• เพศ ชาย อายุ 22ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

50 mins ago

 

Applied
 • Demand Planner
 • Business Analyst
 • Retail Fashion

4 hours ago

 

Applied
 • Ensure continuous improvement in the operations
 • Safeguards Sortation Centre and contents
 • Completes warehouse operational requirements

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience at the management level
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Thai Nationality, age 30 - 40 yeas

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Inventory Management
 • Able to work under high pressure
 • Good at mathematics, analytical skill

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 25-35 years old.
 • at least 3 years in warehouse & logistics
 • Good Proficiency Level in English.

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 years old.
 • 8 years experiences directly related
 • Bachelor’s degree / higher in related fields

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 years old
 • Bachelor or Master Degree in Engineer, Sales
 • 5 years experienced in Oversea

15 hours ago

 

Applied
 • Male : age at least 21 years.
 • Bachelor degree or higher
 • Some years of experience in shipping, logistics

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ดูแลคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้างานหรือในสายงานคลังสินค้
 • วุฒิ การศึกษา ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดสายรถ,ดูแลเอกสาร,สินค้าขึ้นรถ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ซื่้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยัน ใส่ใจกับงาน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้างาน ดูแลเช็คเกอร์ เช็คสินค้า ติดตามสินค้า
 • จัดงาน,จัดรถ,ติดตามการจัดส่งสินค้าประจำวัน
 • ปวช. - ป.ตรี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดเตรียมสินค้าตามเอกสารใบออกรถ
 • จบการศึกษา ม.3 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณืด้านงานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

15 hours ago

 

Applied
 • Manage incoming logistics of direct materials
 • Manage overall logistics operation
 • 3-5 yrs ups experience in Warehouse

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 - 33
 • ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics
 • Working experience in Logistics field
 • Ability to work under pressure.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Logistics
 • Working experience in Logistics field
 • Ability to work under pressure.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Warehouse / Distribution
 • Strong leadership and management skill
 • Good ability in English communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse operation
 • Electronics
 • BOI

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in supply chain or any relate
 • 10 years of experience in Logistics & Warehouse
 • Knowledge of relevant regulation transportation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • procurement for electronics
 • outstanding PO
 • shipping, BOI

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • Thai Customs regulations, Logistics & Supply Chain
 • Background in retail business would be advantage

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดส่งแผ่นผลิต
 • แต่งแผ่นผลิต Precast

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 - ปวส ไม่กำจัดสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารราเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เช็ค Stock สินค้า
 • เบิกสินค้าตามใบเบิก
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรีจบสาขา โลจีสติก หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any related field
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Supply chain management & Logistics
 • Logical and statistic planing
 • Demonstrated ability to learn quickly

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Logistic , Industrial Engineer or relate
 • 4-6 years working experience in warehouse
 • Good material flow understanding; Kanban, FIFO

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs of experience in Stock & System Control
 • Experienced with 3PL operations is a big plus
 • Experienced in Stock accuracy, inventory and WMS

15 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs exp in logistics warehouse operations
 • 3PL operations exp is a big plus, people skills
 • experienced in managing a successful operation

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เบิกจ่ายอะไหล่,ควบคุมสต๊อกอะไหล่,จัดทำรายงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 10 yrs of experience in Logistics Business
 • Experienced in warehouse and transport management
 • People, Negotiation, Presentation Skills

15 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้ระบบ Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสี และโรคลมชัก
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดสะดวก

15 hours ago

 

Applied
 • Employee – Develop a strong store team
 • Warehouse, organization, Layout and capacity
 • Material receiving – Set up system

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • แพ็คสินค้าตามออเดอร์ จัดเรียงสินค้า
 • เช็คสต็อคสินค้า
 • ตรวจนับสินค้าเข้า - ออก

15 hours ago

 

Applied
 • แพ็คสินค้าตามออเดอร์ จัดเรียงสินค้า
 • ตรวจนับสินค้าเข้า - ออก
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมติดตาม ดูแลการทำงานและอนุมัติการใช้งบประมาณ
 • การบริหารงานขนส่งและคลังสินค้า
 • สื่อสารนโยบายบริษัทให้ผู้ใต้บังคับบบัญชา

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 mths., Transportation, Meal, etc.
 • Manufacturing & Trading Office materials
 • At least 3 years experience in HR field

15 hours ago

 

Applied
 • Years experience 3-5 years experience minimum
 • Experience in retail fulfilment and warehouse
 • Kaizen, Kanban, 5s Experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female
 • Age not over 25 years old
 • Hard working and willing to learn

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.