• วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Social Responsibility
 • จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม

17-Feb-17

 

Applied
 • 5 years+ experience in legal field
 • Interest in legal pro bono sector
 • Strong English

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน, การประมง
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน การพัฒนาชุมชน
 • มีทักษะในการร่างโครงการ, การนำเสนอโครงการ

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Age between 40-50, male or female
 • Able to communicate or report in English
 • Have good service minded and eager to assist other

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with offline methods of fundraising
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

14-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or equivalent industry
 • Preferably in Media, Communications, Marketing, B
 • 3 years of professional experience in NGOs

14-Feb-17

 

Applied
 • conduct activities with youth
 • conducting entrepreneurship training and business
 • Good English writing and documentation

14-Feb-17

 

Applied
 • Proven research background with degree in Soc Sci.
 • Understanding and knowledge on LGBTI and SRGBV
 • Proficient English writing and documentation skill

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.