• เปิดP/O เจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย
 • ติดตามการส่งมอบสินค้า ตรวจรับสินค้า
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส-ปริญญาตรี

36 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • Toeic 550 คะแนน ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

36 mins ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 24 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

36 mins ago

 

Applied
 • Exp in Buying & Merchandising
 • Exp in Sourcing, Planning fashion products
 • Good command in English Language

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ ระหว่าง 26-38 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศโดยตรง

36 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Negotiated suppliers to ensure reasonable price
 • Set procurement plan to conform company policy
 • To handle all purchases of inventory items

36 mins ago

 

Applied
 • Male : 40 - 47 years old
 • Bachelor's or Master's degree in related field
 • Good Knowledge of ISO/TS16949

36 mins ago

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

36 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง

36 mins ago

 

Applied
 • Lead the proposal development process for Event
 • Qualify new opportunities through strategic
 • Act as destination resource, as appropriate

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business
 • 1 - 2 year experience in overseas purchasing
 • Set procurement plan to conform company policy

36 mins ago

 

Applied
 • Male or Female age 30-40 Years old
 • Degree or over in Business management in relate
 • 10 years experiences in Merchandising

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

37 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

37 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Supply chain
 • Supply chain supervisor
 • Supply chain manager

37 mins ago

 

Applied
 • Send Forecast and Purchase order to Vender
 • Experience of purchase raw material
 • Issue PO Manual , stock shortage

37 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in relate field
 • Able to work at Laemchabang, Chonburi
 • Polite, respectful and courteous manners

37 mins ago

 

Applied
 • Finance & Admin
 • Procurement, Invoice process
 • IT Admin tasks

37 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree BA , Management
 • Can read and write English well.
 • To make daily MRP checking for monitoring

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 1-2 years expeience in customs document managemen
 • TOEIC Score 450 up

37 mins ago

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for project coordinator with ODM
 • Cooperate with Product & Marketing Departments
 • Excellent English.

37 mins ago

 

Applied
 • จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

37 mins ago

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (วศบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบงานจัดซื้อและมีทักษะในการเจรจา

37 mins ago

 

Applied
 • 3 years experience in a Purchasing/Procurement.
 • Planning, organizing and coordinating the purchase
 • Good command of spoken and written English.

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

37 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้

38 mins ago

 

Applied
 • Male / Female, Thai age 27-35 years old
 • Experience in procurement / purchasing
 • Good command of English and computer skills

38 mins ago

 

Applied
 • BAC in Procurement/Finance/Management/Logistics
 • TOEIC 500
 • able to work after office hour and during weekend

38 mins ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อ Skincare 2 - 3 ปี

38 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

38 mins ago

 

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • Experience sourcing in electronic

38 mins ago

 

Applied
 • Verifies purchase requisitions (PR)
 • Negotiate on price, term and conditions
 • Making purchasing report and handling

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 year experiences of Procurement
 • 3-5 year of Team Leader
 • Has experience in sourcing the vendor

39 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดดารงานธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย (จป.)
 • วางแผนและกำหนดมาตรฐานการทำงานทั้งระบบ

39 mins ago

 

Applied
 • Sex: Male/Female Age: 35 – 47 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Business Admin
 • At least 5 years in supervisor or manager level

39 mins ago

 

Applied
 • Thai nationals Age from 22-35 years old
 • 2+ years experience preferred
 • Holding a Bachelor degree or higher

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

39 mins ago

 

Applied
 • Transmission, Network System, telecommunication
 • Purchasing and Supply Chain Management
 • neogotiation

39 mins ago

 

Applied
 • วางแผนและสั่งซื้อสินค้าใน category ที่มอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้าน Food, Manufacturing of Food
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลยุทธ์ในการจัดซื้อ

39 mins ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Good in Exccel - If cause, PIVOT, Vlookup, SAP
 • Experience in Demand, Supply Planning

39 mins ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • 2 years of Merchandising
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • Male / Female age above 23years old

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Import Officer
 • Oversea Purchasing Officer
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

39 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Activating search for alternative sources
 • Issue purchasing order to foreign suppliers
 • Knowledge of Export-Import, oversea purchasing

39 mins ago

 

Applied
 • Japanese, Purchasing, Officer
 • Ladkrabang, JLPT2, Procurement
 • Parts, Fresh graduate, Inventory

39 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in purchasing / procurement function
 • Female between age 22-29 years old
 • Analyze price of motorcycle parts

39 mins ago

 

Applied
 • Female or Male age 22-35 years old
 • Degree in Engineering field: Mechanical Engineer
 • Experience in purchasing / procurement function

39 mins ago

 

Applied
 • Female or Male age 24-30 years old
 • degree or higher in Business, Economy, Engineering
 • Experience in purchasing 2 year up

40 mins ago

 

Applied
 • Thai Nationality. Age not over 40 years old
 • degree or higher in Business, Economy, Engineering
 • 5 years’ working experience in procurement

40 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.