• ดูแลแผนงานการตลาด
 • ดูแลงบประมาณการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female 40-55 years old (Thai nationality)
 • Knowleage about Concolidate financial statement
 • Experience in Accounting in public company

2 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 150-200K
 • Property Development Business
 • Strong problem solving skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-45 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบริหาร ,รัฐศ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร ทีมอาคารชุด

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree / Master’s Degree in Property
 • 3 year experience in property Acquisition
 • Good working knowledge of lease contract

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience at senior managerial
 • Bachelor or higher degree in business/marketing
 • Age between 38 to 45 years old

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience in property sales
 • Excellent interpersonal skills,Presentation skills
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • degree in Property, Design or Architecture related
 • 5 years experiences in Retail Design or Property
 • Highly competent in Autocad. Basic proficiency

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years+ exp in Shopping Center Management
 • Excellent command of English
 • BBA, MBA, or Engineering degree

17 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • Real Estate
 • Construction

17 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • Main job requirements; Very Good english skills,
 • Work for Foreigner before due structured workflow
 • Social Media skills & hight level of Communication

05-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • เพศชาย/ หญิง อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

05-Dec-16

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการประสานงาน และจัดการ
 • ดูแบบบ้านได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • manage a complex real estate
 • managerial skill
 • engineer education

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
 • วางแผนการตลาด,งบประมาณและวัดผล
 • มีประสบการณ์ด้าน อสังหาริมทรัพย์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 - 55 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงินการตลาด 10 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการตลาด

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Planning and operation
 • Manage Project Management, Market analysis
 • Manage P&L

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • dealing with marketing medias, marketing plan
 • customer insight, marketing promotions,graphic
 • experience in marketing for property business

05-Dec-16

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or female age between 30-40 years
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • 5-8 years experiences in real estate developments

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 40-45
 • Bachelor Degree in any related field
 • 5-10 years working experience in Real Estate

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

04-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักด้านบริการลูกค้า

03-Dec-16

 

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Property Management, Low Rise, High Rise
 • Real Estate, Property Developer
 • People Management

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 10 years of experience in property development
 • Computer Literate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 2 years in sales administrative or customer
 • Good Planning and documentation skills.

02-Dec-16

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 27 - 35 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai national, male or female, aged 30-37
 • Bachelor or Master’s Degree in Hospitality
 • 7 years of working experience in retail

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Customer-focused with good interpersonal skill
 • At least 6-8 years’ Management lever experience
 • Good communication skills in both Thai and English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years working experience in Leasing Corporate
 • Handle and analysis client requirement.
 • Have a background in Property Development

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 35- 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน , การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • งานประสานงานขาย โครงการบุรินทร์พร๊อพเพอตี้
 • รวมบิล ทำค่าใช้จ่าย
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปีขี้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

02-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting / IFRS, Thai GAAP knowledge
 • 4+ years of experience Accounting and Finance
 • Strong verbal and written in English communication

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.