• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบการทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Skillful in Advanced Excel
 • Strong knowledge in SAP
 • Excellent verbal and written English

1 hour ago

 

Applied
 • มีพื้นฐาน และความเข้าใจในงานขาย
 • กล้าที่จะคุย ไม่งอแง งงๆ ง้องแง้ง (สำคัญมาก)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ (ค่าคอมดี)

2 hours ago

 

Applied
 • Male, aged between 27 – 35 years old
 • 2 year experience in Sales and Egg Farm
 • knowledge of Egg Farm Management & Egg Farm Equip

2 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of direct B2B experience selling Travel
 • Proven record in business development
 • Outgoing, positive and cooperative

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fast track to senior leadership roles
 • Minimum degree and MBA
 • Driven career focus on individual

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูล โน้มน้าว และปิดการขายลูกค้า
 • โทรติดต่อ ประสานงานลูกค้า กลุ่มใหม่/ฐานลูกค้าเดิม
 • เพศ : ชาย , หญิง 22-35 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การพูด-การสื่อสารดี

3 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย และหญิง
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้ข้อมูล โน้มน้าว และปิดการขายลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • โทรติดต่อ ประสานงานลูกค้า กลุ่มใหม่/ฐานลูกค้าเดิม

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานขาย กระตือรือร้น รับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษา ขาย และให้บริการตอบปัญหา
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี ขยัน ร่าเริง มีความรับผิดชอบ

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Positive, energetic, proactive, flexible
 • Able to work under pressure

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นตัวเอง

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชายอายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นตัวเอง

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Establishing and developing effective & productive
 • Preparing presentations, proposals and plans
 • Initiating new products or services

3 hours ago

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • At least 2 years experiences
 • Male or Female age 25 up
 • Able to communicated in English

3 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ขาย และให้บริการตอบปัญหาด้านโปรแกรม
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี ขยัน ร่าเริง มีความรับผิดชอบ
 • มีใจรักในงานด้านบริการ

3 hours ago

 

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • บริการลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

4 hours ago

 

Applied
 • Managing sales targeted in the market
 • Dealing Modern trade account
 • Work upcountry will recieve daily, car allowance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ช่วยติดต่อลูกค้าประสานงานขาย
 • มีหัวใจรักในงานขาย พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เตรียมข้อมูล ในการขาย

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย และเพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือบริหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการสาขา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนสูง 160 ซ.ม ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Experienced in PR , Marketing Communication
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • Able to work overseas

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
 • มีหัวใจรักในงานขาย พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Good command of English
 • Male/Female, Thai Nationality, 23-30

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าและบริการ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

4 hours ago

 

Applied
 • ขยายตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

4 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าและบริการ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

5 hours ago

 

Applied
 • ขยายตลาดเพื่อหาลูกค้ารายใหม่
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานและพัฒนางานขาย
 • ปริญญาตรี-โท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to support a Japanese Asst. Mgr
 • Be able to work a building near BTS Asok station
 • An opportunity to work for the Japanese

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work for a big and historical Japanese company
 • to utilize your skills and grow with the company
 • to obtain a deep knowledge of electronics

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in marketing, Logistics
 • Knowledge of Freight Forwarding
 • Sales experience in Freight Forwarder, Logistics

6 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years as Managerial Role
 • leading team
 • Prepare annual budget

7 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

7 hours ago

 

Applied
 • ขายสื่อโฆษณาทางวิทยุ
 • ประสบการณ์ด้ายการขาย
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • ขายสื่อโฆษณาทางวิทยุ
 • ประสบการณ์ด้ายการขาย
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20-40 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • นำเสนอขายสินค้าของทางบริษัท

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที

7 hours ago

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • งานด้านเอกสาร , จัดทำใบเสนอราคาเสนอ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการทำงาน
 • หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

7 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in related field
 • Strong communication and analysis skills
 • Experience in SAP system preferred

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2 Years’ experience related to sales admin
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.