• มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท
 • ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
 • ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์

18 hours ago

 

Applied
 • Female age 24-30 ,Bachelor in related field
 • Having exp. in trading,import export
 • 20,000 - 28,000 THB + OT + Bonus (4 months)

18 hours ago

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านsupply chain management
 • 5 ปีในสายงาน supply chain management

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Showing proficiency in Microsoft
 • Experience in data mining, analysis and reporting
 • 3 years working experiences in related field.

28-Apr-17

 

Applied
 • Age 24 – 30 years old
 • degree in Engineering or Finance field
 • experience in Aftersales Automotive business

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years experiences in Warehouse, Logistics
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Moderate in English.

28-Apr-17

 

Applied
 • 2 years experiences in Warehouse, Leader or Sup
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Seeks and evaluates process improvement

28-Apr-17

 

Applied
 • degree in Supply Chain Management, Transport
 • Extensive experience of managing a large transport
 • Worked extensively in transport industry

28-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality age 22 - 36 years old
 • degree in Supply Chain Management
 • Worked extensively in transport industry

28-Apr-17

 

Applied
 • 15 years of experience in logistics operations
 • Good command of English
 • Leadership and people management skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • At least 3 years experience in BOI business
 • Good interpersonal, communications skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

28-Apr-17

 

Applied
 • Create Final Production Schedule
 • Maintain production constraints
 • Ensure that Final Producion Schedule is achievable

28-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • fluent in English
 • have experience in dealing with passengers checkin
 • administer Aviation Procedures

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in Logistic
 • 2-7 years working experience in Import and Export

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field
 • At least 6 years working experience
 • Must familiar with Food or retail business

28-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 3 ปี
 • วางแผนและจัดประชุมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • เพศหญิงอายุระหว่าง 28-35 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคา
 • งานตรวจสอบค่าระวาง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree or Bachelor's degree
 • Professional experience in technician
 • Ability to liaise with managers and inspectors

28-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป , ปวส , ปวช
 • จัดการและตรวจสอบสินค้าคงคลังไม่ให้มีปัญหา
 • รับผิดชอบในการควบคุมยอดสต๊อก

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • งานสอน งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

28-Apr-17

 

Applied
 • Excellent in English Skills
 • Bachelor's in Engineering is a plus
 • Experience in Scheduling, Reporting, and Analysis

28-Apr-17

 

Applied
 • Planning all milkrun transportation, targeting.
 • Bachelor’s Degree in Logistics Management.
 • Milkrun or transportation operation.

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, aged between 25-32 years old
 • degree in logistics/ supply chain Management
 • Experience in transportation more than 2 years

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • Order Packaging, Stock Control, Supplier Selection

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • จัดทำระบบเอกสารรับเข้า จ่ายออกสินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ และอื่นๆ

28-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับเอเย่นเรือและรถขนส่ง
 • มีความรู้ทางด้านพิกัดอัตราศุลกากร-ขาออก
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้,เครื่องใช้สำนักงาน

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำใบขน
 • ประสานงานระหว่างเอเย่นต์เรือ
 • ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร

28-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • หาตำแหน่งลูกเรืองที่ต้องการ

28-Apr-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

28-Apr-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 32

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้าของสาขา
 • คุมยอดการกระจายสินค้าจากคลังเก็บสินค้า
 • ประสานเรื่องสินค้ากับฝ่ายการตลาดและสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการตรวจนับจำนวนคงคลังของพนักงานคลังตุ๊กตา

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
 • หากมีประสบการณ์ในการขับรถส่งสินค้ามาก่อน

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดเรียงสินค้า
 • ติดรถส่งของไปกับคนขับรถ

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับขี่ปลอดภัย
 • ไม่สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติหน้าที่
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-50 ปี มีใบขับขี่รถยนต์
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • ไม่สูบบุหรี่และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ขับรถ รับส่ง ผู้บริหาร ของบริษัท สยามพิวรรธน์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย, อายุ 20-55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีใบขับขี่่ประเภท1 หรือประเภท 2
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ปฎิบัติงานจริง

28-Apr-17

 

Applied
 • ขับรถให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท1 หรือประเภท2

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 06.00-17.00 นอกเวลาได้
 • ขับรถรับส่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มหิดลตามคำสั่ง

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ตามคำสั่ง(กรุงเทพและปริมณฑล)

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.