• หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30 - 42 years old
 • Degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 - 12 years of experience in similar

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good command in English both spoken and written.
 • have experience in R&D of Food & Bakery.

21 hours ago

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปี
 • การศึกษา:ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีหรืออื่น

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

02-Dec-16

 

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • Excellent in written and spoken English
 • Experience related to R&D from food Manufacturing

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree.
 • 3 years experience for Manager
 • Analytical with excellent writing, presentation.

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong in Objective C and Swift Programming
 • Strong in Object oriented programming concepts

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Experience in embedded software development
 • Good analytical and problem solving skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • To lead delivery of a number of key projects.
 • Excellent communication skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 years R&D experience.
 • Lead and manage one or more R&D HME teams.
 • Agreeing and securing resources & budget.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา/วิชาเอก สาธารณสุขศาสตร์
 • ติดตามและนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย Clinical research

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Master Degree with 3-5 years of experience
 • Age 30-35 years and able to go abroad
 • Excellent English

02-Dec-16

 

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

01-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

01-Dec-16

 

Applied
 • ช่วยนักวิจัย ในเรื่องของการวิจัย
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Food Science
 • 5 plus years experience
 • Responsible for project management of product

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience - Product Development/Quality Assurance
 • Food Safety, Regulatory & Specification Knowledge
 • Good in English, Able to work with Global Team

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง , อายุ 30 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

01-Dec-16

 

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรยาอาหารเสริมแบบใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลงานการผลิตยาอาหารเสริม
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

01-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม
 • ISO GMP HACCP กฏหมายอาหารและเครื่องดื่ม

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

01-Dec-16

 

Applied
 • 6 years R&D experience.
 • Lead and manage one or more R&D HME teams.
 • Agreeing and securing resources & budget.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of product engineering experience.
 • Expertise with plastic molding and press metal.
 • Mechanical Eng or Industrial Eng or related degree

01-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Software engineer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Excellent command of English
 • Excellent and proven project management skills

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • 5 years of work experience in defined ink.
 • Bachelor’s Degree of Science or higher in Chemist.
 • Good English communication skills.

01-Dec-16

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.