• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • จดทะเบียนนิติกรรม จำนอง
 • สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

1 hour ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Excellent skill in the Microsoft office
 • experiences in commercial property

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in Hotel or Procurement
 • Regional office, International Hotel Mgmt Company
 • 5 working days, Salary depends on qualifications

1 hour ago

 

Applied
 • Provide reports in line with SET regulations
 • Manage funds flow from IPO, RO, Tender Offer deals
 • Comply SEC’s regulation to segregate clients funds

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, age between 25-30 years
 • 3 Years’ experience especially in Retail Property
 • Understand retail marketing fundamentals

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

1 hour ago

 

Applied
 • Strong experience land Acquisition
 • Experience in real estate industry preferred
 • Property Appraisal

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รู้งานและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้
 • สามารถออกดูงานต่างจังหวัดได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree Sales, Business Management
 • 2 years real estate sales experience / club member

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป

1 hour ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Bachelor’s degree or higher ; majors preferred.
 • Excellent communication skills in English and Thai

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identifying new project business development
 • Site acquisition survey for valuable property area
 • Research the market trend

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • Acquire permits and approval required by laws
 • Developed relationships with government sectors

13 hours ago

 

Applied
 • สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอสังหารริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวางแผนทางการตลาดได้
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

25-Apr-17

 

Applied
 • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Agency services for tenants or purchasers
 • Representing tenants, advising on lease terms
 • Collect information about property - offices

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in property handover and cs
 • Excellent interpersonal skill
 • Fluency in English

25-Apr-17

 

Applied
 • Over 5 years experience in field
 • Excellent interpersonal and relationship skills
 • Proficient in English and Thai

25-Apr-17

 

Applied
 • Loss prevention
 • Security investigation experience
 • Have knowledge in law

25-Apr-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถคิดวิเคราะห์

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Business Management, Architecture
 • 2 yr exp. in business development or real estate
 • Be able to run about feasibility studies

24-Apr-17

 

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.โท วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปี
 • ประจำ บริเวณนิคมฯโรจนะ ปราจีนบุรี

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวช - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบงานขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรืออย่างน้อย 1 ปี
 • ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของอาคาร

24-Apr-17

 

Applied
 • manage all day-to-day operations at the property
 • degree in Business Administration
 • Excellent in both written and spoken English

24-Apr-17

 

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับหรือรับรองลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน อังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Female with Thai nationality
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Fresh graduate are welcome.

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Speak Chinese, English.
 • 3 year Experience in Real Estate, Property, BD
 • Know Chinese markets, consumer, real estate

24-Apr-17

THB55k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเข้างานเป็นผลัดได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English and Thai
 • Thai Nationals Only
 • Strong Communication and Interpersonal Skills

23-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Good command of Chinese & English writing&speaking
 • Salary + Commission
 • Thai National only

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานขายและงานบริการลูกค้า
 • นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Apr-17

 

Applied
 • สรรหา และเจรจาต่อรองราคาที่ดิน
 • ดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย
 • เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน

21-Apr-17

 

Applied
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านภูมิสถาปนิกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • AUTOCAD, 3DS

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีเป็นต้นไป
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 21- 30 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย 1-5 ปี
 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงาน

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ผู้หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 2-3 ปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน โดยทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.