• มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ระดับภาคี)
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ โรงแต่งแร่

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิศวกรรมเหมืองแร่
 • บริหารงานโครงการหรือด้านการจัดการอย่างน้อย 10 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • Engineer Degree in: Geotechnical Engineer
 • Work Experience: เป็นผู้จัดการ เหมืองแร่ต่างๆ
 • Must be able to work at the mining at TAK province

22 hours ago

 

Applied
 • ตักหิน และดินภายในเหมือง
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี ด้านการขับรถแบคโฮ

23-May-17

 

Applied
 • นำหินไปส่งลงจุดต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี ในด้าน การขับรถบรรทุก
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-50 ปี

23-May-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.