• ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

19 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในด้านการบริการและการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab,Food Lab
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19 hours ago

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

19 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 28-40 years old
 • Bachelor degree in engineering or related fields
 • At least 3~5 years pf experience

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Experience 0-3 years

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ' degree in Pharmacy.
 • experienced in a manufacturing operations.
 • Experienced R&D would be an advantage.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลควบคุม การตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบ
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality age 25 years up
 • Bachelor Degree in Food Science or related field
 • 3 years experience in food industrial company

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Electronic, Electrical
 • Experience in electronic circuit design
 • Good analytical and problem solving skills

19 hours ago

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Experience in embedded software development
 • Good analytical and problem solving skills

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์
 • ประสบการณ์10-20 ปี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • มีความรู้ Packaging development,Material Design

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมวางแผนงานด้านการผลิตอาหาร
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลความสูญเปล่า

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Excellent command of English
 • Excellent and proven project management skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 25 - 35
 • Bachelor/Master Degree in Plant Pathology
 • 2-5 years of experience in Plant Pathology

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 25 - 35
 • Bachelor/Master Degree in Plant Pathology
 • 2-5 years of experience in Plant Pathology

19 hours ago

 

Applied
 • Breeder hybrid Flower Seed
 • Develop Hybrid flower and vegetable varieties.
 • Creative breeding

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Chemical Engineer
 • 2-3 years’ R&D experience in Food or Beverage
 • Able to communicate in English

19 hours ago

 

Applied
 • age not over 35 years old
 • degree in Engineering or Science
 • Good knowledge in ISO/GMP/HACCP

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Initiative proactive wtih strong analytical skill
 • Straong leadership and people management skill
 • Familiar with manufacturing equipment and process

19 hours ago

 

Applied
 • University degree in Pharmaceutical Sciences
 • 8-12 years of experience in pharmaceutical
 • Fluent in English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in QA or R&D.
 • Good knowledge in printing technology.
 • Good communication skill especially in English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design PCB, 3D Assembly Products, Set-up Prototype
 • Use Solid Work,AutoCAD,Altium Designer, C Language
 • Exp. 8+ for designing in Electronic Company

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Pharmacy.
 • 1 - 4 years of experience in Pharmaceutical
 • Holding a valid Pharmacist Professional

23-Oct-16

 

Applied
 • product design;
 • application
 • Project planning

23-Oct-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Key Position reporting to VP (Technology)
 • High opportunity to learn and for career growth
 • BOI promoted state-of-the-art paint factory in KIZ

23-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • CNC Grinding and Turning, Lathe
 • Microscopes
 • Mechanical Educated background

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Age above 40 years old, Good English
 • Direct experience in developing cold products
 • Knowledge of QDF, FMEA's / Project Management

21-Oct-16

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้า หาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่นำมาใช้
 • ควบคุม และวางแผนการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Food Technology, Food Science
 • At least 1-2 years experience of R&D
 • Good communication and Interpersonal skills

21-Oct-16

 

Applied
 • B.Sc. in Food Science, Food Technology
 • 1 year experience in R&D or QA in Food Industries
 • A good communicator and team player

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์1 - 3 ปี ด้านการพัฒนาสินค้า
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • วิจัยและพัฒนาอาหารเสริมให้ตรงตาม Concept

21-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Food Science Education & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

21-Oct-16

 

Applied
 • Process Researcher (Managerial level)
 • Dehydration and encapsulation technology
 • Research and development background

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.