• ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในด้านการบริการและการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab,Food Lab
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Excellent command of English
 • Excellent and proven project management skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Carry out flavors application projects
 • Support sales team and customers’ requests.
 • File local or export documents into customers.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related field
 • Experience in analytical laboratory with ISO9001
 • Good command of written and spoken English

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Medical Technology
 • three years’ progressive experience
 • TOEIC score of at least 600

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemistry
 • IC, GC, HPLC, ICP, CE
 • Chemical lab

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

23-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

21-Oct-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • Handling maintenance to machine in textile
 • Performing required quality measurements
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Contact with oversea for textile testing in lab
 • Establish reports of finalized tasks
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a research and clinical trial
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have a good background in clinical trials

21-Oct-16

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience in QA, QC
 • Experience in Laboratory Management

21-Oct-16

 

Applied
 • Male – Preference hometown in Bangkok
 • Mechanical (Preferably)/ Electrical
 • Good command of English (Spoken and Written)

21-Oct-16

 

Applied
 • Master degree in Medical technology
 • Experience in a molecular biology laboratory
 • TOEIC score of at least 600

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เคมี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Control, review and approve use of RM, semi FG, FG
 • Adhere to FSSC 22000 standard
 • Degree in science - Polymer and food knowledge

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Chemistry Science
 • Having 0-2 years of experience in HDD or related
 • Able to communicate in English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform and support any testing in automotive
 • Validate methods as customer requirement
 • Establish working instruction method

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 years working experience in Food
 • 2 years’ experience in Training ,consulting
 • Possessing IFS or BRC Food Auditor

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน GMP,ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ
 • สามารถใช้อุกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคมี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO และ GMP
 • มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

20-Oct-16

 

Applied
 • Practical skill in testing, measurements
 • Testing of automotive hydraulic component
 • Experience at least 10 years

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

19-Oct-16

 

Applied
 • Manage the instrumental and analytical chemistry
 • Train and manage employees
 • Develop and implement methodologies for analysis

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Graduate of Bachelor of Science.
 • Microbiological laboratory analysis.
 • With moral character and good attitude.

19-Oct-16

 

Applied
 • 2 years’ experience in field of Quality Control.
 • Good command of English.
 • Thai national, age between 25 - 30 years.

19-Oct-16

 

Applied
 • provide technical assistance and solution
 • involve in product testing and sample formulation
 • technical service, quality improvement

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

19-Oct-16

 

Applied
 • Medical device background
 • Latex dipping, condom dipping experience
 • Design & Development experience

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in life sciences, biological, medical
 • 3 year sales experience in cleanroom
 • Proven relationship with the key business customer

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

19-Oct-16

 

Applied
 • Acredited jewelry base laboratory and testing
 • Min 7 yrs experience in jewelry testing lab
 • Knowledge in ISO 17025 Lab process

19-Oct-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Test and Evaluate Products with Best Quality
 • Coordinate with Food and Drug Administration

18-Oct-16

 

Applied
 • At least BA in Chemistry/Engineering
 • QA/QA, Laboratory, R&D, Raw material testing
 • Able to work in Map Ta Phut, Rayong

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or degree in relevant discipline
 • 5 years at lease of experience in executing inline
 • Can communication in English

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.