• มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

16 mins ago

 

Applied
 • Poultry Experience
 • Food Business
 • New Product development

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Science-Polymer, Packaging
 • Have background in packaging will be an advantage
 • Good command of English communication

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

28-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

28-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

28-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and improvement product
 • Bachelor’s degree in science (Chemistry)
 • Technical support to customer

28-Jul-17

 

Applied
 • Develop and maintain food products
 • Initiate prototyping of products
 • Ensure legal and regulatory compliance

28-Jul-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in QA (in food industry)
 • At least bachelor degree(food science or related)
 • 25-35 years of age

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

28-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Animal Science, Veterinary
 • Sales Experience in feed additive
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

28-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Food Science
 • Previous experience of business development
 • Experience of sales and R&D in a food

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Technical, R&D or Laboratory
 • Prefer background from Coating MFG
 • B.Sc (Chemistry) or B.Eng (Chemical Engineering)

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD, Solidworks ได้
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน และ ตั้งใจทำงาน

27-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Good Command in English & Excellent Presentation
 • Market Research & Consumer Insights Conducting
 • Evaluate Market Trends & Consumer Behaviors

27-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Vegetable Seed Business
 • Plant Breeding
 • Market Research

27-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female age between 25-35 years old
 • Bachelor degree in Science or related field
 • 1-2 years experience in a quality occupation

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, MIS, Statistic
 • ประสบการณ์ด้านBusiness Analysis 3 ปี
 • ากมีประสบการณ์ทางด้าน Data Analytics

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Handling customer complaints & providing solution
 • Bachelors or Master’s Degree in BA
 • At least 5 years of work experience in customer

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

27-Jul-17

 

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Science
 • More than 3 years experience
 • Good command of Chinese is essential

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in a health care/scientific
 • Clinical Research Associate
 • Make an impact to patient health globally

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

27-Jul-17

 

Applied
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์

27-Jul-17

 

Applied
 • Medical Science, Pharmacy, Medical Doctor
 • Clinical Research, Scientific
 • Oncology, Cardiology

27-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ปริญญาโท
 • สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

27-Jul-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรงต่อเวลา

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years R&D experience in in meat processing
 • Excellent interpersonal and communication skill,

27-Jul-17

 

Applied
 • Degree holder in Food Science, Food Technology
 • At least 3-5 years’ experience in food industry
 • Registering food products with Thai FDA

27-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบ พื้นที่ เครื่องมือ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
 • ลงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

27-Jul-17

 

Applied
 • Thai male, 30-45 years old, R&D Engineer, CATIA V5
 • 5 years exp. as R&D in automotive manufacture
 • THB 30-40K + Bonus, Supervisor level, Bangbor

27-Jul-17

 

Applied
 • Rubber Technology,Polymer,chemical or telate field
 • least 8 years experience
 • Interpersonal skills,Creative and Innovation skill

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Polymer material science experience
 • Working experience in enamel for jewelry
 • Experience in production planning

27-Jul-17

 

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
 • ปริญญาตรี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

27-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

27-Jul-17

 

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้)

27-Jul-17

 

Applied
 • Education in MD, DO or PhD degree in health.
 • Possesses scientific analytical skills
 • Experience in clinical medicine and/or research.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • product improvement on quality and costing
 • develop new products under the food service group
 • Conduct alternative materials/ test pack

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

27-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.