• เพศชาย และหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Computer, IT
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • Acheive sales for chemical construction
 • Develop relationship within business segment
 • Actively promote company product

2 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Verify feasibility of new colors for the pigment
 • Documentation for new color development
 • Modify product as customer requirement

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 24-40 years old
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Average command of English

2 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 24-40 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • Japanese Language Proficiency Test at level N3 up

2 hours ago

 

Applied
 • Establish a plan with the Department of Production
 • QMS report & action report Machine section
 • Machine section of Control NG to meet the target

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการหรือมีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรู้ความเข้าในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน

3 hours ago

 

Applied
 • A bachelor's degree in a related field
 • Experience in managing all key accounting
 • Knowledge in AS400 or exposure to SAP

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มี่ความรับผิดชอบต่องานสูง มีความละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ มีบุคลิกดี
 • มีประสบการณ์ 2-5ปี,ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • คล่องแคล่วมีทักษะในการเจรจาที่ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage for all areas related to finance
 • Responsible preparing monthly, quarterly & year
 • Manage and control standard cost system

9 hours ago

 

Applied
 • Design and advised team to prepare Jig
 • Thai Nationality, Male 30-35 years old
 • 8 years in Design Jig, Fixture used in PCBA

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's in Marketing, Engineering
 • Have experiences of Machine tool products
 • Able to drive car and have driving license.

18 hours ago

 

Applied
 • Manage warehouse and logistic in overall
 • experience more than 5 years in warehouse
 • Thai Nationality, Male age 30-40 years old

18 hours ago

 

Applied
 • To Purchase of Local Raw Material
 • To manage of Supplier Evaluation
 • To make Monthly Raw Materials report

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ปสก. 10 ปีขึ้นในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, KPI

18 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 (JLPT 1)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันกลุ่ม
 • รถรับส่งพนักงาน,โครงการ CSR,เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • เบี้ยขยัน,ทุนการศึกษาบุตร,โบนัส,ตรวจสุขภาพประจำปี

18 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

18 hours ago

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

18 hours ago

 

Applied
 • 4 years experience in related field
 • Understanding of JIT supply chain and procedures
 • experience with ERP systems

18 hours ago

 

Applied
 • Female, aged 28-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Good command of English

18 hours ago

 

Applied
 • Covers a range of administration based tasks
 • Assist of an effective communicatation
 • link between KA Sales force and Head Office

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronic/Electrical/Mechatronics.
 • 1-3 years in QC/QA at factory.
 • Able to work in Samutprakan area.

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการดูแลการขายและบรรจุภัณฑ์

18 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • Able to travel abroad for business trip
 • English with minimum TOEIC scores 700 points
 • 3 years experience in facility management

18 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ work experience
 • Bachelor’s degree, preferably in Chemistry Science
 • Good knowledge in chemical field

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • มีความขยันสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์

18 hours ago

 

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณของสื่อทุกชนิด
 • ส่งเสริมการตลาด เช่น จัดทำสื่อต่างๆ, จัด Event
 • จัดทำออกแบบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

18 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อ 087-9038288
 • เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ (09:00-18:00 น.)
 • โบนัส,เงินช่วยเหลือ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,อื่นๆ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 22 years old. Thai nationality only
 • 0-3 year experience in a cost reduction
 • Sear new material and evaluate

18 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years’ experience in costing control function
 • Can used SAP Program can be advantage
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ 087-9038288
 • เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ (09:00-18:00 น.)
 • โบนัส,เงินช่วยเหลือ,วันลาพักร้อน,ประกันสังคม,อื่นๆ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.วางแผนการผลิต 10 ปี

18 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Handle Pension Benefits Obligation (PBO)
 • Support HR local and regional projects
 • Asia Employer Branding: Support the activities

18 hours ago

 

Applied
 • Female, Age between 28-35 years.
 • 3-5 years experience in purchasing control
 • Can work at Bangbor Samutprakarn

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

18 hours ago

 

Applied