• การบริหารอาคารสูง
 • กฏหมายอาคารสูง คอนโด
 • ภาษาอังกฤษดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

14 hours ago

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

14 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

14 hours ago

 

Applied
 • Marketing Concept and Strategy
 • Experience in Space Management and Zoning
 • Excellent command of spoken and written English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Management
 • Responsible all Safety & Security for the center
 • Proven analytical and strategic thinking skills

14 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน , การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related fields,
 • Can feasibility study in an advantage
 • Good character and presenter

14 hours ago

 

Applied
 • Unique concept and location
 • Meaningful role in important position
 • International team and mindset

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project management
 • Project coordination
 • business development

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Chinese, Japanese laungage is advantage
 • Strong interpersonal, presentation and negotiable
 • To be able to work under pressure and deadline

14 hours ago

 

Applied
 • Experience in sales admin/sales coordinator
 • Good team player
 • Strong interpersonal, presentation and negotiation

14 hours ago

 

Applied
 • Minimum 8 years of experience in property
 • Strong strategic and commercial acumen
 • Strong analytical skills

14 hours ago

 

Applied
 • knowledge of related general administrative duties
 • service mind, good personality and safety mindset
 • good command of both spoken and written English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • office management, office admin, service mind,
 • 5 years experience in office management
 • good planning, good coordination, general affairs

14 hours ago

 

Applied
 • ป.โท วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Sales/Marketing, Proficient in English
 • 5 years+ in venue sales; exhibition, hotel, event
 • Strong builing relationship, trust, motivation

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age between 30-35 years
 • 3 years’ experiences for marketing manager
 • Bachelor / Master degree in marketing

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และ จีน (3 ภาษา)
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years experienced in managing housekeeping team
 • Fair command of English
 • Excellent organizational skills

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for draft rules and regulations
 • coordinate with government department
 • Responsible for the relevant legal issues

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • Knowledgeable on REIT management / property fund
 • 3 years of experience in a real estate business.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Problem solver
 • ability to identify problems
 • Excellent time management

22-May-17

 

Applied
 • ทำงานมั่นคง
 • รายได้ดี
 • พนักงานที่รักงานขาย

22-May-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 years experience as General Manager
 • Hospitality, Food & Management background
 • Excellent package for right candidate

22-May-17

 

Applied
 • Bachelo or Master’s Degree in Law
 • Age: under 31 years old
 • at least 2-3 years of experiences in law firms

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Real Estate Project (Condominium)
 • Proficient in construction supervision and inspect
 • Base on site in Bangkok

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Associate
 • Management Trainee
 • Master Degree

22-May-17

 

Applied
 • Good document management skills
 • Key, Keep track, pull out document in the system
 • Well versed in MS Office (Words, Excel etc)

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหาร ,รัฐศ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร ทีมอาคารชุด

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • 3 - 5 years of work experience in finance
 • Experience with a real estate developer

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or above in Civil Engineering
 • More than 5 year experiences in team management.
 • Have experienced in High-Rise Building

22-May-17

 

Applied
 • Spaces. Your place to work.
 • International Flexible Workspace Provider
 • Creative and Fast Pace Work Environment

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
 • นำเสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขยายสาขาร้านค้า 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • formulate marketing and sale strategy
 • Study, compare and analyze competitor survey data
 • To monitor actual results compared to expected

22-May-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.