• เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • t Experience in property handover and cs
 • Excellent interpersonal skill
 • Fluency in English

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

3 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำนักงาน,จัดการบริหารทรัพย์สิน
 • ประเมินผลดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน ปีละ 2 ครั้ง
 • ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

13 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สรรหาทำเลพื้นที่เพื่อขยายสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 2 years land acquisition experience or related
 • Excellent interpersonal & communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ได้ภาษาอังกฤษ

15 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Strong knowledge in supply chain and logistics.
 • Fluent in both spoken and written English
 • At least experience in supply chain operation

15 hours ago

 

Applied
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี จบการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสา
 • ขยัน รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้
 • มีความรู้เรื่องเส้นทางในจังหวัดสงขลาพิจารณาเป็นพิเ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 – 36 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อ กฎหมาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปสก.ตรงด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Real Estate, Economics, Finance
 • Licensed Property Fund Manager and/or REIT Manager
 • Strong analytical skill

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields.
 • Prior working experience in Hospitality is preferr
 • OTA, Marketing communication and sales

21-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female Age 28-35 years
 • At least 3 years' experience in marketing
 • Fluent in speaking and written English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / female with age 30-45 yrs.
 • 3-5 years of public relations experience in agency
 • Superb writing abilities

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ 5-7 ปี
 • มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher, Age above 40 years old
 • 15 years of experience in property management
 • Strong interpersonal, problem-solving and relation

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย สัญชาติ ไทย
 • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good pay
 • Opportunities to network with high end customers
 • Friendly working environment

21-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • University degree in Real Estate or related field
 • Good command of Thai. Fluent English is an asset
 • Detail-minded and independent

21-Feb-17

 

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

21-Feb-17

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

21-Feb-17

 

Applied
 • รับจ่ายค่าส่วนกลาง / ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
 • รับโทรศัพท์ รับเรื่องแจ้งซ่อมพร้อมประสานงาน
 • ทำเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

21-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบงานบำรุงรักษาอาคาร
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ทำแผน Preventive Maintenance ให้แก่หัวหน้าช่าง

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Preventive Maintenance Plan
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการให้คำปรึกษาเรื่องวิศวกรรม
 • คัดกรองบุคลากรทางวิศวกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้าน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดการอาคารที่รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือโรงแรม
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ และการจัดระบบเอกสาร
 • มีประสบการณ์ธุรการ ประจำอาคาร หรือหมู่บ้าน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor's degree or higher in Business Administra
 • At least 10 years of experience

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001 อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ ระบบภายใน (IQA),การทำ 5ส
 • หามีประสบการณ์ทางด้านอสังหา ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Providing all general legal services of company
 • Contract review in English & Thai
 • Liaison and communicating with relevant government

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop Sales Strategy and Planning
 • Responsible for all sales activities
 • Experience in Property sales

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 8 yrs exp from Real Estate Developer
 • Strong knowledge in Resale business
 • Excellent project management skills

20-Feb-17

 

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

20-Feb-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

20-Feb-17

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationals only
 • Fluent in Chinese and English
 • Experience in property sales is a plus

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.