• อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักด้านบริการลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • งานประสานงานขาย โครงการบุรินทร์พร๊อพเพอตี้
 • รวมบิล ทำค่าใช้จ่าย
 • วุฒิ ปวช. - ป.ตรี

7 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years of experience the real estate sector
 • Strong record of academic achievement
 • Strong organization skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in the music industry.
 • ABRSM or Trinity College certification is a must.
 • Has strong passion in music.

7 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความอดทนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree or Master's degree in Civil Eng
 • 40-50 years old, Thai Nationality
 • Minimum 10 years experience in the property devel

7 hours ago

 

Applied
 • Male 30-40 years
 • Experience in location search for retailer, leasin
 • Japanese speaking will be advantage

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct feasibility study
 • Project management
 • Property Development: Hotel

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin
 • 2 years in sales administrative or customer
 • Good Planning and documentation skills.

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • บุคลิภาพดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลแผนงานการตลาด
 • ดูแลงบประมาณการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

7 hours ago

 

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา: ตรี/โท สาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ - ภาษาอังกฤษ

18 hours ago

 

Applied
 • Management residential buildings
 • Overall plans, analyze problems and evaluation
 • Improving the efficiency of building management

23-Jan-17

 

Applied
 • Age between 40 to 45 years old
 • Minimum 5 years experience in real estate industry
 • Good command of written and spoken English / Thai

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาพื้นที่มากกว่า 5 ปี
 • ผ่านธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง

23-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Able to work at Bangkok - Koh samui
 • Ability to communicate in English
 • Work experience 0 – 5 years

23-Jan-17

 

Applied
 • Able to work at Bangkok - Koh Samui
 • Good command English
 • Work experience in real estate 5 – 7 years

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year in Real Estate Resale business
 • Good command in English
 • Own car and driving license

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IELTS score 6.0+ or equivalent
 • Own a car / work on weekends
 • Work experience in marketing / real estate

23-Jan-17

 

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Valuation
 • Business development
 • Acquisition

23-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • 2 years with property legal background
 • Analytical Skills / Initiative thinking

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 2 years land acquisition experience or related
 • Excellent interpersonal & communication

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in BA, Real Estate & Property management
 • 10 years exp.in Building and Facilities Management
 • Age 35 y+,Good in Eng, Excellent people management

23-Jan-17

 

Applied
 • Male, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Building Management, M&E
 • Excellent command of English

23-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male , age during 30-40 years old.
 • Bachelor degree in Architecture
 • 5 years Project Management in real estate firm

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thonglor Serviced Apartment Receptionist
 • Responsible for managing tenants, agents, and ads
 • Enjoys customer service and be able to lead

21-Jan-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree in residential services, building manage
 • Managing residential services.
 • Supporting front desk staff scheduling.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in construction project management
 • Plan & prepare project execution strategy
 • Implement business plan for property development

20-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Real Estate sales
 • Honest, Efficient, Reliable, Pro-Active.
 • Good command of written and spoken English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ดูแลทีมงาน ติดตามและปิดการขาย
 • จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

20-Jan-17

 

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.