• เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

7 hours ago

 

Applied
 • Medical Science, Pharmacy, Medical Doctor
 • Clinical Research, Scientific
 • Oncology, Cardiology

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher Major Business Administration
 • 5 years (or more) of experience in these fields
 • Skills/Licenses: No Specific Licenses will be need

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor´s Degree or higher Major Pharmacy
 • Experience: 5 years (or more) of experience in the
 • Skills/Licenses: Pharmacist

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทราบวัตถุประสงค์และปฏิบัติตาม Action plan
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • โบนัสประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์, กองทุนเงินทดแทน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์

7 hours ago

 

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ม.6- ปริญญาตรี
 • ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และเข้างานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาดและความเรียบร้อยของที่จอดรถ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย
 • สังเกตอาการสัตว์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดยาและจ่ายยา,เวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบดูแลห้องพยาบาล ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ
 • มีรถรับส่งจำนวน 54 สาย
 • มีสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย

7 hours ago

 

Applied
 • Welcome new graduate
 • Have own car and driver’s license.
 • Good Command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attend to incoming request from clients by phone
 • Ensure the client’s request is fulfilled
 • Provide quality assistance service by selecting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 • จัดการบริการระบบ Stock ของห้องยา

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี /ป.โท สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน ลง ผอ.ศูนย์

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ทน.)

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาบางแค

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค เชียวชาญด้านรังสี
 • ด้านรังสีเทคนิคด้านต่างๆ ไม่มี และมี License

7 hours ago

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

7 hours ago

 

Applied
 • จ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • เพศหญิง/ชาย

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรม Cath lab
 • ดูแลผู้ป่วยทำหัตการใส่สายสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัว
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบริการของ ICU ทั้งหมด
 • ปริญญาตรี /ป.โท. พยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้าน ICU อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • พยาบาลประจำที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์วิชาการพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประจำแผนก ER

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์
 • ทบทวน ค้นหาความเสี่ยงในระบบงานต่างๆในรพ
 • สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สาขาบางแค

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.-มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

7 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็น FULL TIME

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Knowledge in AI and swine breeding

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher Department of Animal Science
 • Experience in aquatic animal breeding and genetic

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop aquatic animal feed

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop animal feed

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical, Sciences
 • Response for Medical product registration
 • Responsible, hard-working, well-organized.

7 hours ago

 

Applied
 • Ensure compliance of all Manufacturing Operation
 • Monitor the cGMP compliance program and HACCP
 • Certification“First-Class pharmacist”Drug Act 2510

7 hours ago

 

Applied
 • Product manager job
 • Pharmaceutical industry
 • Bangkok, Thailand

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Sciences or Medical Sciences
 • 1 - 2 years sales experience in the Pharmaceutical
 • Good personality, communication and negotiation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทํางานารประชุมทางวิชาการด้านการแพทย์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.