• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • วิทยาศาสตร์ เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

6 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

6 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Master degree or Doctorate in Polymer
 • Good English communication, presentation
 • At least 5 years in Polymer technical service

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in defined ink technology
 • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
 • Good English communication skill.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Thai nationality.
 • Good command of English.
 • 1-3 years experience in manufacturing.

17 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์เป็นของตนเอง

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Sciences or related fields
 • Male or Female, Thai nationality
 • Self motivated, pleasant personality

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creating and developing a series of new packaging
 • Working with team and clients to create & present
 • Following the food and consumer packaged goods

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creating and developing a series of new products
 • Working with team and clients
 • Following the food and consumer packaged goods

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, age over 30
 • Bachelor’s Degree in Chemistry, Polymer Science
 • 2-3 years experience in Chemical & Plastic

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry
 • Minimum of 2 years experience in chemical
 • Assionate in the art and science

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female,aged 27 - 35years old.
 • Bachelor's degree or higher in Food Packaging
 • 5 years food & beverage packaging development,R&D

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 26 - 35 years old
 • degree or higher in Chemistry, Food Science
 • Minimum of 5 years product development, R&D

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีบุคคลค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ไม่จำเป็นต้องตรงสาย)
 • ต้องมีรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Polymer Science, Material Science
 • GC, ICP, HPLC, DSV, Melt Flow, DSC, Titrator
 • Plastic Lab, Petrochemical Lab

17 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age 25– 35 years
 • degree in Chemist, Industrial Chemistry
 • 2 years sales experience in Chemical Raw Material

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 26– 40 years
 • degree in Rubber Technology, Chemist
 • 3-5 years sales experience in Chemical Raw

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 28 – 35 years
 • Bachelor degree in Chemistry
 • At least 5 years experiences in Ink & Paints Lab

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Chemical Engineering, Chemistry.
 • fundamentals of instrumentation, spectroscopy
 • Good command of both spoken and written English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical science
 • วิศวกรเคมี, วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ
 • Male, 22-28 years old.

17 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor's Degree in Science
 • Preferable Registered Safety Officer
 • 3-5 years of professional EHS experience

17 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years in Chemical, Ink and Printing Industry.
 • Good English communication skill.
 • Able to work under pressure and multi tasks.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Applied Chemistry
 • Min. 1 year work experience in Automotive Industry
 • Good English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • Male or female aged over 33 years old
 • Degree in Chemical, Polymer or any related field
 • Experience in product and business development

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineering
 • Experience in areas of product/process development
 • Ability to deliver business results

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี, สาขาชีวะ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงาน QC
 • บริหารงานระบบคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

17 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in selling or technical support.
 • Experience in electroplating or PCB is advantage.
 • Own a car and be able to work up-country.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry/Chemical
 • Good command of spoken and written English
 • Evaluates and analyzes packaging materials

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.