• เพศ ช อายุ 35- 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน , การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or Sales
 • 2 year's experienced in Marketing
 • Experienced in marketing real estate

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Construction and Security Management
 • 10 years minimum experience from Community Mall
 • Shopping Mall or Retail Business Background

25-Oct-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or Female 40-50 years old (Thai nationality)
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • Experience in Accounting in real estate business

25-Oct-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Male , age during 30-40 years old.
 • Bachelor degree in Architecture
 • 5 years Project Management in real estate firm

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 34 years old
 • Direct experiences in Real Estate at least 1 year
 • Good personality with service-minded

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

25-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ในงาน safety
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน
 • ประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยในโรงงาน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of site acquisition experience in retail
 • F&B business and well understood the business
 • Car license

25-Oct-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3 years experience

25-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • 5 yrs in the Facility, or Building Management
 • Exp Shopping, Premium Building Management is plus
 • Excellent command of English will be preferred

24-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Business development Director / Manager
 • 5 - 10 years experiences
 • 80 - 150k

24-Oct-16

THB90k - 160k /month

Applied
 • บริหารงานโครงการ
 • budget
 • ประสานงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • Manager and take care all company property.
 • Must understand well in property management.
 • Fluently in English literature.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 4
 • Good Communication

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Business Admin
 • 7 years of experience in Business Development
 • Good command of English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และแปลกใหม่ตลอดเวลา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน communiti mall

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจในเรื่องรายละเอียดของงานอาคาร
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Outstanding experience in Format & Category.
 • FMCG, knows the business and market drivers.
 • Strong performance and delivery track record.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้ารักษาความปลอดภัย
 • ทหาร
 • โรงแรม

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์วิเคราะห์โครงการและวางแผนการตลาด 10 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Real estate, Economics
 • Conduct a feasibility study
 • experience of BD or Marketing in real estate

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in property management
 • Exp condominium management will be advantage
 • Degree in Engineering, or Engineering Knowledge

24-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหาร
 • บุคลิกภาพดี

24-Oct-16

 

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี /ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอาคารชุด

24-Oct-16

 

Applied
 • Office Manager
 • Familiar with mulit-national company&environment
 • At least 7 years of experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical/Electrical
 • Min 5 years in Facility Management
 • Able to travel upcountry

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง
 • งานบริหารโครงการ

23-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาคัดเลือกนิติบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 3 ปีขึ้นไป

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Age between 40 to 45 years old
 • Degree in business/marketing
 • Good command of written and spoken English / Thai

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • 2 years with property legal background
 • Analytical Skills / Initiative thinking

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

21-Oct-16

 

Applied
 • Business Development Manager
 • High Incentive
 • Closed work with Executive

21-Oct-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม AP
 • วางแผน และกำหนดมาตรฐาน ในการตรวจสอบร้าน
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม รปภ.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินการของฝ่ายผู้เช่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการประสานงาน
 • กำหนดแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • งานออกแบบและประเมินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลและควบคุมงานโครงการ (project)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานขาย แนะนำโครงการ Aspire จ.อุดรธานี
 • มีปสก.ขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิป.ตรี อายุไม่เกิน 35 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Architectural
 • Experience in Shopping Center Management or Retail
 • Project management skills

21-Oct-16

 

Applied
 • Salary negotiable
 • Full Time, Permanent
 • Mid Level, 8 years experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.