• เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

7 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

1 hour ago

 

Applied
 • IT procurement
 • sourcing
 • neogotiation

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 years of Merchandising
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • Male / Female age above 23years old

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work key department to determine their product
 • Monitors business trends and product availability
 • Nurtures relationships with supplier

2 hours ago

 

Applied
 • work experience in a multicultural environment
 • internships/thesis in strategicoperational process
 • a high degree of mobility

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาอังกฤษธุรกิจ ,ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

3 hours ago

 

Applied
 • Min 2 yr exp. in indirect procurement with FMCG
 • Good command of English and strong MS Office
 • Strong negotiation and communication skills

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง สามารถพูดภาษาจีนได้ดี
 • รับผิดชอบจัดหาจัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศจ
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าจากร้านค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Select the right food product with the right price
 • Manage stock level and stock turn over
 • 3-5 years experiences in food buyer/purchasing

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกฎหมาย
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years Purchasing Experience
 • Fluent in English
 • Experience with SAP is an advantage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in business,economic,agricultural
 • Good command in English or Spanish
 • Self Starter and fast learner.Strong interpersonal

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Flexible to station in up-country and overseas.
 • Self Starter and fast learner.

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง

13 hours ago

 

Applied
 • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
 • Machinery components, trading industrial component
 • Exposure to regional level (Asia Pacific)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • Familiarity with IT hardware and software products
 • Proficiency in Microsoft office

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, aged less than 37 years old
 • Checking for any shortage everyday
 • Following up confirmed POs from vendors

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามงานจัดซื้อ วางแผนจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่งสินค้
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Passion in IT/Gadget Trend & Seek for Innovation
 • Good negotiation skill, Enthusiasm and Creativity
 • Rapid growth with Online Marketing Business

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-10 years working experience in sourcing.
 • Able to travel to Indonesia/Malaysia on a regular
 • Good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences management purchasing
 • Overall responsibility is for purchasing
 • Graduated in Bachelor in relevant fields

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญาตรี
 • ประสบการณ์การจัดซื้อเกี่ยวกับซื้อขายกระดาษ

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาประมง / วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์บริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบ(ไก่)5ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

13 hours ago

 

Applied
 • 1-4 years’ experience in purchasing
 • Strong document and negotiate skills
 • Good command of English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quoting materials for bidding new business
 • Perform sourcing new suppliers and pricing
 • Seek the potential local and oversea suppliers

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sourcing, analysis
 • benchmarking, management strategies
 • estimate risks,category management

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • 3 - 4 years’ experience in Sourcing, Supplier
 • Good negotiation and communication skills

13 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Business Administration, Market
 • ุ6 years experiences in International procurement
 • Procurement and Manufacturing Operations strategie

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 40 years up
 • Degree Economics, Accounting
 • Supply Chain Management, Purchasing

13 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 23-30 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 1 year experience in Purchasing or Procurement

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Purchasing of automotive parts and materials
 • Have knowledge of TS16949

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, Communicable in English
 • 1 year exp.in admins, coordination, logistics
 • Strong excel and word, Able to work shift work

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any of related fields
 • Extensive experience in commercial/ merchandising
 • Ability to work in overseas country

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 28~37 years old
 • 2~5 years experience in purchasing fields
 • Bachelor degree in Japanese

13 hours ago

 

Applied
 • เทียบราคาสินค้า / ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอก
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม

13 hours ago

 

Applied
 • Exp in sourcing & procurement & supply chain
 • New Business Bidding, contract renewal
 • Good in communication skillls

13 hours ago

 

Applied
 • Min. 2 years exp in purchasing in manufacturing
 • Able to work as contract staff
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

13 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 1 + year of sourcing / procurement experience
 • MRO and / or technical purchasing experience

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O)
 • ปวส – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ ของแห้ง ของสด ต่อรองราคา
 • เปรียบเทียบราคา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ขยันซื่อสัตย์ อดทน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.