• ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

19 hours ago

 

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

19 hours ago

 

Applied
 • Experience atomic force microscopy
 • Physics, Chemistry, Materials science
 • Statistical analysis and design of experiments

25-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
 • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

25-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s level degree in a laboratory science
 • Advanced skill level in bacterial diagnostics
 • Conducting research projects initiated by SLCP

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

24-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

24-Mar-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ
 • มีทักษะทางการตลาด วิเคราะห์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in cosmetic product registration
 • Knowledgeable with regulatory developments in SEA
 • Competitive compensation package awaits candidates

24-Mar-17

 

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

24-Mar-17

 

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • 6+ years research experience in quantitative roles
 • knowledge in Text mining/NLP, Machine Learning
 • Knowledge of R programming or Python

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor and Master degree
 • Provident fund
 • Packaging

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Chemistry or Industrial Engineering
 • Experience in dye, preferably in chemical industry
 • Able to work in Samutsakorn Plant (5 days working)

24-Mar-17

 

Applied
 • 0-3 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Science with studies in Pharmaceutical
 • Male or Female, Age 29-35 year
 • Two or more years’ experience in cosmetic products

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Successful development of the project
 • Communication of the results
 • Supervision and training of students

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years relevant experience in working with refuge
 • Experience in social and financial research in Tha
 • Advanced university degree preferably in economics

24-Mar-17

 

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

24-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Technical project leader

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา / วิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

24-Mar-17

 

Applied
 • R&D Process development
 • Project Development
 • Process technology

24-Mar-17

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

24-Mar-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 3 ปี R&D บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 15 years Product Development in Healthcare, Pharma
 • Good in English, ability to oversea traveling
 • Proven track record of working in a R&D/NPD/NPI

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Male/Female, age 18 years up
 • 1 year ago for R&D, Food Technologist

24-Mar-17

 

Applied
 • เขียนและออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิค
 • ปวส. ทางด้านอิเล็คทรอนิค
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in a relevant scientific
 • Formulation knowledge is a plus
 • Specific knowledge and experience of underpinning

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Automotive system technologies know how
 • Requirements Analysis

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 22-28
 • Degree in Food Science or any related fields
 • 1-3 years working experience as R&D

24-Mar-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 yrs experiences in Textile Chemical Engineering
 • Chemical products testing and analyzing
 • Able to work on Saturday

24-Mar-17

 

Applied
 • Bonus1mth.,Med Ins,Prvd F,Transp,Car Maint,Oil,OT
 • International Foods & Beverage Mfg & Trading
 • Exp. in Food & Beverage Industry at least 12 yrs.

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology
 • R & D function in Food industry
 • Proficient in English language

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35-40 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • 5-10 yrs’ experience in R&D for flexible packaging

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ประสานงานในขั้นตอน Prepress ระหว่างฝ่ายขาย
 • จัดทำสรุป report การติดตามงานประจำเดือน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Age: 33 - 45 years old, Good English
 • Experience of R&D management in rubber compound
 • Knowledge of ISO9001, ISO/TS16949, & ISO14001

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.