• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารสนามบิน
 • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

5 hours ago

 

Applied
 • Hold a valid and current ATPL (H) or CPL (H).
 • Hold a valid Medical Class 1 Certificate.
 • Bachelor Degree graduated.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma Technical Training Certificate or higher
 • TOEIC Minimum Score 350
 • aircraft schedule maintenance

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • TOEIC Score over 650 or Equivalent
 • Good Proficiency in MS Office

23 hours ago

 

Applied
 • Process Improvement
 • Design Layout
 • Research and Development

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประกาศนียบัตร FOO/FD/ATC และ TOEIC 500 คะแนน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีใจใฝ่การบริการ , มีความคิดสร้างสรรค์

25-Apr-17

 

Applied
 • Develop Windows application
 • Ensure timely delivery of software
 • 1-2 years of experience

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป / บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Airlines Cargo / Freight

24-Apr-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บุคลิกภาพดี
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย / การตลาด

24-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บุคลิกภาพดี
 • สามารถใช้โปรแกรมจองตํ๋วเครื่องบิน Amadeus ได้
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายตั๋วเครื่องบิน

24-Apr-17

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • At least 5 years' experience
 • as Executive Secretary
 • Age over 28 years

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 30-40 years
 • Excellent command of Business English
 • Have strong sense

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality.
 • ชายหรือหญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • Minimum 3 years experiences

24-Apr-17

 

Applied
 • Check incoming spares and shipping document
 • Check airworthiness documents
 • Check packaging of incoming items

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • fluent in English
 • have experience in dealing with passengers checkin
 • administer Aviation Procedures

21-Apr-17

 

Applied
 • University graduate in any fields.
 • Good command of written and spoken English.
 • Relevant airport operation experience.

21-Apr-17

 

Applied
 • Able to work with overnight shift
 • Monitor and supervise cargo & package build up
 • Co-ordinate with ground handler, catering , flight

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree.
 • 1 year experience will be desirable.
 • Ability to perform under high pressure

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Aviation business
 • Experienced Aviation SITA Messages Handling
 • Fluent in Microsoft Office

19-Apr-17

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Customer Service, Export Import
 • Sea Freight, Ocean Freight, Sea, Ocean, Operation

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export, cargo
 • Sea Freight, Air Freight, Air, Operation, import

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.