• ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญาตรีสาขา ออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

 

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Basic English communication

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied

System Engineer

Vizrt (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Travel to participate in on site activities.
 • Working independently and keeping promises.
 • Prepare time reports and approve in time weekly

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • At leas 3 years R&D experience
 • Product Development

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

4 hours ago

 

Applied
 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Solid knowledge of the pharmaceutical
 • High customer orientation.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age between 22-25 years old
 • Bachelor’s degree in Science or a related
 • New Graduate are welcome

4 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 3 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

4 hours ago

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
 • R&D Manager
 • Research & Development

4 hours ago

 

Applied
 • Big Data Consulting
 • Innovation Lab
 • 60 K - 150 K

4 hours ago

THB55k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • TISI Experience
 • Prdoduct Approval
 • Home Appliances (White Good)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

4 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

4 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduates are encouraged to apply
 • Able to communicate well in English
 • Good personal and communication skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age not over 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Able to work under pressure

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age over 27 year
 • Degree in Packaging Technology or related field
 • 5 years in Food Industry

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years in Automotive field
 • Technical Compliance Project Management
 • Experienced in Thai homologation

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องสำอางค์หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางค์จะพิจารณาก่อน

18 hours ago

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

18 hours ago

 

Applied
 • University graduates in Food Sciences
 • 1-3 years experiences in manufacturing, QA and R&D
 • Familarity with UHT process, Liquid milk industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

22 hours ago

 

Applied
 • Quality Management, Manage SOP, Manage Trainings
 • Learn and implement ICH-GCP
 • Clinical Research, Clinical Trial, CRO

22 hours ago

 

Applied
 • Getting requirement form customer to develop
 • Co-ordinate with marketing team
 • Develop new and existing product prototype

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree of Chemistry/Chemical Engineering
 • 6 months to 1 year job training period
 • Research the cosmetic trend in the market

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Food Science and Technology.
 • Minimum 8 years of R&D Management experience.
 • Good Command of both Thai and English.

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • least 2 - 4 years experience
 • Openess, creativity

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Science / Chemical Engineering
 • Min 2 years of relevant experience
 • experience product registration

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals only
 • Proficient in English language
 • Bachelors of Science in Chemistry

26-Apr-17

 

Applied
 • Strong and experienced in lab or Blood test
 • 80-150K
 • Good English

26-Apr-17

 

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • บริหารและโค้ช ผู้ใต้บังคับบัญชา จัดทำงบประมาณ
 • ความรู้ด้านพัฒนาและวิจัย เบเกอรี่

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา / วิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา / วิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Pharmacist Professional Certificate
 • Knowledge of current regulatory guidelines
 • Pharmaceutical Research and Development

26-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
 • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Noise testing
 • Advanced acoustic analysis
 • technical acoustics

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน Electronics และ Microprocessor
 • มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C
 • เงินเดือนตามตกลง / ทำงาน5วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

26-Apr-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in food science or related
 • Knowledge of quality assurance and food safety
 • Food preparation and R&D experience

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.