• จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

22 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Response on governmental rules, regulations
 • At least 3 years’ experience in automotive
 • Good Command in English

22 hours ago

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

22 hours ago

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

22 hours ago

 

Applied
 • FinTech, Financial Regulation & Corporate Law
 • Opportunities for International work
 • Interesting and challenging work in growing sector

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female age 27-35, Bachelor in Laws
 • 5 years experience in legal staff, HR
 • Max to 60,000 THB

22 hours ago

 

Applied
 • Drafting commercial agreements
 • Participating in contract negotiation
 • Advising on general legal issues such as corporate

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide corporate legal services foreign clients
 • Bachelor’s degree in law
 • Reliable personality

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male/ Female, between age 22 - 25 years old
 • Bachelor Degree or higher in Law
 • 0 – 2 years working experience in related field

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Procurement and Network Contracts , legal
 • counsel , changes , issuance , legislations
 • drafting and legal and agreements an

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 37-50
 • Bachelor or Master degree in Law
 • More than 5 years of work experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Commercial and Investment Laws
 • Degree in Law, preferable in Commercial Law
 • 10 - 15 years experience in international law firm

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English; speaking and writing
 • Strong analytical skills and results-focused
 • At least5years experience in Risk Management Field

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 years+ experience in legal field
 • Interest in legal pro bono sector
 • Strong English

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานกำกับและควบคุม อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลและประสานงานในธุรกิจด้าน Digital Venture

20-Jan-17

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

20-Jan-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

20-Jan-17

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male/ Female, between age 35 - 40 years old
 • Bachelor Degree or higher in Law
 • Good knowledge of SET, SEC rules

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • LL.B/LL.M
 • Researching laws and past judicial decisions
 • Fluency in both speaking and writing skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Merger & Acquisition project
 • Automotive experience would be an advantage
 • Excellent command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws.
 • 3-5 years of legal experience preferred.
 • Excellent command of written and spoken English.

20-Jan-17

 

Applied
 • FileMaker, MS Windows and MS-Office
 • multitask and troubleshoot
 • Project Tools Database

20-Jan-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • เพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร
 • สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรี GPA 2.75

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
 • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

20-Jan-17

 

Applied
 • Good benefit
 • Stable company
 • Good opportunity

20-Jan-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years working experience in compliance
 • Relevant experience in responsible sourcing
 • Business level of English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25 - 30 years
 • Bachelor Degree in laws or related fields
 • 3 - 5 years working expereince in law firm

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 10 ปี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษากฏหมาย

20-Jan-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • LL.B degree from reputable university.
 • 8-10 years of experiences in law firms
 • Robust understanding of contracts, disputes, liabi

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • LL.B degree with lawyer’s license
 • 7 years of experiences in a major law firm
 • Robust understanding of contract law

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in business/information system.
 • 3-5 years experiences in Audit, Business Control.
 • Good command in English.

20-Jan-17

 

Applied
 • LL.B degree from reputable university
 • 5 a years of experiences in law firms
 • Robust understanding of property law

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Attorney
 • Compliance
 • Legal

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Law, Finance, Accounting
 • 1-2 year experience in collection
 • Good command of English skill.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance,Law
 • Minimum of 5 years’ experience in litigation

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree or higher in Law, Accounting, Finance
 • 3 years experience in related field

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Laws, Business Administration
 • Proficiency in Thai and English (verbal & written)
 • 2- year experience or more in contract

20-Jan-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Valuation of property or machinery with skill
 • Experience & Skill in Property Valuation 3 years
 • Enthusiastic, able to work under pressure

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านฟ้องคดี/บังคับคดี/ว่าความ 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี ในการดำเนินคดีแพ่ง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 3 years of experience in a law firm
 • Bachelor’s in related field
 • Bachelor’s in related field

20-Jan-17

 

Applied
 • Master degree in Business Administration or Law.
 • More than 3 years of Compliance experiences.
 • Excellent command of spoken and written English.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Degree in Human Resources plus evidence
 • Experience working in Payroll Operations

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.