• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์,สัตวแพทย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

48 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

2 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมอาหาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Food Engineer, Food Science ME

2 hours ago

 

Applied
 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • R&D Deployment and technical experiences
 • Strong leader team
 • Excellence in Science & Technology

16 hours ago

 

Applied
 • Working Experience at 2-5 Years
 • Plans and delivers results
 • Delights the customer

16 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged not over 40 years old
 • Degree in Food Science, Marketing, Business Admin
 • 5 years of experience in food retail market sales

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology, Food Science
 • 5 years of experience in food manufacturing
 • Confident with a can-do attitude

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or other related
 • At least 7 years working experience in Food Indust
 • Good command of spoken and written English

16 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ผลิตเบเกอรี่)

16 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Chemistry, Engineer
 • BA in Chemical Engineer, Biologist, food
 • Experience in Food, Feed, Pharma, environment

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering (Automation,Mechatronics)
 • A fast thinker and like to solve problems
 • You like to work with people from various cultures

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for the growth of sales & profits
 • Manage & conduct a market survey, business trends
 • Feed sales strategic developing & marketing plan

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree holder or above in Food Science
 • Knowledge in GMP, HACCP, ISO 22000
 • Excellent communication and interpersonal skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหาร

16 hours ago

 

Applied
 • Control production schedules
 • Ensures products are in compliance of standards
 • Responsible for the management and supervision

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ กฎหมาย
 • ประสบการณ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรม

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 21-25 years old.
 • Minimum 0-2 years of experience in Dairy Industry
 • Good command in written and spoken English

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ GMP, HACCP, ISO
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • Degree in food or beverage technology
 • Experience in product development & manufacturing
 • Good understanding of the beverage market

16 hours ago

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

16 hours ago

 

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

16 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelors Degree in Chemistry
 • 1 to 2 year laboratory experience in water testing
 • Can Speaks english for work

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

23 hours ago

 

Applied
 • More than 5 years of experience in Food Production
 • Khmer Citizen / Khmer Language
 • Good command of English and professional manner

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Experience as an Executive Chef
 • Passion for food

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์สอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 3 ปี ในด้านระบบ ISO 22000
 • วางแผนการสอนเพื่อให้ความรู้ที่สร้างคุณค่า

24-May-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • 10 + years of experience within the food
 • multinational food processing / manufacturing

24-May-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • Aged < 35 years old
 • 5 + years of experience within the food production

24-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • bonus3mths, group insr, COLA,transport, pvdt fund
 • Expanding Japanese Food Importer
 • Experience in Food Industry

24-May-17

 

Applied
 • Develop fruit extraction
 • develop fruit waste to new product
 • Research food processing methodologies

24-May-17

 

Applied
 • Nutrition and Health experinces
 • Good in Project management and technical knowledge
 • Knowledge of local Regulatory requirements

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Chemical, Mechanical
 • Male/Female, age over 24 years old
 • With good working and moral attitude

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for overall marketing management
 • 5 years’ experience
 • Able to communicate in English

24-May-17

 

Applied
 • Organizes all activities related Quality Assurance
 • Provide training to QA Associates on Food Safety
 • Manage and Control the quarantine

24-May-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-May-17

 

Applied
 • 1 Year Experience
 • FMCG
 • Food Science

24-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สายวิทย์ หรือจบการศึกษาด้าน Food Science
 • มีประสบการณ์ในงานขาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure that SPI,related procedures and mfg
 • Ensure that the final products manufactured by loc
 • Ensure that raw material and packaging

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.