• Developing, implementing and monitoring a quality
 • Taking responsibility for the establishment
 • Understanding and applying customer requirements

6 hours ago

 

Applied
 • พนักงานส่งสินค้าทางรถยนต์
 • ม.6,ปวช.,ปวส.
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

6 hours ago

 

Applied
 • จัดเรียง ขนถ่าย ขนย้ายสินค้า
 • ชายอายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขี้นไป บ้านพักอยู่ย่านบางนา
 • ขับรถรับ-ส่งสินค้า ในกทม. และปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารงานด้านกับจัดเก็บสินค้า พื้นที่ภายในคลัง
 • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
 • เพศ ชาย เท่านั้น

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรักษา และซ่อมรถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ซ่อมรถยนต์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานศูนย์บริการ งานบริการหลังการขาย
 • ควบคุมงานอะไหล่ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแล / บริหารจัดการงานขายและศูนย์บริการ
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลแก้ไขปัญหา,ซ่อมรถยนต์วอลโว่
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
 • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่

6 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • พนักงานติดรถส่งสินค้า

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรถหัวลาก รถบัส
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในเวิร์ค-ช็อป

6 hours ago

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าตามห้างต่าง ๆ
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รับผิดชอบเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างตู้บรรทุก ลูกค้า
 • รับผิดชอบร่วมกับพนักงานขับรถบำรุงรักษายานพาหนะ

6 hours ago

 

Applied
 • รับส่งเอกสาร มีทั้งประจำที่ สำนักงานใหญ่
 • มี ใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
 • ไม่เป็น ผู้ติดยาเสพติด ให้โทษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถรับ - ส่ง โทรศัพท์มือถือตามห้าง ร้าน ต่างๆ
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารการจัดส่งก๊าซ NGV
 • สามารถทำงานแบบเข้ากะ และทำ OT ได้
 • ดูแลรับคำสั่งก๊าซจากลูกค้าพร้อมวางแผนการส่ง

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลฟลีทรถบรรทุกหัวลาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บริหารจัดการพนักงานขับรถและทีมงานจัดส่ง

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.โท สาขาช่างยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business , Economics , Engineering
 • Having experience in Dealership parts
 • Good in writing and speaking English

18 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years experience in sales/marketing or related
 • Sales Coordinator in Automotive Industry
 • Good command of both written and spoken English

20 hours ago

 

Applied
 • Experience in logistics & supply chain management
 • Including, inventory/stock management & costing,
 • Effectively communicate in English

27-Feb-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

27-Feb-17

 

Applied
 • ส่งสินค้าร้านค้าปลีก/ส่ง
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่ ประเถท 2
 • ต้องใช้ โปรเเกรม (เเอ๊ป) ไลน์ ในโทรศัพท์มือ ถือได้

27-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สั่งซื้ออะไหล่
 • ประสานงานการเบิกอะไหล่และราคาตามใบเบิก
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 19 - 30
 • ปวช-ปวส ด้านช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจเช็คระยะ งานบริการ งานซ่อมรถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Economics
 • Have experiences > 5 years in Sales Representative

27-Feb-17

 

Applied
 • ประสานงาน ,ติดตามรถขนส่ง
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Feb-17

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ส่วนบุคคล
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • จัดส่งสินค้าจากคลังซุปเปอร์สปอร์ด ไปส่งตามสถานที่
 • เพศชาย อายุ 21 - 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6 ขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าของลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา1ปี
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศชาย

27-Feb-17

 

Applied
 • วิ่งส่งสินค้าที่ลาซาด้ากรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
 • อายุ24 ปีขึ้นไป ,เพศชาย

27-Feb-17

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าส่งตามสาขาต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • รับส่งสินค้า ตามบ้านลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • รถร่วมขนส่งสินค้ากระบะ 4 ล้อ

27-Feb-17

 

Applied
 • ติดรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บตรวจเช็ค
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านตรวจเช็คสินค้าและจัดส่งสินค้า

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • รับส่งสินค้าจากคลังโฮมโปร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย 18 ปีขึ้นไป
 • ขับรถกระบะ 4 ล้อ ส่งสินค้า
 • รู้เส้นทาง ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

27-Feb-17

 

Applied
 • มีใบขับขี่ประเภท ท. 3, 4
 • ขับรถบรรทุกเข้าโหลดสินค้าที่ HomePro วังน้อย
 • อายุ 25 ปี - 50 ปี

27-Feb-17

 

Applied
 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็ค
 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถรับส่งงานของไปรษณีย์ประจำที่ หลักสี่-กบินทร์
 • เพศชาย 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการขับรถส่งสินค้า

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย(เท่านั้น)กบินบุรี - ราชบุรี
 • ต้องมีใบขับขี่ ท.2
 • ไม่ดื่มของมึนเมาในขณะขับขี่ยานพาหนะ

27-Feb-17

 

Applied
 • 1 year in the airline or aviation industry
 • TOEIC score: 650
 • able to travel aboard

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in mechanical
 • Very good in English and Thai
 • Professional experience at least 2 years

27-Feb-17

 

Applied
 • Planning and tracking of endurance tests
 • Coordination of test bench maintenance
 • Master’s degree or Ph.D in mechanical

27-Feb-17

 

Applied
 • QC staff, BTS Aoske,Japanese Speaking (N5, N4,N3)
 • 3-5 years exp as QC/QA at Automotive business,
 • Thai Nationality,Male or Female,27-35 years old

26-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.