• จบปริญญาตรี สาขา IE ,Logistics หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงาน 5 ปีขึ้นไป,ใช้งาน SAP และ WMS ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ,ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดสินค้าให้ช่าง นับสต๊อค ตัดสต๊อคในระบบ(ขาย)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

1 hour ago

 

Applied
 • Age 35-45years old
 • Proficiency in Microsoft Office applications
 • Bachelor's degree in Supply Chain Management

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า
 • มีความรู้งานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจดูเอกสารการเข้า-ออกให้ครบและถูกต้อง

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย
 • จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย - หญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตามเวลา เปิด - ปิดของห้างได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิก
 • จัดเก็บสินค้าเข้าที่เก็บที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in integrated supplier chain area
 • SAP or other ERP system experience
 • Warehouse management experience or skill

1 hour ago

 

Applied
 • •การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • •มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • •ความรู้ด้านระบบมาตรฐาน เช่น GMP/HACCP/ISO22000

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมและสั่งการตั้งแต่การทำงานขั้นต้นจนจบ
 • กำหนดและออกแบบปรับแก้รูปแบบของแบบฟอร์มที่ใช้
 • ติดตามผลของงานที่ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Medical Allow, PVD Fund, Acct Ins
 • Top Quality Construction Products Manufacturer
 • At least 5 exp. in Costing Account

1 hour ago

 

Applied
 • Planning
 • supply chain
 • material

1 hour ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการตรวจนับจำนวนคงคลังของพนักงานคลังตุ๊กตา

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
 • รับผิดชอบในการควบคุมยอดสต๊อก
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Logistics
 • Experienced in team and people management
 • Analyticcal and Systematic thinking

1 hour ago

 

Applied
 • Coordinate the distribution or warehousing
 • Ensure the timely delivery of regular reports
 • Implement initiatives that ensure cost containment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Logistics IE or Warehouse management
 • Experience in inventory control
 • Excellence command in English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Basic knowledge of Logistics and Supply Chain
 • Able to communicate in English

1 hour ago

 

Applied
 • Wharehouse Management / On floor duty
 • Strongly committed management team
 • 5-10 years relevant working experience

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องการควบคุมคลังสินค้า รู้ระบบ

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 26-40 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • 4 years direct experience preferably from an autom

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 hour ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 33-35
 • Degree in Business Administration, Logistics
 • Proven working experience as a logistics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการในการควบคุมงานทางด้าน QA/QC Incoming
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO.

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Education Engineering school or equivalent
 • Experience 3-5 Years in Supply Chain

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี-ปานกลาง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost Accounting
 • Inventory
 • Electronic parts Automotive

1 hour ago

 

Applied
 • 5 years in especially in motorcycle parts
 • Manage the inventory in the warehouse
 • Eager, enthusiastic with good team working skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service/ Office Management
 • Develop service procedures and policies
 • Liaise between subsidiaries, dealers, warehouse

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-45 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ทำงานภายได้สภาวะความกดดันได้

1 hour ago

 

Applied
 • Plan and place orders and planning delivery times.
 • Handle import of products and custom clearance.
 • Control stock discrepancy and damage.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • งานเอกสารทั่วไปของคลังสินค้า
 • งานเอกสารเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเข้า-ออก

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เบิกจ่ายอะไหล่,ควบคุมสต๊อกอะไหล่,จัดทำรายงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse
 • Logistics
 • Inventory

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผน,จัดการ,ปรับปรุงการทำงาน
 • บริหารจัดการ,ควบคุม,ตรวจสอบ,สอนงาน
 • ควบคุมดูแลคลังสินค้า

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 40-50 years old
 • Bachelor Degree in Logistics or related fields
 • 6 - 10 years working expereince in warehouse

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Economics, Statistic, BBA
 • Good command in English
 • Able to work under pressure

1 hour ago

 

Applied
 • Export Warehouse Management
 • Experienced in warehouse management
 • Advance skill in Excel office

1 hour ago

 

Applied

VP Fulfillment

Lazada Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Strong in team management, Problem Solving
 • Good in data analyst, SQL and Excel skills
 • Lean Management and 6 Sigma

1 hour ago

 

Applied
 • Good sense of logical and prioritize
 • Experience in Logistics and supply chain
 • Good in Excel and English

1 hour ago

 

Applied
 • supply chain management
 • stock and inventory management
 • warehouse and delivery

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.