• ปฎิบัติงานในห้องแล็ป/ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมี
 • ประสบการณ์การทำงานห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry

11 hours ago

 

Applied
 • งานตรวจหาพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการตัด Gross อย่างน้อย 2 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • Strong and experienced in lab or Blood test
 • 80-150K
 • Good English

11 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการจัดทำเอกสาร Registration of export
 • มีความรู้ในการโต้ตอบ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์งานด้านจุลชีววิทยา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิชาเอกสาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ การใช้เครื่องมือ Lab

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science
 • Experience in sale especially in Scientific
 • Sellling skill, service mind, good communication

25-Apr-17

 

Applied
 • Diploma in Engineering (Chemical), Biology
 • 2 year(s) of working experience in the related
 • Preferably Junior Executives specializing in Sales

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in science, biology
 • Write standard operating procedures (SOPs)
 • Experience working with laboratory animals

25-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

24-Apr-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา

24-Apr-17

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

24-Apr-17

 

Applied
 • Lab Testing, Test certification, auditing,testing
 • Good English, senior level
 • Strong leadership

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female Age between 22 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree n Food Science, Biotech
 • 3-5 years previous experience in a food industry
 • Base in BKK office

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

24-Apr-17

 

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree's in Polymer, Chemical or related field
 • At least 10 years from chemical industry
 • Project and process experience, new plant set-up

21-Apr-17

 

Applied
 • Animal Feed / Nutrition
 • Technical Service knowledge
 • Good command in English

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Microbiological
 • 1- 2 years for laboratory
 • Fair English communication skill

21-Apr-17

 

Applied
 • Male only Aged 22 - 26 years old
 • Thai nationality
 • Degree in Chemistry and Biotechnology

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Medical Field / Biology
 • 2 years’ experience with Medical business
 • Have background training in medical product

21-Apr-17

 

Applied
 • Food,restaurant business
 • Strong leadership
 • Goon English

21-Apr-17

 

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

21-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in science ,biotech ,pharma
 • 5 years experience in industrial for pharma
 • Oversea Travel Opportunities

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • QA, Quality Assurance, Specialist, Food Science
 • Chemistry, Microbiology, Food Technology, ISO
 • QCMS, HACCP, statistical process control, lab

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. in Food Science, Food Technology
 • 1 year experience in R&D or NPD in Food Industries
 • A fast learner has a dynamic personality

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. in Food Science, Biotechnology, or Microbiol
 • Control & manage RM / Samples / Consumable
 • Minimum High Vocational Certificate

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.