• งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conducting Lab Test for product evaluation
 • Control & manage RM / Samples / Consumable
 • Minimum High Vocational Certificate

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

09-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or higher degree Food Science
 • 0-2 years’ of work experience is required
 • Highly proficient in MS Office application

09-Dec-16

 

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

09-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of Science
 • 1 year experience of selling in the related indust
 • Good skills of selling, presentation, negotiation

09-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma to Bachelor degree in science
 • Minimum 3 years working in Lab, QA or R&D function
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • Male age 21-30 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
 • Experience in doing service for scientific

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

08-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

08-Dec-16

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถคิดค้นสูตรยาอาหารเสริมแบบใหม่ๆ
 • ควบคุมดูแลงานการผลิตยาอาหารเสริม
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

08-Dec-16

 

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Process Chemistry, Chemical Engineering
 • 2 years working experience in process R&D
 • Ability to work on shifts if required

08-Dec-16

 

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

08-Dec-16

 

Applied
 • 2 year experience of Sales in Pharmaceutical,
 • responsible for selling product professionally
 • responsible for hospital listing of the new

08-Dec-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Polymer Science or related.
 • More 5 yrs. experience in plastic industry.
 • Good in English skill is a must.

08-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

07-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Basic Knowledge on Microsoft Words and Excel,
 • Good planning and time management,Team player,
 • Understand and able to speak basic English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemistry or closely related field
 • Maintain & calibrate analytical & test instrument
 • Previous experience with Agilent GC and/or HPLC

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree or diploma in Chemistry or related science
 • Basic knowledge of analytical chemistry principles
 • Ability to read English language SOPs.

07-Dec-16

 

Applied
 • PhD in Organic
 • R&D Scientist
 • 5yrs in Organic

07-Dec-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • Experiences in Quality Control
 • Experience in global system

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Microbiology, Biotechnology
 • Maintain laboratory and facility in a clean
 • 2 years experiences in microbiological laboratory

07-Dec-16

 

Applied
 • Perform data collection/curation from hospitals
 • Perform data cleaning and basic analysis
 • Contribute to preparation of research reports

07-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied

Lab Technician

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Maintenance machine/equipment facilities in lab
 • Support operation and physical properties test
 • Preparation of chemical samples for trials

07-Dec-16

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • QM, ISO/IEC 17025, ISO 9001
 • Analytical laboratory, QHSE
 • Thai nationality, Work at Oversea (Cambodia)

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in chemical
 • Experience in work with chemical substances
 • Experience in a laboratory

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา เคมี,พอลิเมอร์
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเท่านั้น

07-Dec-16

 

Applied
 • Sales planning manager
 • Sales planning
 • Sales manager

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in clinical research
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • Project initiation site opening

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry/Textile Chemistry
 • 3-5 years experience in Laboratory/R&D/Chemist
 • Able to work in Samutsakorn Plant

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Chemistry, Plastic
 • GC, ICP, HPLC, DSV, Melt Flow, DSC, Titrator
 • Plastic Lab, Chemical Lab, Petrochemical Lab

06-Dec-16

 

Applied
 • Preparation of fabrics for pretreatment / dyeing
 • Handling of relevant textile chemicals
 • Operation of laboratory and bulk machines

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and issue specification for raw material
 • few year of experience in technical, laboratory
 • Bachelor’s degree or higher in Chemical,

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.