• พนักงานงานสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ประการณ์ทำงาน 0-2 ปี/เรียนรู้สิ่งใหม่/ทำงานเป็นทีม
 • เงินเดือน+ค่าใช้จ่าย+Commission+Incentive+Bonus

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years in electronic circuits,Lab/Technology
 • software language C, C++,ARM-Controller, Keil MDK
 • development of circuit/PCB design with PROTEL

8 hours ago

 

Applied
 • Engineering or Science in Electrical / Electronics
 • 3 years in the R&D Lab Testing
 • Good analytical and problem solving

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • chemist, laboratory
 • coating, paint, protective
 • Good Command in English

8 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pharmacy Program
 • Work Under Pressure
 • validation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement QA system
 • 5-7 years experiences with senior level
 • Experience in fermentation industry, ethanol

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ สาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน QA, QC
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, ISO 22000, etc.

8 hours ago

 

Applied
 • Perform immunofluorescence assay serology
 • Perform ELISA techniques for rickettsial diseases
 • Record lab results into database

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with section of the Tokyo Stock Exchange
 • Opportunity to challenge in sales field
 • Opportunity to grow with the company

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in chemistry or Chemical Enginee
 • 5 years in managing a chemical laboratory
 • Can travel oversea

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

16 hours ago

 

Applied
 • NDT Technician
 • At least 0-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

17 hours ago

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry or related field
 • Work Experience in R&D in Cosmetics Industry
 • Good Communication Skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemistry, Science, or Cosmetic degree
 • Have exp. in Cosmetic, Personal Care, FMCG company
 • Good command in English communicatiion

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

24-May-17

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-May-17

 

Applied
 • Testing, Setup and Maintain Microbiological
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 3 years experience in testing laboratory

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemi lab experience
 • Leadership skill
 • laboratory instruments and calibration skill

24-May-17

 

Applied
 • Technical knowledge is preferred
 • Proficient in sales of services
 • Urgent request

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree or Doctoral degree in Biochemistry
 • To design biochemical test line
 • To introduce laboratory

23-May-17

 

Applied
 • Passionate about Savoury/Culinary domain
 • Strong olfactive and tasting abilities
 • Interaction and Presentation to customers

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • QA, Quality Assurance, Specialist, Food Science
 • Chemistry, Microbiology, Food Technology, ISO
 • QCMS, HACCP, statistical process control, lab

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry.
 • Experience in laboratory testing is advantage.
 • Knowledge in ISO system.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

23-May-17

 

Applied
 • Able to work in the company listed with first
 • to work in Japanese well-known company
 • Opportunity to grow with the company

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย –หญิง
 • อายุ 24-30 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ เท่านั้น

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

23-May-17

 

Applied
 • Male age 21-30 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
 • Experience in doing service for scientific

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-May-17

 

Applied
 • Masters degree in biological or laboratory science
 • 6-7 years work experience in laboratory management
 • 20 days of annual leave, Flexible working hours

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in Chemical science
 • Experience working with diverse audiences
 • Take perseverance in solving problems

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years exp in Oil, Gas and Chemical industries
 • Support field operations and laboratory staff
 • Good command of spoken and written English

23-May-17

 

Applied
 • 1 - 2 years working experience
 • Good in management and comunication skill
 • Salary 30K or above, 6 days working

23-May-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ISO 17020, ISO / IEC 17025
 • Test, Lab at least 2 years
 • Calibration all tool in Lab

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Microbiology, Biotechnology
 • Maintain laboratory and facility in a clean
 • 2 years experiences in microbiological laboratory

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • Experiences in Quality Control
 • Experience in global system

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฎิบัติการ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP เป็นอย่างด

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.