• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

11 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาดออฟฟิศ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30-40 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานธุรกิจอาหารอย่างน้อย10ปี
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารที่มีสาขาอย่างน้อย15สาขา

10-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Work in plant operation at Petchaburi location
 • Position as Supervisor with subordinates
 • Work 6 days per week

10-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-16

 

Applied
 • ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการสื่อสาร
 • ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ความสามารถในแก้ปัญหากับลูกค้า เวลาลูกค้าโกรธ

10-Dec-16

 

Applied
 • Experience in supervision inspection activities
 • Handle troubleshooting and failure analysis
 • 5 yr experience of in-service inspection/petroleum

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in environment, resource mgnt, engineering
 • 10 years of relevant experience
 • Relevant technical and managerial experience

09-Dec-16

 

Applied
 • วิศวกรเคมี หรือ วิทยาศาสตร์สาขาเคมีเทคนิค
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
 • TOEIC 550

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Laws
 • Male, Female, age 25-35 year old.
 • At least 3-5 year experience.

09-Dec-16

 

Applied
 • - Experience as a PM - IT or CCTV Business.
 • - Male or Female, Age over 30 years
 • - Bachelor’s degree in any field

09-Dec-16

THB30k - 55k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี, สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส. (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ทนภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีความละเอียดรอบครอบและมีความเป็นผู้นำ

09-Dec-16

THB25k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.6 , ม. 3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experiences
 • work at Chiangmai
 • 5 working days

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30-45 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ชำนาญเส้นทางในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี / ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ขับรถเฮี๊ยบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถซ่อมบำรุง และดูแลรักษารถเป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี บริบูรณ์
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามธารณะตาม พรบ ขนส่งทางบก
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
 • แม่บ้าน
 • หัวหน้า
 • หัวหน้าแม่บ้าน

09-Dec-16

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานต้อนรับ

09-Dec-16

 

Applied
 • Proven work experience as a training manager
 • Excellent communication and leadership skills
 • Good computer and database skills

09-Dec-16

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี / สุขภาพแข็งแรง
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี / สุขภาพแข็งแรง
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถโฟรค์ลิฟท์ได้ มีใบอนุญาติใบผ่านงาน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีประสบการณ์ด้านเส้นทางในการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Strategy
 • Business Strategy and development
 • Corporate Strategy Office

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานขับรถเพศชาย ต้องมีอายุตั่งแต่ 25 ปีขึ่นไป
 • พนักงานขับรถจะต้องมีความชำนาญในการขับขี่
 • บุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ไว้ผมยาว

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีความสามารทาง Computer ในเกณฑ์ดี

09-Dec-16

 

Applied
 • Quality Assurance
 • QA
 • Pharmaceutical

09-Dec-16

 

Applied
 • Fluency in English and Thai (speaking and writing)
 • Strong client service and organisational skills
 • International organization, Diplomatic Mission

09-Dec-16

 

Applied
 • Male only
 • 22-24 years old or above
 • Good performance & Potential in organizing

09-Dec-16

 

Applied
 • Male only
 • 26-30 years old
 • Professional experience in Automotive parts

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ส่งสินค้า ยกสินค้า ตรวจนับจำนวนสินค้า
 • ทำงานทั่วไปตามที่แจ้ง
 • แพ็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้า

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • แพ็คสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง
 • ตรวจนับสินค้าลงลัง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • รู้และชำนาญเส้นทาง กทม. และปริมณฑลดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เดินทางต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติใบขับขี่รถใหญ่
 • มีความขยันอดทน

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.