• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Veterinary Technology Science
 • 1 year experience in the field of laboratory
 • Observe animals for abnormal clinical signs

25-Apr-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

25-Apr-17

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor ‘s Degree
 • Animal Science, Feed, Agriculture
 • 15 years experience in Animal Feed

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Veterinary Medicine.
 • Proven technical service management ability
 • Experience to gain clinical trial management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตลูกไก่ทั้งหมดภายในโรงฟักไข่
 • ประสบการณ์ด้านโรงฟักไข่ มากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อ
 • มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 3-5 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลการจัดการพ่อแม่พันธ์ไก่เนื้อ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์

21-Apr-17

 

Applied
 • สัตวบาลดูแลโรงฟัก
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงฟัก
 • สามารถใช้โปรแกรม excel ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ติดตามดูแลการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรประกันราคา
 • ปริญญาตรี สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

21-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

19-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.