• เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

38 mins ago

 

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • evaluate the commercial performance of campaigns,
 • identify untapped potentials for improvement
 • work with Merchandising

38 mins ago

 

Applied
 • Good Command in Japanese (higher than N3)
 • Have Materials Purchasing Experiences or related.
 • Prefer from Automotive, but not restricted

39 mins ago

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดจ้าง โรงงานอุตสาหกรรม
 • จัดซื้อ อะไหล่ เครื่องจักร
 • จัดซื้อ ซ่อมบำรุง โรงงาน

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in any related fields
 • 3-5 years in direct experiences
 • Strong negotiation skills with proactive

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Data
 • Collaborate with stakeholders across Customer
 • 1-2 Years of experience in Supply Chain Management

40 mins ago

 

Applied
 • Vendor Data Management
 • experience in Supply Chain Management
 • Experiences with SAP is required

40 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistics หรือ Supply Chain
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองการประเมินผู้ขาย

40 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • ประการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

40 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Applied Statistics
 • 3-6 years of experience in Part Planning
 • Good knowledge of Supply Management, MRP

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Administration/Marketing
 • 5 years experiences in Marketing, Retail
 • Be Initiatives, Analytical thinking Excellent time

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age: 27-32 years old
 • 5 years experience in s'parts purchasing
 • 5 years exp of using PO Module of Oracle or SAP

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

41 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

41 mins ago

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน และพิมพ์ภาษาจีนได้
 • อายุ18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดการศึกษา

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

41 mins ago

 

Applied
 • Manage overall merchandising process
 • Administer New Product Development process
 • Coordinate with production, logistics and quality

41 mins ago

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • จัดหา Supplier เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 38-45,Bachelor or higher any field
 • Having exp. in Supply chain, Freight forwarder
 • Leadership, Team Player, Strong analytical skill

42 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

42 mins ago

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

43 mins ago

 

Applied
 • ติดตามประสานการทำงานของ Buyer
 • ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
 • ตรวจสอบการอนุมัติการสั่งซื้อจากคณะกรรมการจัดซื้อ

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โทสาขาการจัดการ บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • SAP, ภาษาอังกฤษ, การต่อรอง

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ 1-5 ปีขี้นไป

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความรู้เรื่องการคัดสรรสินค้า ตั้งราคา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความละเอียดรอบคอบ

43 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์

43 mins ago

 

Applied
 • Work Experience at least 2 years
 • Excellent English writing, reading, listening
 • Team work mind set, Friendly, Honest

43 mins ago

 

Applied
 • 10 years in Export, ideally in a Consumer product
 • Merchadiser or buyer experience is a must
 • Good Communication in English

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • implementation strategies
 • merchandise
 • Negotiate and keep the optimal relationship with s

43 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์

43 mins ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

43 mins ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

43 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์

44 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการ์เม้นท์ด้าน Merchandiser

44 mins ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

23-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in Merchandising
 • Good written and spoken English

23-Apr-17

 

Applied
 • Handle all sales' data tracking & analysis
 • Direct 1-3 years experience in data analyst
 • Strong MS Office, analytical & systematic thinker

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle own brand Fresh Food/ Dry Food strategy
 • 5-10 years direct exp. in Merchandise or Sourcing
 • Strong negotiation & analytical skills

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Pure buying & sourcing from Retail business
 • 5-10 years of direct exp in merchandising field
 • Strong negotiation/sourcing/result-oriented skills

22-Apr-17

 

Applied
 • Min. 5 years experiences in Men' Wear/ Footwear
 • Forecast, plan and implement merchandise strategy
 • Work well under pressure & good at Excel program

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีMicrosoft Office

22-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 32 + with a degree or related
 • 5+ years experience in handling Purchasing
 • Experience from Automotive Industries

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Souring in Printing, Decoration, Design&Artwork
 • Min 5 years direct exp in procurement / sourcing
 • Strong analytic, negotiate, sourcing and planning

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in merchandising
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • Planning product stock to support sales

21-Apr-17

 

Applied
 • Media Strategy
 • Vendor Management
 • Global Activity

21-Apr-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Age 40 years old up
 • Diploma certificate and above in related fields
 • Have experience in incoming or purchase

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.