• เสนอขายเม็ดพลาสติกให้กับโรงงานผลิต
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาระดับยอดขายเดิม
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

49 mins ago

 

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Chemicals Science or related field
 • Strong Analytical and problem solving skills

4 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 30-35
 • Knowledge with Quality Management and ISO 9000
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ป.ตรีคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา ป.ตรีคณะวิศวเคมี
 • เพศหญิง-เพศชาย
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing and maintaining all raw materials
 • Development of standard/basic new raw materials
 • Raw material specicications

4 hours ago

 

Applied
 • knowledge of products and processes
 • H&N quality/regulatory/customer and applications
 • Minimum of 2 years quality or regulatory

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • At least 2 years sales experience in Chemical
 • Bachelor’s Degree in Marketing/ Chemistry/related

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Male or Female, aged 24-36 years
 • Bachelor's or Master's degree in Science
 • 2-3 years experiences in similar industries

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • New graduated are welcome
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • R&D
 • OEM
 • Cosmetic

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in laboratory application
 • Bachelor degree in Chemist or related field
 • 3-5 years experience in Oil and Gas industry

5 hours ago

 

Applied
 • Develop corporate KPIs and cascade KPIs to busines
 • Good Command of spoken and written English
 • 1-3 years experience in Corporate Strategic

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QA Expertise for Medical/Pharma Manufacturing
 • Well-rounded in system of GMP/HACCP/ISO
 • Good in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • 3 years working experiences in coating business
 • responsible for research, development

5 hours ago

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

5 hours ago

 

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in R&D
 • Bachelor’s degree or above in Chemical engineering
 • Maintain quality managements system

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Science/Chemistry
 • 3 to 6 years of experience in the Fragrance
 • Good Communication skills to drive teamwork

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QC and QA activities within EFTEC (Thailand)
 • Support and Service at customer’s production line
 • Support R&D Chemist with day to day Lab tasks

5 hours ago

 

Applied

Lead Chemist

en world Thailand

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Research & Development
 • Auto Painting
 • Industrial Coating

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemistry, Food Science or Bio
 • 5 years’ R&D experience in chemical industrial
 • Good English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Science
 • At least 3 years of experience in laboratory proce
 • Strong background for analysis water

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or master’s degree in chemistry
 • Male or female, Thai nationality only
 • Willing to travel and has own vehicle.

15 hours ago

 

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

15 hours ago

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

16 hours ago

 

Applied
 • QA&QC
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or Food Chemistry
 • Computer Literacy (Word, Excel)

19 hours ago

 

Applied
 • Male / Thai nationality.
 • Good command of English.
 • 1-3 years experience in manufacturing.

19 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in Chemical
 • 6 months to 5 years experience in an chemical
 • MUST be able to work varying shift

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Analytical Chemistry or related field
 • 2years working experience in R&D and/or commercial
 • Possess hands-on experience in wet chemical analys

17-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in quality control function
 • Knowledge in TQM, Six Sigma, 7QC tools and ISO
 • Good in problem solving and analytical skill.

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Chemistry or related
 • 10 – 15 years sales experience

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai citizen. Male or Female, Age between 35-45
 • Degree in Food Science or Food Technology
 • Being a QA/QC Manager with the Food/Snack

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Science.
 • 3 years of experience in laboratory of Powr Plant.
 • Good command of English.

17-Jan-17

 

Applied
 • Perform sample testing for agricultural products
 • Support on ISO17025 process
 • Responsible purchasing process of lab equipment

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 5 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ในระบบ ISO
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี , โพลิเมอร์
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.