• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีโบนัสประจำปี
 • เป็นงานเฉพาะทาง (ออกแบบและก่อสร้างสนามกอล์ฟ)

23 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ORACLE EBS technical development
 • PL/SQL, SQL
 • ORACLE Supply Chain Management systems

23 hours ago

 

Applied
 • C#, VB, .NET, JavaScript API and SQL
 • Software Development
 • MES , Oracle, ERP

23 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • อายุ 30-40 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ใจกว้าง

23 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 22-28 years old
 • Fresh graduated welcome
 • 0-2 years experience of Sales

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
 • 2+ years experience in sale or lab
 • Own car with driving license.Able to travel upcnt

23 hours ago

 

Applied
 • 0 - 5 years experience in position
 • IT Development
 • Bachelor's Degree or higher in Computer

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 10-15 years working experience
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 42-46 years old

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

26-May-17

 

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

26-May-17

 

Applied
 • Facilities installed system maintenance
 • Automatic controller system.
 • Chiller / HVAC system.

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Burmese Interpreter
 • Thai National
 • Rojana Industrial Park

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 38 – 43 years old.
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • At least 3 years of experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

26-May-17

 

Applied
 • Managing & leading QA department
 • Responsible, negotiation skill work under pressure
 • Familiar with quality assurance process

26-May-17

 

Applied
 • Oversea Purchasing Officer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Purchasing raw materials / Monitoring Oversea
 • 2 years experiences in purchasing , import

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, age not over 32 years
 • Bachelor’s degree in Japanese, Business Administra
 • Experience in Sales Coordinator, Oversea Shipment

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • CNC Application Engineer (Wang Noi, Ayutthaya)
 • Mechanical Engineering / Industrial Engineering
 • 2 years experienced in CNC machine

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years in the freight industry
 • Ocean freight forwarding experience
 • Good written and spoken English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting oversea customers
 • Handle inquiries from sister companies
 • Monitor PO, forecast, delivery

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์ Mazda
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการซ่อม

26-May-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาดทั้ง Local และ Social marketing
 • จัด Event นอกสถานที่ให้กับที่ปรึกษาการขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์ Mazda
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อ

26-May-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์ Mazda
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อ

26-May-17

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรถยนต์
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการส่งมอบ
 • ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการตัดสินใจซื้อ

26-May-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด Social marketing
 • จัด campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • บุคลิคดี กระตือรือร้น เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ด้านขาย AutoID

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 22-25
 • Experience in QA 1-3 years
 • Computer Skill is advance

26-May-17

 

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Work Well in a Team Environment
 • Good Benefits

26-May-17

 

Applied
 • Progressive Die design, Tooling/Stamping design
 • 3 yrs exp in Progressive/ Tooling stamping design
 • Expertise in Soild works, Auto CAD (2D/3D)

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree which related field
 • 5-10 years’ experience in Sales office
 • Have driver's license.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

26-May-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Med Ins, Prvd F, Transp, Language
 • Japanese Established Auto Parts Trading
 • Exp. in Sales / Sales Co in Japanese Company

26-May-17

 

Applied
 • Responsible for managing, planning and monitoring
 • In charge of controlling an implementation
 • Improve MTBF & MTTR for all machinery & equipment

26-May-17

 

Applied
 • Strong in Sales
 • Strong leadership to manage team
 • Adapt to changing situations very easily

26-May-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Warehouse management
 • Knowledge in Supply chain, logistic
 • Able to work in upcountry

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Managing all areas related to accounting
 • Good command of English is a must

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain/Logistics Operation management.
 • Passion in pursuing a career in Supply Chain.
 • Active involvement and leadership in student.

26-May-17

 

Applied
 • ดูแลสวนรำน้ำต้นไม้ตัดแต่งสวน
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • ใจรักงานบริการ มีความคิดในเชิงบวก

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • กลึงชิ้นงานตามแผน ทำงานตามแบบ

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้ช่วยช่าง
 • เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

26-May-17

 

Applied
 • มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
 • ไม่เกี่ยงงาน
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์เครื่องจักรมา

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป เพศชาย
 • ผู้ช่วยช่าง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

26-May-17

 

Applied