• ดูแลงานนิติกรรมสัญญา
 • มีประสบการณ์ในงานกฎหมาย มากกว่า 10 ปี
 • มีความรู้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 year exp in law firm or legal / compliance
 • Excellent command in English (TOEIC Scores > 800)
 • Support Bridgestone Group Companies in Thailand

5 hours ago

 

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

6 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Female or male. Aged not over 35 years old
 • 2 years working experience in contract
 • Good command of English, especially written

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • 1 - 3 years experience in corporate matter
 • Fluent in English, both speaking and writing

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Visa, work permit, BOI, Non-BOI, FBA
 • Bachelor of Law, Political Sciences, related filed
 • English Skill

6 hours ago

 

Applied
 • ฺBachelor of Law, Interested in Business Law
 • Compromise, Pleasant Personality, Fast Learner
 • Good command in English [TOEIC 550+]

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

8 hours ago

 

Applied
 • Translate legal documents
 • Bachelor degree or higher in Law
 • 1 year of experience in Corporate Legal,

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law
 • 7 yrs' working exp in law and related fields
 • Result-oriented, Good in English

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

16 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

16 hours ago

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

16 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

16 hours ago

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University graduates in Food Sciences, Nutrition
 • 3 years of government contact/ regulatory affairs
 • Nutritional food with milk industry background

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality / male or female , any age.
 • Bachelor degree in Law (preferably).
 • Work experience in this field at least 3 years.

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญา ตรี/โท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Compliance

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 yrs in Banking with Compliance/Law/Audit Exp.
 • Good command of English
 • Good knowledge in Exchange Control, Market Risk

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 3 – 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

22 hours ago

 

Applied
 • Dregree in Laws, Business Administration, Finance.
 • 2 years in banking and anti-money.
 • Good command in English.

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
 • เชียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา

22 hours ago

 

Applied
 • degree or Master's degree in Political Science
 • Experience in web programming is plus (ASP.NET)
 • 5years of experience in Human Resources Management

22 hours ago

 

Applied
 • Rich experience in advising on Thai law
 • Overseas education Top caliber law firm experience
 • Strong communication skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in laws
 • At least 5 years’ experience
 • Excellent communication skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure the company's policies and rules
 • Conduct audits and make recommendations
 • Set the overall yearly strategy and plan

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law both in TH.
 • Management and leadership skills are required
 • Strong in financial business and laws.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ทำฟ้องร้องคดีเช่าซื้อ

22 hours ago

 

Applied
 • Responsible for overall quality of sales contracts
 • Design appropriate business model to suit specific
 • Prepare commercial proposals, bidding SOC

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law.
 • To support and consult company in legally.
 • Good in English skill and can work under pressure.

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience at a legal consultant
 • Expertise in Commercial law is highly preferred
 • Proven ability to perform legal research

22 hours ago

 

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female with 5 years in legal, law firms
 • Bachelor’s degree in Laws or higher
 • TOEIC score at 850 minimum

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Modern offices close to the BTS
 • English-oriented corporate law practice
 • Competitive salary

22 hours ago

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degrees or higher in Laws
 • Good in English communications skills
 • Strong analytical skill

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.