• ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
 • รับผิดชอบการส่งสินค้าของ Supplier
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3 mins ago

 

Applied
 • 5+ years experience in purchasing
 • familiarity in manufacturing environment
 • Strong negotiation skills

10 mins ago

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up.
 • Bachelor degree in any field
 • 0 – 2 years in purchasing from manufacturing

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all import functions
 • Minimum of bachelor degree related to business
 • At least 3 years of working experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age more 30 Years old .
 • Graduated in Bachelor in relevant fields
 • Good spoken and written English

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Parts Procurement
 • Supply Chain
 • Procurement

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Previous experience in product development
 • University degree
 • positive personality

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • Response for all purchasing activities
 • 3-5 years for Experience s in Procurement
 • Arrange the Vendor meeting, Technical

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเหนือกว่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • More than 1 year experience
 • Good Command of English
 • Work as a Team

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in any field
 • Experience in Experience in material planning
 • Must be able to use SAP and can speak English

10 hours ago

 

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงาน
 • รายได้ดี การปรับเงินเดือนและโบนัสดี
 • ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานบริษัท

10 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Supply Chain Analyst
 • Supply Chain
 • Supply Chain Engineer

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 30-35
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 4 years logistics and procurement

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Merchandising & data analyst
 • Excellent analytical and problem-solving
 • Analyse historical data, trends and product

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Experience in fraud management, financial
 • Bachelor degree in Accounting or any related field

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

10 hours ago

 

Applied
 • Import
 • Trading
 • Sourcing

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและทักษะการเจรจาต่อรอง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดตารางนัดหมายกับผู้เกี่ยวข้องลูกค้าภายใน ภายนอก
 • สรุป และรายงาน ข้อมูลรายสัปดาห์/เดือน/ปีได้ถูกต้อง
 • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Insure that correct prices,quality for components
 • BSEE, BSME, BA, Strategic purchasing or equivalent
 • Minimum 5-10 years working experience in sourcing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะความเป็นผู้นําในด้าน Interpersonal skill
 • มีประสบการณ์ด้านการคัดเลือกสินค้าและบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Experience in automotive parts purchasing.
 • Direct experience with SAP system.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in purchasing field in manufacturing
 • Good command in spoken and written English
 • Knowledge of Oracle R12, and Free zone

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • จัดทำเอกสารใบสั่งผ้า และ Accessory

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Have considerable experience working
 • Strong negotiation, leadership and communication

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage purchase requisition
 • 5 years experiences in Purchasing
 • Bachelor degree or Master degree in Administration

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering or Business Administration
 • Knowledge of suppliers
 • Analytical and negotiation skills

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering
 • 5 Years Experience in purchasing,buyer or sourcing
 • available to travel in upcountry sometimes

10 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Engineering or related fields.
 • At least 3 years direct working experience.
 • Goal achievement, responsibility, adaptability

10 hours ago

 

Applied
 • Power Plant
 • Direct Material, Spare part
 • Pluek daeng, Rayong

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 5-8 years working experience in purchasing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Supply Chain

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อสินค้าด้านความงามอย่างน้อย 4 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัด อายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality 35-42 years old
 • 5 years of direct experience in Procurement
 • Overseeing all areas of procurement

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mange the purchasing process
 • Japanese nationality
 • 5 years’ experience in Purchasing function

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree
 • 10 years up supervisory level

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.