• มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานด้านเคร
 • จัดทำเอกสารในระบบจัดซื้อ จัดหาSupplier รายใหม่ๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • Knowledge of Microsoft Office
 • Ability to do internet and other types of searches

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

6 hours ago

 

Applied
 • Work strategically to find cost effective deals
 • Develop ways to cut procurement expenses
 • Expect unfavorable events through analysis of data

6 hours ago

 

Applied
 • Develop electrical panel schematics
 • Develop scope of supply documents
 • Develop control system validation/testing

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years’ experience in procurement
 • Procurement management, inventory management
 • Supplier relationship management,risk management

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 22 - 28 years old
 • degree of Engineering in Mechanical
 • Have direct experience in purchasing engineer

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Merchandising
 • Buyer
 • Category Development

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute negotiation for local contracts
 • Procuremetn experience in indirect category
 • Project management

6 hours ago

 

Applied
 • Manage overall merchandising process
 • Administer New Product Development process
 • Coordinate with production, logistics and quality

6 hours ago

 

Applied
 • Purchasing Manager, Procurement Manager, Buyer
 • Electronic Manufacturing, EMS, Direct Materials
 • SAP, ORACLE, Material Sourcing

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • cost estimating experience
 • Fluent in Microsoft Office Suite
 • elevator, automation, HVAV construction background

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 years’ exp. in Purchasing Engineering
 • Communicate effectively in English
 • Supplier Management

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 3-5 years’ experience
 • Good communication in English.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การบริหารจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หา Supplier เพื่อ Support งานก่อสร้าง
 • จัดทำการประมูลวัสดุก่อสร้าง
 • ประสานงานโครงการเพื่อให้ Supplier/Contractor

30-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing / Procurement
 • experience in Indirect Materials Sourcing & Purcha
 • Age 33-45 years

30-Mar-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Purchase
 • buyer
 • Procurement

30-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • As Member of the Project Team, Leads Sourcing
 • Participates to Project Meeting and Activities
 • Supports Project Manager in Preparation

30-Mar-17

 

Applied
 • Experience in purchasing.
 • Good English proficiency
 • Good skills in supplier negotiation.

30-Mar-17

 

Applied
 • Female 25-35 Years old / Bachelor degree
 • Good command in English
 • Experience in oversea purchase not less 2 years

30-Mar-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’ s Degree in Engineering
 • 5 years experience in manufacturing
 • Have an experience on a bidding process

30-Mar-17

 

Applied
 • Experienced in buying commodity products
 • Very good English
 • strong analytical skills and negotiation skills

30-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher of Chemical Engineering
 • 0 - 2 year(s) experience in Purchasing
 • Computer literacy in Microsoft Office

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

30-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality
 • Good command in English, writing, speaking
 • Welcome New graduated

30-Mar-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Male only with Thai nationality
 • Purchasing inventory of coal materials
 • Able to work under high pressure

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Production/Production Control/Procurement
 • Good in English Communication
 • Experience in Automotive Part

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil, Construction, BBA, Accounting
 • Construction Purchasing Experience
 • Good Communication, Disciplined, Detail-Oriented

30-Mar-17

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Develop new supply sources, performs cost analysis
 • Purchasing activities with manufacturing,planning
 • Ensuring SLAs are measured and met

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • CAPEX and project procurement
 • Maintenance items, build to specification
 • Supply and spare parts purchases

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Purchase
 • procurement
 • buyer

30-Mar-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, aged 25-32 years old
 • Fluent of spoken and written English
 • At least 3 years experience in purchasing, import

29-Mar-17

 

Applied
 • order and control delivery schedule of Automation
 • ประสบการณ์ทางด้าน Industrial Manufacturing
 • To maintain procurement system data

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in BA, Accounting, Supply Chain, Logistic
 • Experienced in Store, Supply chain and procurement
 • Able to work upcountry (Rayong)

29-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งหัวหน้าจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2
 • มีความระเอียดรอบคอบ

29-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • International company
 • Coordinate and issue Purchasing Order (PO) to HQ
 • Proficiency in English and computer literacy

29-Mar-17

 

Applied
 • Procurement
 • Strong negotiation skills.
 • 3 years of tactical and purchasing experience.

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years experience in Sourcing and Purchasing.
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Excellent English and computer proficiency.

29-Mar-17

 

Applied
 • 5-7 years experience in Sourcing and Purchasing.
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Excellent English and computer proficiency.

29-Mar-17

 

Applied
 • Sourcing & procurement of Fridge & Chiller system
 • Min 5 years direct exp. in procurement/ soucing
 • Aged 50-60 yrs old, Bachelor Degree in ME/ EE

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • 2-5 years experience in sourcing
 • Mold & Die technical skill

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • Preferably female aged 22-35 years old
 • 3 + years of experience in the purchasing

29-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Engineering (ME,EE,Civil) or related.
 • 3 years of sourcing engineering subcontractor
 • equipment, maintenance , Price/Cost Analysis

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.