• มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

17 hours ago

 

Applied
 • Poultry Veterinarian, Broiler, Farm Adviser,
 • 1-3 years experience with Broiler/poultry farm
 • Abilities to work in assigned area

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy
 • 3-5 years experience in pharmaceutical
 • Assist quality assurance function when necessary

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Pharmacy
 • 2 years’ experience in RA field
 • Computer skill is good

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกร
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร์

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen only.
 • Experience working as clinical veterinarian.
 • Good working knowledge of English.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ

22-Oct-16

 

Applied
 • 2 – 3 years experience in Layer and Poultry Farm
 • Male or Female, age between 25-35
 • Support customers in order to manage their farms

16-Oct-16

 

Applied
 • Compliance, Internal Control, Risk Management
 • Governance, Policy, PREMA
 • Leading Global Company

14-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.