• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์
 • อายุตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Law
 • Immigration
 • Visa and Work Permit

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ Compliance ในธุรกิจประกันพิจารณาพิเศษ
 • จบป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To support operation of colleagues
 • Education: Bachelor degree or above, Major: Law
 • Social Security Provident Fund Language Allowance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานระหว่างทนาย และฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
 • ดูแลทนาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฏหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

2 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor’s degree in Criminal Justice
 • 3 years in translating documents
 • Knowledge of law enforcement

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree preferably in Social Science
 • 3 years work experience in government affairs
 • Have good knowledge of Thai laws

2 hours ago

 

Applied
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท
 • เป็นตัวแทนบริษัทไปดำเนินการโอนที่ดิน /รับจำนอง
 • ร่างและตรวจสอบสัญญาของบริษัท

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance, Law
 • 10years experience in Collections, Hire Purchasing

2 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Law or finance or accounting.
 • Experiences more than 1 year in compliance.
 • Good command of spoken and written English.

2 hours ago

 

Applied
 • Licensed Thai attorney with Bachelor’s Degree
 • 2 years’ experience as a litigator
 • Proficient in spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 40-45 years
 • Master's degree or higher in Law
 • 12 years of direct experience in project

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Purchasing, Commercial, Operation
 • Good command of English
 • Exp. in Commercial Contract Drafting and Reviewing

2 hours ago

 

Applied
 • A leading international service business
 • Develop and manage site days of Inventory plans
 • Communication and coordination with Sales

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, age 28-40
 • Bachelors degree in Law
 • At least 5 years work experience

2 hours ago

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง,อายุ 25-30 ปี
 • จัดทำรายงานประจำปี,มีความรู้เกี่ยวกับ กลต.และ ตลท.
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัทมหาชน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 20-40
 • ปริญญาตรี มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)แล้ว

2 hours ago

 

Applied
 • ร่าง และ / หรือ แปลสัญญาภาษาอังกฤษ
 • ดูแลประสานงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้บริษัท
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
 • ร่าง และ / หรือ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลประสานงานทั่วไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท สาขานิติศาสตร์

2 hours ago

 

Applied
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ : 20-38

2 hours ago

 

Applied
 • Excellent command of English and Thai
 • Excellent communications and interpersonal skills
 • Able to travel/ work extensive hours if required

2 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Masters Degree in Law
 • Minimum 5+ years experience drafting/reviewing

2 hours ago

 

Applied
 • Drafting English contracts according to business
 • Managing the contract archive
 • Recent graduates are welcome to apply

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of exp in government affairs
 • Experienced with land transportation, tech startup
 • Fluent in Thai and English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review contracts (Thai and English)
 • Legal documents
 • Good command of English

2 hours ago

 

Applied
 • 8+ years’ post admission experience, ideally wit
 • Graduate
 • Negotiable

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, Age less than 35 yrs.
 • Good Command in English, for Japanese is advantage
 • latest 5 yrs. experience in LAW FIRM is preferable

2 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

2 hours ago

 

Applied
 • Good English communication skill is a must
 • Master's degree in Law or related field
 • Fraud and Risk background is a must

2 hours ago

 

Applied
 • Fraud monitoring, detection and prevention
 • e-banking frauds (boot nets, identify thefts)
 • Risk management or Internal Control

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Doing tasks relating to the Bank's Corp Governance
 • Good command of English
 • Good in reporting

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High school diploma or GED; 4 years’ experience
 • Ensures compliance with key policies
 • Educates employees on benefits package

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal advisory, conract and agreeement
 • Negotiation, business case,
 • Audit and compliance control

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in law, any fields
 • 1 year experience in company secretary
 • Good Analytical skill and able to work independent

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and Master’s Degree in Laws
 • Fluency in English communication
 • Enjoy challenging tasks, takes initiative

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master/ Bachelor degree in legal/business
 • At least 5-7 years experiences in Compliance
 • Good understanding of SEC regulations

2 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Law
 • age not over 25 years old
 • Able to communicate in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum three (3) years of qualified experience
 • Legal, Civil and Commercial Law, Labour Law
 • Proactive, Hard working and diligent

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in law or related fields
 • Female, Thai nationality, Age 22 - 25 years old
 • New graduation is OK

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 yrs. exp. as compliance,risk management
 • Big famous japanese automotive company
 • Bonus 6 months and other good benefits

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.