• วางแผนการผลิต ประมาณการยอดการผลิต
 • ควบคุมการผลิต กาหนดตารางการผลิต ควบคุม
 • บริหารความปลอดภัย วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชกรศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2 hours ago

 

Applied
 • จบ สาขาการตลาด,เภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการดูแลสินค้า Consumer อย่างน้อย 1 ป
 • มีมุมมองด้านการตลาด Proactive, มีความคิดสร้างสรรค์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Proficiency in MS Office, MS Excel, SAP
 • Experience in business analyst from Pharmacuetica
 • Background in Healthcare/Pharma is advantage

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

12 hours ago

 

Applied
 • Pharmacy, Quality Assurance, GxP Regulations
 • Quality Management experience
 • Pharmaceutical/Medical Device company background

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in nurse or Science in Chemistry
 • Driving your own car
 • Energetic, self-motivated and goal-oriented

12 hours ago

 

Applied
 • Pharmaceutical, Drugs, Sales, Marketing, Oncology
 • Manager-level, Cancer Medicine, Generic, Trading
 • Medical, Brand Management, Salesforce, National

12 hours ago

 

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical science
 • Have understanding in GMP requirement.
 • Coordinates the timely close-out of NCR/CAPA

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in Pharmaceutical Industry
 • Able to make practical and reasoned decisions
 • Good Knowledge of International Standards

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor´s Degree or higher Major Pharmacy
 • Experience: 5 years (or more) of experience in the
 • Skills/Licenses: Pharmacist

12 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Licensed Pharmacist as per Thai Law
 • Previous Quality Control Experience in Pharma
 • Leadership Experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy/ Nurse or Science
 • Responsible for achieving sales targets
 • Responsible for established key customers

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Pharmacy.
 • Experience in Research & Development.
 • Fluent in spoken and written English.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sales manager, middle level
 • pharmaceutical, medical, drug
 • team management

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Medical devices, medical instrument
 • Hospital, healthcare, pharmaceutical
 • Marketing, product management

12 hours ago

 

Applied
 • Training, OC&D fields
 • High Salary and very good benefits
 • Age 35+ with Training experience

12 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

12 hours ago

 

Applied
 • Master degree or higher in Pharmaceutical.
 • Ability to build strong relationships.
 • Excellent interpersonal and communication skills.

12 hours ago

 

Applied
 • หาลูกค้าจ้างบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภท สมุนไพร
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี แพทย์แผนไทย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good Team management

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดยาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmacy or related fields
 • 2 years with proven performance record
 • Executes business plans for assigned product lines

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Master's degree in Pharm or MBA
 • Experience in medical devices or pharmaceutical
 • Excellent command of Thai & English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ ด้านการควบคุมคุณภาพ
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดริเริ่ม สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences
 • Good command of English
 • Experience in the pharma firm

22 hours ago

 

Applied
 • Ensuring compliance with TFDA regulations
 • Planning, undertaking and overseeing product
 • Preparing documentation properly

23 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1 อัตรา
 • ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ป.ตรี หรือสูงกว่า เภสัชศาสตร์ หรือสาขาอื่น

23 hours ago

 

Applied
 • Total 5 years & more Experience in Pharmaceutical
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor Degree in Pharmaceutical sciences

23 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female AGE 25-35
 • Able to communicate in English
 • Minimum 2 or 3years’ sales experience

23 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Superior interpersonal
 • Some QA experience is an advantage.
 • Good computer skill and good command of English.

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Pharmaceutical
 • 3-5 years relevant experience in industrial Skin
 • understanding of product development process

28-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Sale
 • Cosmetic
 • Modern trade

28-Jun-17

 

Applied
 • Have sales experiences in aesthetic product
 • Good personality and excellent communication skill
 • Sales-oriented and self-motivated

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmacy
 • Minimum 2 years of experiences
 • Good command of English

28-Jun-17

 

Applied
 • Traditional Medicine Consultant,Pharmacist
 • PVD 5%, Health Insurance, Good Environment
 • New graduated are welcome

28-Jun-17

 

Applied
 • To determine customers' needs and desires
 • To recommend the nature and scope of present
 • To assesses market competition by comparing

28-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมการผลิต

28-Jun-17

 

Applied
 • University Degree in Pharmacy or Sciences related
 • 2 years of experience as MRs or Product Specialist
 • Has own car and driving license

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Sciences.
 • Experience in the pharma firm
 • 2 years’ experience in either new product

28-Jun-17

 

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Pharmaceutical/Medical/Chemical
 • Import/Export

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical
 • Experience in Gastrointestinal, Skin, Gynae field
 • Excellent command of written and spoken English

28-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or Science related
 • High responsibility, service-minded
 • Excellent communication, interpersonal

28-Jun-17

 

Applied
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้ ปรับปรุงข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

28-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดการบริการระบบ Stock ของห้องยา

28-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.