• เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารระบบ ISO

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยางพารา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cando Attitude , Standardize
 • Continuous Improvement
 • Teamwork

7 hours ago

 

Applied
 • Female, Age 23-35 years old, Thai nationality only
 • 2-5 years’ experience in ISO documentation
 • Internal audit ISO9001 and ISO 14001

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

7 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 yrs. of experience in HSE in manufacturing
 • Safety officer license at professional level
 • Strong knowledge of ISO

20 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Safety and Health
 • 2-3 year in Hazardous control Certificated
 • ISO internal auduitor Certificated

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

23-May-17

 

Applied
 • University degree in engineering, water resources
 • Drought and Flood management, mitigation
 • Excellent monitoring and evaluation skills

23-May-17

 

Applied
 • University degree in engineering, water resources
 • Knowledge of GIS for water resources application
 • Prepare the Annual Hydrological Report

23-May-17

 

Applied
 • ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
 • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

23-May-17

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

23-May-17

 

Applied
 • 3 years experience as Safety Officer
 • experienced in 5S, ISO 9001, ISO14000,OHSAS 18001
 • Degree in Occupational Health & Safety,

23-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Science or Engineer
 • 1 years of work experience in EMS, OHSMS, QMS
 • Good command of English both written and spoken

22-May-17

 

Applied
 • Interview in English
 • Professional level certification
 • Work day: Mon-Sat

22-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • degree/Master's degree in Environmental Science
 • Good command of spoken and written English
 • Be able to work upcountry and oversea

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • B.S. Environmental Engineering/Environment Sciencำ
 • Have experience of WWT operation system
 • Have the license of industrial waste

22-May-17

 

Applied
 • QM, OHS, SHE
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 8 ปี ในระดับผู้จัดการ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม ArcGIS, Map Info, QGIS ดีมาก
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ

22-May-17

 

Applied
 • ทดสอบวิเคราะห์ผลน้ำดิบ น้ำประปา
 • ทดสอบวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ
 • บริหารงานห้องวิเคราะห์

22-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ควบคุมระบบประปา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ออกแบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ขายสินค้า และให้คำปรึกษาสินค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

22-May-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • Environmental Engineer
 • Have experience Environment or Power Plant
 • Has a Certified Pollution Supervisor

20-May-17

 

Applied
 • Exposure to FMCG industry
 • Familiarity with Thai regulations
 • Good command of English

20-May-17

 

Applied
 • Agriculture Extension
 • Project Manager
 • Rural Development Project

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

19-May-17

 

Applied
 • ESH
 • Environtment
 • Health and Safety

19-May-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Science for environment
 • Experience 3 years for renewable energy, heat
 • High proficiency in English comprehension

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ29-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3-5ปี

19-May-17

 

Applied
 • Raise the profile of the Outdoor Classroom
 • Develop clear curriculum links with visits
 • Prepare and maintain the learning spaces

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety,Occupational Health,Waste vendor management
 • 7-10 years in Safety or related field
 • Good command in english

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ด้าน จป. 1-3 ปี

18-May-17

 

Applied
 • Male or Female age between 30-35 year-old
 • Bachelor’s degree in Engineering, Sciences
 • 5 years of experience in Utilities industry

18-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

18-May-17

 

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

16-May-17

THB25 - 49 /hour

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย
 • สามารถวางแผนและกำหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.