Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 88 jobs
  Nexus Property Marketing Co., Ltd.'s banner
  Nexus Property Marketing Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • commission
  • สวัสดิการพนักงานที่ดี
  • มีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์คอนโด บ้าน
  Central Group (Corporate Units)'s banner
  Central Group (Corporate Units)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
  • จัดหาร้านค้า Brands ต่างๆที่สนใจลงเช่าพื้นที่
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  All Inspire Development Public Company Limited's banner
  All Inspire Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ด้านขายคอนโด หรือบ้าน ทาวน์โฮม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกดี มีไหวพริบ ทนต่อแรงกดดันได้ดี
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  SuanluangTHB 45K - 55K /month
  • จบสาขาวิศวกรรมโยธา
  • บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร
  • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโครงการ
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  BangkoknoiTHB 30K - 45K /month
  • วางแผน คิดวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการประสานที่ดี มีความคล่องตัวสูง
  Peace and Living Public Company Limited's banner
  Peace and Living Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • เคยทำโครงการอสังหาริมทรัแนวราบมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
  • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
  • ประสบการณ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสานงานราชการ
  • ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน
  • ประสบการณ์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  Next