• Senior Safety Officer
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

02-Dec-16

 

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 27-35 years old.
 • Bachelor Degree of Environmental Engineering
 • Experience 3-5 years or over

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Only nationals of Cambodia, Lao PDR
 • TOEIC certificate with 600 points
 • Attractive compensation package.

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาตร์ทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พร้อมเปิดรับสิ่่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ด้านปรับคุณภาพน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science, Engineering
 • Experiences in HSEQ, HSE
 • Having knowledge of ISO9001

01-Dec-16

 

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

01-Dec-16

 

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Female age 23-26 years old.
 • If experienced in safety job will be advantage.

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • Professional engineering license - Environment.
 • Strong team-player, and able to work independently

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • 5 years, mainly in the field Water & Waste Water
 • Solid understanding of mathematics and science

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในด้านระบบคุณภาพและระบบมาตรฐาน
 • ติดตามการดำเนินงานตามระบบการจัดการแบบบูรณาการ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด และการบริหารงานระบบ ISO
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Location Pluak Daeng / Rayong
 • Good command in English both writing and speakin
 • Occupational Health

01-Dec-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • bachelor’s degree in Business Administration
 • 7-15 years in related field, general affairs
 • Good command of spoken and written English.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

30-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • BS degree or diploma in Chemistry.
 • Basic knowledge of analytical chemistry principles
 • Ability to read English language SOPs.

30-Nov-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality
 • 3 years’ experience in facility manufacturing
 • Experience in water treatment system is advance

30-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์เก็บตัวอย่างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่
 • เงินเดือน 20k ขึ้นไป , ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

30-Nov-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

30-Nov-16

 

Applied
 • Diploma level in Technical field
 • 5 years’ experiences in SSHE, Fire prevention
 • 5 years’ working experiences in Offshore E&P

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in technical solving in water treatmen
 • Can speak good English and dynamics
 • 80-120K based in Bangkok

30-Nov-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years experiences in position of Safety
 • Ensure that all Health & Safety policies

29-Nov-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

29-Nov-16

 

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Environmental
 • Experience is not required
 • Good command of spoken and written English

29-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี

29-Nov-16

 

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • 1-5 years of work experience

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
 • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • รับผิดชอบยอดขาย Sale Target

29-Nov-16

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

29-Nov-16

 

Applied
 • Thai / Age not over than 45 yo / Excellent English
 • Knowledge of HAZOP, ISO14000, OHSAS18000, &ISO5000
 • Able to work in Map Ta Phut IE, Rayong

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age between 25-35 years
 • 3 years’ experience in Health Safety Environment
 • Bachelor degree or higher in Engineering

28-Nov-16

 

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

28-Nov-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

28-Nov-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
 • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HES or Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Preferably in Power Plant or other industrial plan

28-Nov-16

 

Applied
 • ศึกษาค้นคว้ามาตรฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ

28-Nov-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

28-Nov-16

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

28-Nov-16

 

Applied
 • Thailand Sugarcane Country Assessment Consultancy
 • Sugarcane Sustainability Consultancy in Thailand
 • Sustainability Assessment -Thai Sugarcane Industry

18-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.