• เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 2 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-สิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเคมี-สิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป

15 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Regulatory affairs job
 • Thailand FDA
 • Food manufacturing experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in Microbiology
 • New graduate is also welcome
 • Good computer skill (Ms. Office)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree or Doctorate degree
 • Medical Technologist ,Medical Microbiology
 • Have experience in Lab Cell Culture and Blood Bank

15 hours ago

 

Applied
 • Cutomer Complaint
 • investigate trade/customers’ complaints
 • distribution quality

15 hours ago

 

Applied
 • Quality Management System
 • Quality System Audit, lead auditor
 • Quality Improvment

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree with Chemistry
 • 1 year related experience in the fragrance
 • Coordinate project activities for customers

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in new set up company
 • Opportunity to be one of the core members
 • Support all the people in the newly set-up company

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบ พื้นที่ เครื่องมือ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
 • ลงบันทึกรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

27-Jul-17

 

Applied
 • Thai male, 30-45 years old, R&D Engineer, CATIA V5
 • 5 years exp. as R&D in automotive manufacture
 • THB 30-40K + Bonus, Supervisor level, Bangbor

27-Jul-17

 

Applied
 • Rubber Technology,Polymer,chemical or telate field
 • least 8 years experience
 • Interpersonal skills,Creative and Innovation skill

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to read scientific literature written
 • Specialized laboratory equipment.

27-Jul-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

27-Jul-17

 

Applied
 • experience in Metallurgy, wastewater treatment
 • Wastewater Treatment
 • Bachelor’s Degree in Metallurgical

27-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

27-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years’ sales experience
 • Industrial automation
 • Job in Bangkok, Thailand

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรม Cath lab
 • ดูแลผู้ป่วยทำหัตการใส่สายสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัว
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

27-Jul-17

 

Applied
 • Product Development
 • Research and Development
 • R&D

26-Jul-17

 

Applied
 • M.Sc. in Plant Physiology, Plant Breeding
 • 3 yrs in research in Plant Physiology, biological
 • Molecular Biology, field and laboratory

26-Jul-17

 

Applied
 • Chemical or Chemical Engineering graduate
 • Knowledge in chemical lab testing and procedures
 • •Must be good in English

26-Jul-17

 

Applied
 • degree in Microbiology / Biology / Biotechnology
 • Female, aged between 25 – 35 years old
 • 3 - 5 years of experience in a Quality Control

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensuring that quality standards are implemented
 • Assist in building a Quality Assurance Team
 • Relevant experience in chemical laboratory

26-Jul-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 28 - 35 year old.
 • Bachelor of Science (Medical Technology)
 • At least 3 years experience in medical laboratory.

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 7 years experience in research & development
 • Work in the laboratory to develop & test products.

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 30-38 years old
 • Bachelor Degree in Science or related field
 • 4 years experience in Quality functions

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

26-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Screening pathogenic microorganisms causing fever
 • Previous experience of working in a clinical lab
 • Familiarity with real-time PCR and/or qPCR assay

26-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Bachelor degree in Textile Chemistry
 • 5 years’ experience in Textile industry
 • Good command of spoken and written English

26-Jul-17

 

Applied
 • At least 3 yr experience in Food Lab / FMCG
 • Strong knowledge in Food Quality, Food Safety
 • Good in English communication, Able start in July

26-Jul-17

 

Applied
 • 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ความรู้และทักษะ ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความรู้และสามารถใช้เครื่อง/ระบบ HPLC ได้

25-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or Science
 • Experience from the quality & automotive industry
 • Knowledge of typical quality tools

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have expereince in leading team
 • R&D Expereince in WET sauce - Hot,Cold,Marinades
 • Very good command of English

25-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเข้ากะได้

25-Jul-17

 

Applied
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล เทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • วิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

25-Jul-17

 

Applied
 • QC and QA activities within EFTEC (Thailand)
 • Support and Service at customer’s production line
 • Support R&D Chemist with day to day Lab tasks

25-Jul-17

 

Applied
 • Maleorfemale,age 35 – 40 yearsold.
 • Minimumof12 years of experiencein fresh food
 • Provenability to interact effectively with people

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

25-Jul-17

 

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตาไม่บอดสี

25-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years in product material engineering.
 • Process knowledge of Plastic Injection, Extrusion.
 • Good command in English.

25-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.