• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านจุลชีววิทยา ( ตรวจเชื้อในอาหาร )

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

25-Mar-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

25-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 1-2 years of experience
 • Controlling documents concerning quality system
 • Knowledgeable in ISO/IEC 17025, GMP

25-Mar-17

 

Applied
 • วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

25-Mar-17

 

Applied
 • 4-5 years chemical experience
 • Experience in Technical aspect
 • Work with the leading Food Chemical industry

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกว

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมีหรืออาหาร
 • ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ติดต่อ อย. เพื่อขึ้นทะเบียนโฆษณาอาหาร

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree medical science background
 • Good command of English,
 • Previous experience in the same function/role

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-35
 • Work experience in related food science
 • Computer literacy knowledge

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-35
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Need to be available to use ERP

24-Mar-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Rice milling operation
 • good command of written and spoken english
 • Workplace** Chiang Rai**

24-Mar-17

 

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Technical project leader

24-Mar-17

 

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor and Diploma degree in food related
 • Story knowledge of GMP & HACCP
 • 10 years’ experience for food manufacturing

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science / Food Engineering
 • English fluency / Strong Organizational Skills
 • Min 10 years experience of a technical role

24-Mar-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นภาวะผู้นำ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Male/Female, age 18 years up
 • 1 year ago for R&D, Food Technologist

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in Chemical
 • 6 months to 5 years experience in an chemical
 • MUST be able to work varying shift

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing overseas suppliers and negotiating prices
 • Handle and follow-up PO, sales contact
 • Control supplier and products information

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ‘s Degree of Food Science
 • Food or Beverage Industry
 • Minimum 10-15 years experience in Dairy industry

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ‘s Degree of Food Science
 • Food Industry
 • At least 10 years' selling experience

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 22-28
 • Degree in Food Science or any related fields
 • 1-3 years working experience as R&D

24-Mar-17

 

Applied
 • Bonus1mth.,Med Ins,Prvd F,Transp,Car Maint,Oil,OT
 • International Foods & Beverage Mfg & Trading
 • Exp. in Food & Beverage Industry at least 12 yrs.

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Food Science
 • Good knowledge in GMP, HACCP etc.
 • Good English communication and interpersonal skill

24-Mar-17

 

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National
 • Degree in Engineering, Science, Food Technology
 • 5 years' experience in quality control

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in program GMP/ HACCP/ BRC/ SAP etc.
 • Experience min 2 years Production Head level
 • Able to work in shift

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Food Science or related field
 • 1-3 years experience in food industry
 • Good marketing and sales skill

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

23-Mar-17

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-38
 • Degree in Food Science and Business Development

23-Mar-17

 

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English. Report to Expat.
 • Activities of QMS Document Control.

23-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • BRC Iop, BRC food safety, FSSC 22000, ISO22000.
 • Food packaging product or related industries.
 • Good command of English.

23-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Food Science, Chemical, Microbiology
 • 3 years working experience in Customer Service
 • Preferably with sales experience in manufacturing

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • QA/Quality Assurance/Food
 • Food Science/Microbiology
 • Restaurant,FMCG,Retail Business

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การการอาหาร
 • 25 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการต่อรอง

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

23-Mar-17

 

Applied
 • 7-10 years experiences in operational
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Good command of spoken and written in English

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.