Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 886 jobs
  Dynasty Ceramic Public Company Limited's banner
  Dynasty Ceramic Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น
  • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)
  Siamrajathanee Public Company Limited's banner
  Siamrajathanee Public Company Limited's logo
  PhrapradaengTHB 30K - 55K /month
  • วางแผนการตลาด วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
  • มีภาวะเป็นผู้นำและการบริหารจัดการทีมได้เป็นอย่างดี
  • แก้ไขปัญหาในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s banner
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมทีมขายอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ควบคุมทีมขายTraditional Trade
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s banner
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
  • ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดราคาขายทรัพย์
  • กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  Mentagram Co., Ltd.'s banner
  Mentagram Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  Elective Marketing Co.,Ltd's banner
  Elective Marketing Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
  • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
  • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Kanchanaburi
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว
  Next