• ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ
 • ปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

12 hours ago

 

Applied
 • Global healthcare and life sciences company
 • Dynamic team culture
 • International working environment

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Globally reknowned building materials manufacturer
 • Dynamic working enviroment
 • Senior executive position

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Globally reknowned semiconductor company
 • Work-life balance
 • Dynamic team culture

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, วิศวกรรม
 • TOEIC, โทอิค, ภาษาอังกฤษ
 • ปิโตรเลียม

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Training, instructor in aviation
 • SOP for the Training Division
 • QA system

28-Jun-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงาน Safety สนามบิน

28-Jun-17

 

Applied
 • ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC600)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

28-Jun-17

 

Applied
 • Enthusiastic & Well organized
 • Very good command of English
 • Demonstrate ability to produce clear&concise info

27-Jun-17

 

Applied
 • Planning
 • Operation
 • 3PL Management

27-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

27-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Aviation Industry
 • Sales, Engineering, Service, Flight operation
 • Independent / Self-motivated

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead all aspects of distribution
 • One of the most respected global industry firms
 • Play a key role in the supply chain team

27-Jun-17

 

Applied
 • IATA Dangerous Goods Specialist Certificate prefer
 • Valid driver's license preferred
 • International Airline Industry

27-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขปัญหาทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • งานเขียนแบบของสนามบิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขปัญหาทางด้านการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role with multinational chemical company
 • Flexible working arrangements
 • Dynamic team, significant growth opportunities

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Head of Logistics for major consumer good company
 • Looking for high potential that is able to grow
 • Based in Bangkok with regional exposure

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • railway and Collecting and requirements
 • project , changes , maintaining , Traceability
 • configuration , management

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสด
 • เจ้าหน้าที่บัญชีรวม
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน 1-2 ปี
 • สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 500 up

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Aviation business
 • Experienced Aviation SITA Messages Handling
 • Fluent in Microsoft Office

23-Jun-17

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Customer Service, Export Import
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage the daily operations
 • Ensure ground handling standards are met
 • Minimum 7 years of job related experience

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage the day to day operations
 • Responsible for passengers and aircraft safety
 • Conduct spot-checks on operations and staff

13-Jun-17

 

Applied
 • 2 years experience in airline / travel industry
 • Escort and directing arriving/departing passengers
 • Conducting pre-flight administration

13-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise and control flight-handling activities
 • Ensure on-time flight closure and boarding
 • Recognised IATA or airline certificate

13-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.