• ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-year experience in Food Quality Systems & Audit
 • Able to Travel for Suppliers Evaluation Oversea
 • Knowledge in BRC, HACCP, GMP, Food Safety

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelor’s degree in a science field
 • strong microbiology background is required
 • strong knowledge of HACCP and ISO standards

6 hours ago

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Sweet, Bakery, Ice cream new product development
 • Min 3 yrs experience in R&D Food industry
 • Knowledge of Food Quality, Food Safety, GMP, BRC

12 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Male Age 25 up
 • Experience in sales 2 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 25 up
 • Experience in Modern Trade 2 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Marketing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Food Science or relate fields
 • Minimum 5 years’ experience in Quality Management
 • Auditor certification is an advantage

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Testing on bulk/ finished product
 • Analytical method Validation
 • Business type in Pharmaceutical Manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ม.3,ม.6, ปวช., ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • งานด้านบริการร้านอาหารของบริษัทฯ

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/วางแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ด้านโรงงานอาหาร

12 hours ago

 

Applied
 • Graduate in Science or any related field
 • New graduate is welcome
 • Assist in Lab, preparartion materials

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Salary
 • Food Retail
 • Recipe development

12 hours ago

 

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

12 hours ago

 

Applied
 • Product Developent in Food SEAA
 • At least 5 years of experience in R&D
 • Project leader

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือประมง
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive Salary
 • Product Development
 • Dairy Product (preferably UHT process)

12 hours ago

 

Applied
 • Sales Management in Food Processing Business
 • Maintain close relationship with customers
 • knowledge of Process technology liquid food

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Food Science, Bio-Science
 • GMP/HACCP, ISO9000, ISO22000, Lead Auditor
 • Experience of product Research and Development

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years working experience
 • Manage quality system and quality of Private
 • Develop product specifications and improve product

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Knowledge of Management System
 • Develop and maintain supplier development program
 • Maintains a corrective action system to analyze

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality control on the production line
 • Manpower management department
 • Quality control system GMP,HACCP,BRC

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for Quality Management Process
 • Verification of standards compliance
 • Testing plan for raw materials and finished goods

12 hours ago

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Sciences or Food Sciences
 • 2-3 year experiences in food industry
 • audit, QA, QC

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Validation on new products &recipe modification
 • Implementation of recipes and adaptations -product
 • improve quality and nutritional values of products

12 hours ago

 

Applied
 • Thai national, Male or Female.
 • Bachelor's Degree in Business, Food Science.
 • 1-2 years experienced in sale is preferred.

12 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 25-30 years old.
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Good knowledge of Food ingredients.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือ โภชนาการ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก สุขภาพแม่และเด็ก

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ปริญญาตรี คณะจุลชีววิทยา
 • Lab Officer / เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป

12 hours ago

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์,สัตวแพทย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

22 hours ago

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมอาหาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Food Engineer, Food Science ME

22 hours ago

 

Applied
 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

25-May-17

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

25-May-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • R&D Deployment and technical experiences
 • Strong leader team
 • Excellence in Science & Technology

25-May-17

 

Applied
 • Working Experience at 2-5 Years
 • Plans and delivers results
 • Delights the customer

25-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged not over 40 years old
 • Degree in Food Science, Marketing, Business Admin
 • 5 years of experience in food retail market sales

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology, Food Science
 • 5 years of experience in food manufacturing
 • Confident with a can-do attitude

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหาร

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.