• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ GMP, HACCP, ISO
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in food or beverage technology
 • Experience in product development & manufacturing
 • Good understanding of the beverage market

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Food Science
 • 7 years for related industrial experience
 • Strong leadership skill and ability to motivate

6 hours ago

 

Applied
 • degree in Science in chemistry, agriculture
 • 3 years experience in laboratory instrument
 • Strong planning, dynamic, problem solving

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

12 hours ago

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

12 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Male/female, aged 30-33 years old
 • work 4 days and stop for 2 days on a night shift
 • 1-3 years’ experience from a food and beverage

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Food Science
 • At leas 3 years R&D experience
 • Product Development

21 hours ago

 

Applied
 • degree level in Food Science, Agriculture
 • 3 + years’ experience selling
 • Comfortable selling in overseas markets

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree level in Food Science, Agriculture
 • 5 + years’ sales experience
 • Possess valid driving license

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Nutraceutical Ingredients
 • Bachelor's Degree in Food Science or related field
 • R&D or Sales

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in food sciences, Medical Science
 • 2-3 years’ experience in the sale of food ingredie
 • Fluent in spoken and written English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in food science
 • 3-5 years working experience in Food Quality

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Food Sciences, Food Technology.
 • Minimum 2 years in R & D function in Food.
 • Proficient in English language.

21 hours ago

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ปริญญาตรี คณะจุลชีววิทยา
 • Lab Officer / เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้ทันสมัย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • วางแผนการทำงานในการผลิตสินค้า

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a food-related
 • Male or female, aged 28 – 35 years old.
 • At least 3 years of quality assurance

26-Apr-17

 

Applied
 • Chemi lab experience
 • Leadership skill
 • laboratory instruments and calibration skill

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ทางด้านกายภาพ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

26-Apr-17

 

Applied
 • University graduates in Food Sciences
 • 1-3 years experiences in manufacturing, QA and R&D
 • Familarity with UHT process, Liquid milk industry

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • Concentrate Center
 • Research and Development Products (Beverages)
 • Process Development

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Getting requirement form customer to develop
 • Co-ordinate with marketing team
 • Develop new and existing product prototype

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Food Science and Technology.
 • Minimum 8 years of R&D Management experience.
 • Good Command of both Thai and English.

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/วางแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ด้านโรงงานอาหาร

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ม.3,ม.6, ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • งานด้านบริการร้านอาหารของบริษัทฯ

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

26-Apr-17

 

Applied
 • BA/Master's Degree in Marketing, MBA is preferable
 • Marketing BG with 7 years in managerial level
 • Excellent Thai&English skills + computer literacy

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม
 • การวางแผนงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • บริหารและโค้ช ผู้ใต้บังคับบัญชา จัดทำงบประมาณ
 • ความรู้ด้านพัฒนาและวิจัย เบเกอรี่

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership skills
 • Bachelor’s Degree in any field,preferably science
 • Good command of English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or female age 32 - 40 years old
 • Degree in Food sciences, food technology
 • Good command in English skill

26-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of quality assurance experience
 • Master’s or Bachelor’s Degree in food-related
 • Must have experience in a food manufacturing

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.