

5 hours ago

 

Applied
 • 2-year experience in production and material plan
 • Excellent planning and communication skills
 • Good Knowledge of ISO / TS 16949

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale, Marketing, Packing, Manufacturing
 • Sale forcast, sale budget, Thai Nationality
 • Sale, Marketing manager

5 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years of HR work experience
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

5 hours ago

 

Applied
 • Age 28 Years and over
 • Bachelor Degree in related field
 • Have experiences in any automotive manufacturing

5 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor degree in BA. Major in Human Resources

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years of experience in acc & inventory
 • Fluent communication in Thai and English
 • experience in auditing firm with CPA would be adv.

5 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all aspects of HR functions
 • Degree or higher in Political Science, Law
 • 8 years in overall HR functions

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 6 years experienced in a Warehouse
 • Management, Transport, Engineering, Logistics

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 24-37 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • 3-5 years working experience as sale of car parts
 • Be able to work on Saturday

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 23-28 years old
 • 1-3 years working experience
 • Bachelor degree in Computer Engineer, Mechanical

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage and control Thai staff
 • To pack and be responsible for warehouse task
 • To do monthly report to MD

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years experience in Airfreight
 • Experience in P&L Management a must
 • Location - Samutprakarn

5 hours ago

 

Applied
 • Industrial Sales products selling for OEM/MFG
 • Japanese + English language for Business work
 • 5+ Yrs exp. in Sales/marketing/BD Manager (must)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Female or Male, Age over 35 years old.
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • At least 8 year’s experience in accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year of translator, interpreter in production.
 • ave knowledge of technical term.
 • Japanese level JLPT N2 up.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานสื่อสารภาษาจีน เขียน อ่าน ได้ดี
 • อายุ 22-32 ปี เพศหญิงเท่านั้น
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
 • รู้จักเส้นทางกรุงเทพฯ,ปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

5 hours ago

 

Applied
 • Programmer VB 6 / VB.NET
 • Barcode/RFID system
 • SQL Server, Access , Oracle

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Business Administration, Engineering
 • 5 years experience in Account Management
 • Total account management of GM in AP region

5 hours ago

Salary negotiable

Applied