• Thai Female age 25-35 years, Bachelor in Japanese
 • 5 years’ exp in sales Co, Sales, & JP interpreter
 • Trading,Automotive,Electronics,Asoke,日本語,

8 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

8 hours ago

 

Applied
 • Experience a Teller, Customer Service at Bank
 • Bachelor in Accounting or Finance
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

8 hours ago

 

Applied
 • Knowledge and Sales experience in Chemical
 • Strong experience in customer service
 • ธo work with one of the well-known and large firm

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารงานและคนในโรงงานที่มีการทำงาน 24 ชม.ได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในงานซักอบรีด
 • เริ่มเรียนรู้งานด้วยการขับรถกระบะส่งของได้

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 日本語を使うおしごと
 • Good command in Japanese (N2) and English.
 • Chance to go to Japan

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • 3 yrs+ exp in selling spare parts (Automotive)
 • Good command of English

8 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Female, age around 26-29 years old
 • Not job hopper!!
 • Good command in Japanese (JLPT N3 or up)

8 hours ago

 

Applied
 • Interpreting and support in the meeting
 • Translate document from Thai-Japanese, vice versa
 • Good command in English and Japanese

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Taking, executing and confirming orders
 • Good command of written and spoken English

8 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English
 • Experience in sales and/or technical support
 • Ability to work in Thailand (Thai National)

10 hours ago

 

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

14 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
 • ประกันสังคม

19 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • การศึกษา วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
 • สถานที่ทำงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความรู้ด้านการพิมพ์เป้นอย่างดี
 • มีทักษะมนการเจรจา พูดคุย

29-Apr-17

 

Applied
 • Service mind and have the experience in CS is plus
 • Fluent in English, both spoken and written
 • can work as a shift and able to work in holiday

29-Apr-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลสถานะการขนส่งสินค้าและเอกสารแก่ลูกค้า
 • ตอบข้อสงสัยทางการขนส่งสินค้าและเอกสารให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6

29-Apr-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดีและบุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาซื้อขาย
 • พนักงานขายประจำร้าน เอเลเฟ้นท์ พาเรด รีเทล

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ส่วนสูง155 ขึ้นไป
 • ต้อนรับลูกค้า
 • มีภูมิลำเนาหรือพักอยู่ในอ.เมือง จ.นครราชสีมา

29-Apr-17

 

Applied
 • Accumulates and analyze customer's requirements
 • Fulfills on customer's requirements and needs
 • Controls and maintains systematic filing system

29-Apr-17

 

Applied
 • Utilize your skills to help the company
 • Opportunity to assisting the sales team
 • Opportunity to work in reliable logistic company

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้า

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง มีบัตรคนพิการ
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

29-Apr-17

 

Applied
 • รับ ออเดอร์และเสริฟ ส่วนพนักงานบริการ
 • ทำอาหาร ประเภท ยำ ตำแหน่งแม่ครัวยำ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • รับออเดอร์และเสริฟ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • รับออเดอร์และเสริฟ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • รับออเดอร์และเสริฟ
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจ

29-Apr-17

 

Applied
 • Processing export shipments as per shipping
 • Ensure a smooth booking, documentation, shipping
 • Preparing shipping documents

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • การพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความพร้อมทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

29-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับเป้าหมายยอดขายและยอดสมาชิก
 • วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารทีมขายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

29-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจแก่ลูกค

29-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ให้คำแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูลสินค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

29-Apr-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจ

29-Apr-17

 

Applied
 • จัดการงานเอกสารเกี่ยวกับการขาย
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านประสานงาน, งานด้านเอกสาร

29-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.