• ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ช่วยงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science or appropriate fields
 • Min 3 yrs experience in R&D Food industry
 • Knowledge of Food Quality, Food Safety, GMP, BRC

7 hours ago

 

Applied
 • ปวช.,ปวส.- ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • การวางระบบ ของห้อง Clean Room
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30

22 hours ago

 

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

22 hours ago

 

Applied
 • อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เคมี,วิทยาศาตร์
 • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สุพรรณบุรี

22 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ten years of experience in an industrial chemistry
 • Familiarity with relevant QMS (e.g., ISO 9001)
 • Manage of all aspects of HSEQ

22 hours ago

 

Applied
 • Experienced QA/QC,ISO9001,ISO13485
 • Exp. in Medical device would be advantage
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

22 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in chemical
 • Experience in work with chemical substances
 • Experience in a laboratory

22 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in an accredited laboratory
 • Degree in Microbiological, Food Science, Food Tech
 • experience in the Pathology Laboratories

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy.
 • Minimum 3- 5 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Good command in English

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ได้เร็ว มีความขยัน และอดทนสูง

22 hours ago

 

Applied
 • Prepare and set up the apparatus and materials
 • Check that equipment functions properly
 • Provide general assistance to the teaching staff

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electronic Engineer
 • At least 3 years’ experience as a Service Engineer
 • Ability to travel in SEA countries.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Lab Technician

BASF - Asia Pacific

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Equipment & Facility in Polyurethane Lab
 • Support Technical Service Lab activities
 • Housekeeping for Polyurethane Lab

21-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

21-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree of Ceramic Technology
 • Quality control of incoming raw materials
 • Experiences in Ceramic field

21-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Master’s degree in microbiology, biotechnology,
 • Experience in molecular biology laboratory
 • Preparation of nucleic acids from clinical

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ISO / GMP / HACCP ด้านการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry
 • Minimum of 2 years experience in chemical
 • Assionate in the art and science

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma of High Vocational Education
 • Production or Laboratory skill would be consider
 • Benefit provided, 5 days working

21-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry
 • 2 years experiences in QC, Analytical Laboratory
 • Base in Rayong

21-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai M/F, age 28-35 years old,Good commu.InEnglish
 • Bachelor of Science in Chemistry or related field
 • 2 up yrs’ experience in fragrance,R&D in fragrance

21-Feb-17

 

Applied
 • To ensure accurate microbiology test results
 • Bachelor’s degree in Science (Microbiology)
 • New graduated are welcome

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To establish and ensure proper functioning
 • Bachelor’s degree in Science (Chemistry)
 • At least 3 year experience in chemical lab

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทดสอบ วิเคราะห์สารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบน้ำยาง
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • Water analysis on customer site
 • Do monthly report and water analytical result
 • Sales & services with troubleshooting skills

20-Feb-17

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Polymer Science, Material Science
 • GC, ICP, HPLC, DSV, Melt Flow, DSC, Titrator
 • Plastic Lab, Petrochemical Lab

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 5-10 years working experience in laboratory
 • Strong Knowledge Quality and Food Safety

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Medical Technology
 • Basic skills in using computer
 • Good command of English

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or Science
 • New graduate
 • experience in research laboratory

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ / เคมี / ฟิสิกส์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry/Textile Chemistry
 • 3-5 years experience in Laboratory/R&D/Chemist
 • Able to work in Samutsakorn Plant

19-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในการทดลองต่างๆ
 • ควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับงานตรวจและทดสอบ

19-Feb-17

 

Applied
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,คอมพิวเตอร์,สารสนเทศ

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male age 21-30 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
 • Experience in doing service for scientific

19-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

19-Feb-17

 

Applied
 • Leading MNC
 • International Team Management
 • Global well-known company

18-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

17-Feb-17

 

Applied
 • Master degree in Medical technology
 • Experience in a molecular biology laboratory
 • TOEIC score of at least 600

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in laboratory application
 • Bachelor degree in Chemist or related field
 • 3-5 years experience in Oil and Gas industry

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.