• ปริญญาตรี กฎหมายม, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ยกร่างระเบียบนโยบาย SOP, กฎระเบียบกลต, รหัส BOT

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree
 • experience in the field of clinical care
 • At least five year of experiences

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

20-Jul-17

 

Applied
 • Master’s Degree,Health,Behavioral,Social Sciences
 • 3-5 years experience with non-profit
 • Good written and oral communications skills

19-Jul-17

 

Applied
 • Have experience in law 2-3 year
 • Willing to do Admin or Document task
 • Experience in working with the BOI

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จากภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

19-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of staff, program or operations management
 • Degree or equivalent, preferably in a health care
 • Good of English and Computer literacy skill

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
 • ประสบการณ์ในงานชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า

17-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาชุม
 • ทำงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการจัดกิจกรรม ความรู้ด้าน CSR หลายรูปแบบ

17-Jul-17

 

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

17-Jul-17

 

Applied
 • Public Communication, Engagement activities
 • Social Impact Assessment (SIA), EIA
 • Government , PR, CSR

17-Jul-17

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

17-Jul-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

15-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.