• เพศชาย มีประสบการณ์ซื้อขายปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อ/ปล่อยเช่าที่ดิน ขับรถยนต์ได้
 • มีความรู้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทักษะการเจรจาต่อรอง

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท การบริหารธุรกิจ , การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารร้านค้า อย่างน้อย 10 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กร อย่างน้อย 15 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experiences in property consultant
 • Organize international sales events aboard
 • Have a background in Property Development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in business administration
 • 3 years working in property consultant
 • Have a background in Property Development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience as leasing agent
 • Proven track of successful sales record
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years in Financing
 • Bachelor Degree in Finance, Min GPA 3.50
 • Preferred age at least 35 years old and above

7 hours ago

 

Applied
 • construction.
 • Bachelor’s in Engineering majoring in Civil.
 • Thai nationality only.

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing
 • At least 5 years of working experience
 • Able to travel domestically

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Thai national. Age 35-45 years old.
 • 5 years of experience in residential services
 • Managing residential services

7 hours ago

 

Applied
 • Retail leasing, preferably with shopping malls.
 • Market survey of new / good prospect tenant.
 • Leasing space, budget planning, rental forecast.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

7 hours ago

 

Applied
 • ontrol the Preventive maintenance
 • follow up the uncompleted service requests
 • Exp. in electrical, plumbing and air con system

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Administrator, IT Infrastructure ,
 • ดูแลด้าน Website ( HTML,PHP,My SQL,Java Scipt)
 • service mind

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome to apply
 • Be able to communicate English will be advantage
 • Having experience in real estate business

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

20 hours ago

 

Applied
 • รับเงินค่าสาธารณูปโภค,ออกใบเสร็จ
 • อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด
 • ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลจัดการภายในหมู่บ้่าน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานหมู่บ้าน 1 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-เครื่องกล
 • บริหารองค์กร และอาคารศูนย์การค้าอย่างน้อย 15 ปี
 • วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนางาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 10ปี
 • ประสบการณ์ในด้านบริหารการจัดการ อย่างน้อย 10 ปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Architecture
 • Minimum 7 years experience in design
 • Good in written and spoken English

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

23-Mar-17

 

Applied
 • Language- Excellent English skills
 • Matured sales/business development experience
 • Flexibility to travel

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Entrepreneurial spirit with an important role
 • Unique project with international mindset
 • Experience in Budget control specially considered

23-Mar-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ดูแลทีมงาน ติดตามและปิดการขาย
 • จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

23-Mar-17

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

23-Mar-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และ จีน (3 ภาษา)
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

23-Mar-17

 

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Online marketing
 • Good background in Marketing from property
 • Direct experiences in writing content

23-Mar-17

 

Applied
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

22-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Law, Finance, and any related field
 • FIVE years experience in risk, compliance

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • good communication skill
 • Bachelor degree in hotel or Business management
 • Female, can be work under pressure

22-Mar-17

 

Applied
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • -ประสบการณ์งานขายพื้นที่เช่า,ศูนย์การค้า,สำนักงาน
 • -ป.ตรี สาขา การตลาด,บริหาร

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.