• ดูแลควบคุมงานในฝ่ายชิปปิ้งทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ในด้านการนำเข้าและส่งออก
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Inventory Forecasting & Management
 • Inventory Valuation, Visibility
 • Warehouse housekeeping & Management

7 hours ago

 

Applied
 • Making sure all shipments go out on time.
 • Making sure all shipments go out on time.
 • Proficient with computer skills

7 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree is required.
 • good command of both spoken and written English.
 • A minimum of 4 years related experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences of Logistics or Supply Chain
 • Keep track of quality, quantity, stock levels
 • Manage logistics, warehouse, transportation

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • BAC in Procurement/Finance/Management/Logistics
 • TOEIC 500
 • able to work after office hour and during weekend

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with experiences in shipping
 • Sales-oriented with operational conscious
 • Self-confident with positive attitude

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with experiences in shipping
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

7 hours ago

 

Applied
 • Analysis budget and result of Regional country
 • Manage accounting records, P&L Fix asset register
 • Support new company start up in South East Asia

7 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • 1-2 years experience in similar position.
 • Knowledge in import and shipping process.

7 hours ago

 

Applied
 • Male / female, age 32 - 45 years old
 • Minimum 6 years in managerial position
 • Strong people management

7 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years in Supply Chain Management
 • Preferably in Pharmaceuticals.
 • Fluent in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 30 - 40 yeas
 • Bachelor Degree or higher in Industrial Engineerin
 • Strong experience in WMS systems

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement the warehouse process
 • Implement pull system and Kanban for raw materials
 • Visual control implementation in warehouse area

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

7 hours ago

 

Applied
 • Preparing shipping instructions & export document
 • Coordinating with forwarders and customers
 • Preparing shipping documents

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Very good at MS Excel
 • Analytical skills

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with a Japanese leading logistics company
 • To coordinate and work with top multinational firm
 • To work with talented team in Sales

19-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor'sDegree of Logistic or Econ or Marketing
 • Toeic 650 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สะดวกทำงานที่ อ.บางปะกง (ถ.บางนา-ตราด กม.42)

19-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • At least 3 years exp in Export, Import, BOI
 • Experience in Autoparts Business is preferable
 • Good Command of English

17-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge in import – export
 • Perform purchasing and sales activities
 • good command in Japanese (JLPT N3) will be a plus

17-Feb-17

 

Applied
 • Coordinate and arrange domestic shipment
 • Perform purchasing and sales activities
 • Knowledge in Domestic operation

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า ให้บริ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of related field.
 • At least 5 - 8 years’ experience
 • Good Communication in English.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบใบขนขาเข้า ราคาประเมิน,อัตราภาษี,พิกัดอากร
 • ตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออก

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experienced in Logistics and shipping
 • Good command of English skills
 • Managing and organizing import and export shipment

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse management
 • Logistics
 • Product Distribution

17-Feb-17

 

Applied
 • Female, Male age 25-30, Bachelor in any field
 • At least 1 year experience in logistics company
 • 20,000 – 25,000 THB, Sales coordinator exp.

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทหาร
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3-4 years of working experience
 • Service minded and English Communication

17-Feb-17

 

Applied
 • Screen all shipment document from JKT
 • Maintain a good filling and database system.
 • Prepare relevant reports for management.

17-Feb-17

 

Applied
 • Coordinate with suppliers and 3PL
 • 0 - 1 yr experience / Fresh grads are welcome
 • Salary Negotiable

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Short Contract
 • Oil and Gas Business
 • At least 5 years experienced from SCM

17-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female and age 25-30 years.
 • Preferable experience in Logistics or import
 • Contact with shipping and forwarder

17-Feb-17

 

Applied
 • At least 1-3 year experience in Sales Coordinator
 • Good command in English / Japanese
 • Bonus + PVF + Group Insurance+ Oversea Business

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย, อายุ 25 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีด้านการจัดการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in Cargo Project
 • Project cargo
 • operation seafreight airfreight

17-Feb-17

 

Applied
 • Female only, 30~40 years old
 • Bachelor degree in logistics or related fields
 • Communicative English

17-Feb-17

 

Applied
 • Female / Age 28-35 Year old
 • Bachelor's Degree or concern
 • 3-10 years of experience

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Design & operate inbound supply chain network
 • supply chain capability improvement
 • Lead import Raw & Pack custom formality process

17-Feb-17

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อไปตรวจปล่อยสินค้าที่ท่าเรือ
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลทำใบขน และ ตรวจสอบใบขน
 • ติดต่อลูกค้าและประสานกับ shipping + คนรถ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Handle import-export dox for customs clerance
 • Liaise with overseas warehouse/factory
 • Bachelor, Good English, at least 2 yr experience

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 4-7 years working experiences

17-Feb-17

 

Applied
 • Age not over 30years old
 • Bachelor’s degree in any fields
 • More than 3 years’ experience in Milkrun transport

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new customer, new business, New target
 • Expand customer base, new business acquisition
 • Growing business in assigned territory, Coordinate

16-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรอย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 -35 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in in related field
 • At least 1 year experiencing in Freight Forwarding
 • Good communication in English

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.