• ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ช่วยงานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
 • 2+ years experience in sale or lab
 • Own car with driving license.Able to travel upcnt

27-May-17

 

Applied
 • 3 years in Ink, Coating and Chemical Laboratory
 • Technical Coating knowledge
 • Good communication skill

27-May-17

 

Applied
 • Autoimmunity Application Specialist
 • University degree, Medical Technology/Science
 • Minimum 3 year of experience either in IVD

26-May-17

 

Applied
 • Chemist
 • Chemical Analysis
 • .

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Cell surface/intracellular staining of blood cells
 • Data analysis of flow cytometry output
 • Train staff relating to FACS assay, ELISA, ELISpot

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Polymer, Chemistry
 • Minimum 5 years of experience in analytical lab
 • Analytical lab and equipment for polymer testing

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher, in Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Excellent and proven project management skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำแล็ปจุลชีววิทยา 1-3 ปี
 • สามารถทำงานที่โรงงานดูเม็กซ์ บางพลีได้

26-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 28 – 35 years
 • Bachelor degree in Chemistry
 • At least 5 years experiences in Ink & Paints Lab

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in selling,customize furniture solution
 • Strong customer service skills
 • Posses extensive customer network

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

26-May-17

 

Applied
 • งานตรวจหาพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการตัด Gross อย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานในห้องแล็ป/ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมี
 • ประสบการณ์การทำงานห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • วิเคราะห์สิ่งตรวจ , ตัด- ย้อมสไลท์
 • สามารถตัด gross รายงานผลการวิเคราะห์ได้

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance&Engineering managment-Sr Eng mgr
 • Supervise Engineering team-Sr Eng mgr
 • Chem Lab test&method validation-QC asst mgr/sup

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Science or any related field
 • New graduate is welcome
 • Assist in Lab, preparartion materials

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and set up the apparatus and materials
 • Check that equipment functions properly
 • Provide general assistance to the teaching staff

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Noise testing
 • Advanced acoustic analysis
 • technical acoustics

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Quality Management Process
 • Verification of standards compliance
 • Testing plan for raw materials and finished goods

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

26-May-17

 

Applied
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

26-May-17

 

Applied
 • 5 year experiences in testing laboratory
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Operate chemical laboratory

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

26-May-17

 

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • HPLC
 • Degree in Chemistry
 • Physical and chemical analysis

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ปริญญาตรี คณะจุลชีววิทยา
 • Lab Officer / เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป

26-May-17

 

Applied
 • Responsible to feed formulation creating
 • At least 1 yr exp in feed formulations
 • Able to communicate in English (TOEIC 550)

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

25-May-17

 

Applied
 • พนักงานงานสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ประการณ์ทำงาน 0-2 ปี/เรียนรู้สิ่งใหม่/ทำงานเป็นทีม
 • เงินเดือน+ค่าใช้จ่าย+Commission+Incentive+Bonus

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

25-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

25-May-17

 

Applied
 • 3 years in electronic circuits,Lab/Technology
 • software language C, C++,ARM-Controller, Keil MDK
 • development of circuit/PCB design with PROTEL

25-May-17

 

Applied
 • Engineering or Science in Electrical / Electronics
 • 3 years in the R&D Lab Testing
 • Good analytical and problem solving

25-May-17

 

Applied
 • chemist, laboratory
 • coating, paint, protective
 • Good Command in English

25-May-17

 

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Pharmacy Program
 • Work Under Pressure
 • validation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

24-May-17

 

Applied
 • NDT Technician
 • At least 0-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

24-May-17

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry or related field
 • Work Experience in R&D in Cosmetics Industry
 • Good Communication Skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemistry, Science, or Cosmetic degree
 • Have exp. in Cosmetic, Personal Care, FMCG company
 • Good command in English communicatiion

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

24-May-17

 

Applied
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

24-May-17

 

Applied
 • Testing, Setup and Maintain Microbiological
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 3 years experience in testing laboratory

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.