• จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

1 hour ago

 

Applied
 • Electronics Engineer
 • Electronics circuit and schematic knowledge
 • CAD, Portel99SE or Altium

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องระบบ มอก.

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Provide coordination & admin support to the team
 • Liaise with the communications/media partners
 • Translate research document Eng-Thai and Thai-Eng

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

23-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Power Electronics
 • Layout แผ่น PCB ด้วย โปรแกรม Protel ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด (Oscilloscope, Multimeter)

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Science or related field
 • Experience in R&D, Quality Regulatory Affair
 • Good in English communication

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1-2 years experiences in Product Testing
 • High Vocational/ Diploma degree
 • Able to work as a shift

23-Jun-17

 

Applied
 • Rubber Technology,Polymer,chemical or telate field
 • least 8 years experience
 • Interpersonal skills,Creative and Innovation skill

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineering degree
 • Minimum 3 years in product testing laboratory
 • Experience in Refrigerator Product

23-Jun-17

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Textile Science
 • Sourcing & developing woven, Fabrics costing
 • Start working immediately is an advantage.

23-Jun-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Analytical Chemistry.
 • Experience in industry plant.
 • Good command on written and spoken English.

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 10 years working experience
 • 5 years in electrical appliances industry

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • The position involves day to day testing
 • Candidates should ideally have a minimum education
 • A knowledge of material science, ceramics,jewely

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and development of drug formulas
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Pharmacy
 • At least 5 years experience in manufacturing

23-Jun-17

 

Applied
 • Research Assistant (Contract)
 • Background, lab technique and technical skills
 • Good analytical & organization skill,

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Technology
 • Understanding of cloud- and virtualization
 • Experience with building, delivering, and managing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

23-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Applied Physics
 • Expert in mathematical and statistical methods
 • Root Cause Analysis, Problem Solving methods

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Noise testing
 • Advanced acoustic analysis
 • technical acoustics

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ
 • เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้า
 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • อายุมากกว่า 30 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
 • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

23-Jun-17

 

Applied
 • trials in plant validation on new packaging
 • Solve current packaging issues that impact quality
 • Ensure packaging process are efficiently optimized

23-Jun-17

 

Applied
 • University graduates in Food Science
 • Minimum 8 years in manufacturing
 • Minimum 3 years in liquid milk industry

23-Jun-17

 

Applied
 • To work for one of the biggest companies
 • To use and improve Food science skill
 • To work independently and fully utilize your skill

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 21-25 years old
 • Degree in Engineering or related field
 • Good Communication in English language skill

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

23-Jun-17

 

Applied
 • 0-2 years experience in industry plant
 • Male or Female age between 20-25 years old
 • Able to work under pressure.

23-Jun-17

 

Applied
 • University degree in Statistics or related field
 • Excellent knowledge of statistics, survey
 • Excellent writing and communication skills

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขา สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing and/or duplicating products
 • Bachelor Degree in Food Technology
 • Very good in Technical - Quality/Research

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years R&D experience in in meat processing
 • Excellent interpersonal and communication skill,

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.