• เพศชาย
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม ช่างเทคนิค

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.