• High Vocational Certificate (ELECTRONIC).
 • Experience electronic repair.
 • Experience in Photography.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถผู้บริหารพาไปทุกที่ ใน กทม.และต่างจังหวัด
 • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ขนส่งสินค้าประเภทเหล้าและเบียร์
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • เพศชาย

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของผู้บริหาร
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • พนักงานขับรถในศูนย์บริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High school diploma or educational
 • IWCF Training
 • 2 or more years experience in offshore drilling

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถบรรทุก

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ทำความสะอาดห้องพักแขกในแต่ละวัน ทำความสะอาด lobby
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน พูด และสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ กระตือรือร้นในก

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลั
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงาน

26-Apr-17

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหารระดับสูง(กรุงเทพฯ–ชลบุรี–กรุงเทพ)
 • บุคลิกสุภาพ ใจเย็น
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขเครื่องจักร แก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดดั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง

26-Apr-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรเครื่องจักร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • Motor – Relay , Magnetic Sensor Controller.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เด็กติดรถส่งของ, ขนของขึ้น-ลงรถ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

26-Apr-17

 

Applied
 • ขนสินค้าขึ้นและลงจากรถ, ขับรถส่งของ
 • มีความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์, รถกระบะ
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการทำแม่พิมพ์ งานปั๊มทั้งหมด
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานชุบ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกชุบทั้งระบบ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานชุบ(เครื่องประดับ)

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องประดับจิวเวลรี่
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
 • เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ

26-Apr-17

 

Applied
 • ช่างไฟ ประจำบริษัท
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องระบบไฟรถ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่างซ่อมรถประจำบริษัท
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • มีพื้นฐานการซ่อมรถ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในของโรงแรม
 • ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณสวนโดยรอบ
 • มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ และอุปกรณ์ในการใช้งาน

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป,มีความรู้เส้นทางในระยอง
 • ตรวจสอบสินค้าและเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานเทรนเนอร์
 • มีความรู้ด้านคลาสเต้นหรือโยคะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถโฟคลิฟท์ หรือ เอกสารยืนยันการขับรถโฟคล
 • ขับรถโฟคลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขับขี่ ท. 3
 • ขับรถบรรทุกน้ำเข้าไลน์ผลิต

26-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบแรงดันที่ใช้ในการอบไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ทำความสะอาดบอยเลอร์ตามกำหนดเวลา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

26-Apr-17

 

Applied
 • เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท
 • ไม่จำกัดวุฒิ.
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีใบขับขี่
 • รู้จักเส้นทางกรุงเทพ และต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

26-Apr-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เรื่องอาหารญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารญี่ปุ่น

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดเตรียมวัถตุดิบอาหารให้ เชฟ เพื่อประกอบอาหาร
 • มีใจรักงานบริการ และ การประกอบอาหาร
 • ดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Age 25 - 35
 • JLPT N2 or above
 • 2 years working experience in Japanese Interpret

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพโดยมีพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสืทธิภาพ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวชขึ้นไป สาขางานไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกล้องวงจรปิด

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์และชำนาญในการใช้เครื่องตัด
 • ลักษณะงานอยู่กับเครื่องตัดกระดาษและสติ๊กเกอร์
 • เพศชาย

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต่ำกว่า ม.6
 • สามารถทำอาหารไทย และ อาหารต่างชาติ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับและส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย – หญิง (อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป)
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ตามสถานที่ที่ผู้บริหารกำหนด
 • ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.