• ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง อย่างน้อย10ปี
 • ประสบการณ์บริหารทีม มีผู้ใต้บังคับบัญชา 7ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านจัดซื้อและโลจิสติกส์
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
 • มีความป็นผู้นำ, มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

6 hours ago

 

Applied
 • Only Female, age 23 - 28 years old
 • 1 - 3 year experience in Sales Coordinator
 • Salary + Bonus + PVF + Insurance + Training ++

6 hours ago

 

Applied
 • 6 years in the field of Warehousing Operation
 • Experiences in multi-national companies
 • Knowledge of logistic management, BOI will be +

6 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of sales experiences
 • SAP knowledge
 • SCM or Logistics experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Order Management
 • Demand Planning
 • Inventory Management

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Proficient in English.
 • 2 years experiences in Logistics or SAP system

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 5 years of experience in related field
 • Experience with IT planning applications.

21-Oct-16

 

Applied
 • B.B.A or M.B.A. graduate
 • 1-3 years of working experience
 • Procurement/Supply Chain Management/Logistics

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Supply Chain(Purchasing/Procurement)
 • ECN / PCN management
 • Procurement/sourcing process

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Related Field or Direct Experience
 • Native English speaker or TOEIC score of 750
 • 7 years of SCM work experience, 2 Years as Manager

21-Oct-16

 

Applied
 • Manage Import and Export Shipment
 • over 3 years of experience in import-export
 • Good command of English, Thai

21-Oct-16

 

Applied
 • Position : Stock & Delivery control officer
 • Salary : 18,000-20,000 and to be negotiable.
 • Work Mon-Fri 9.00-17.30

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and recommend operational procedures/plan
 • Analyze requirements/market trends/competitors
 • Identify potential clients, opportunities

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • duty drawback
 • custom clearance
 • 19bis

21-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate with oversea
 • age 28-35 years old
 • 3-5 years direct experience

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Customer Service, project management
 • Good in communication skills, muti-tasking
 • Process Improvement, process oriented

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Business, Supply Chain Management
 • Male or Female, Age not over 35 years old
 • 2 years in supply chain management

21-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge of BOI and FTZ is advantage.
 • Experience of sales
 • 3 – 5 years in Logistic or supply chain experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • warehouse and management and Oil and Gas
 • tools and equipments and stock
 • check receiving and inspection and storage,

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • Excellence analytical with good financial
 • Detail oriented and extreme accuracy

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business, Supply Chain.
 • Understanding of Supply chain concept.
 • Strong analytical skill and logical thinking.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good Benefit and Welfare
 • Salary rate 25,000 - 35,000
 • Manufacturing field

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Indirect Tax (Customs)
 • International trades: Import and Export goods
 • Tax Consultant

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business / Information Technology
 • 5 years’ experience in material planning
 • Experience in working for an English speaking

21-Oct-16

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Strong IT technical knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Business Administration
 • 8 years experience in warehouse operation
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in related field
 • 5-10 years of experience of ocean logistics
 • Very good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • logistics environment experience
 • retail and supply chain
 • work 5 days a week

21-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Logistics or related field
 • 5-10 years directly related planning experience
 • Prefer APICS certification+Knowledge of ERP/MRP

21-Oct-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • Strong technical knowledge in Semiconductor fields
 • Including purchasing, materials
 • Proven track records in purchasing

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Space, Range and Display team
 • Good analytical & problem solving skills
 • Computer literacy e.g. MS Excel

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Parts Planning
 • Good English
 • Analyst

21-Oct-16

 

Applied
 • 1-3 years of sales experiences
 • SAP knowledge
 • CS or SCM experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years in supply chain management.
 • Experience with forecasting, demand / supply plan.
 • Excellent communication & presentation skills.

21-Oct-16

 

Applied
 • Work closely with Central Purchasing Director
 • Deliver P&L expectations and handle
 • Evaluating bids and making recommendations

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 out of 5 direct experiences in procurement
 • Thai nationality, male or female, aged 35 - 50 yrs
 • Set standards and procedures for the procurement

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • Minimum 7years in Ceramic Lab
 • Good command in English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • operational procedure & standard for distribution
 • strategic planning, resource allocation
 • manpower modeling, leadership&production technique

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Energetic, ambitious and a high degree
 • Good interpersonal skills with an open personality

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting, Finance
 • Budgeting and planning processe
 • Supply Chain Management

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Vision Care/Medical Device

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Operation Management
 • Strong experiences in PC & MC function
 • Experiences in electronic industry

21-Oct-16

 

Applied
 • Perform analysis on demand trending
 • Monitor plan supply versus actual supply from plan
 • Analysis & highlight safety stock level

20-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ FMCG
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผ่านการอบรม ISO, GMP และ HAAP

20-Oct-16

 

Applied
 • Logistics management, Logistics Engineering
 • Warehouse, Inventory Management
 • Transportation Management.

20-Oct-16

 

Applied
 • Lead, implement and sustain improvement projects
 • Statistical and lean tools to analyse processes
 • Experience in improvement project and CI mindset

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowing well on Custom Clearance Process
 • Have leadership skill, sense of emergency
 • Strong interpersonal, communication skill

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Initiate,lead,support improvement of End-to-End SC
 • Statistical tools and lean ideology to analyse
 • Degree in process engineering/management/science

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.