• เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • นำเสนอสินค้าทันตกรรม ตามที่นัดหมายไว้

27-May-17

 

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

27-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing,Medical Instruments
 • At least 2 years experience as Sales Supervisor

27-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ Sale Beauty
 • ประสบการณ์บริหารงานขาย 3-5 ปี
 • ทำงานจ.-ศ.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

26-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Applications Consultant
 • Clinical Teaching
 • medical radiations

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 33 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ดูแล / จัดเตรียม / จัดเก็บเครื่องมือ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • experience in Blood test for 3-8 years
 • Strong leadership skills
 • 50,000-80,000 Baht plus other benefits

26-May-17

 

Applied
 • Excellent communication skills Thai and English
 • Minimum 2 years office experience
 • Salary 30K and above, 5 Days working

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นผู้แทนยามาก่อน
 • เสนอขายยาให้กับโรงพยาบาล คลีนิค และร้านขายยา
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

26-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้แทนขายเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ใน รพ.เขตกรุงเทพ
 • จบทางด้านการแพทย์และการตลาด
 • Sales Representative, Medical Devices

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานทุกอย่างในร้านขายยา วันละ 10 ชม.
 • ไม่จำกัดเพศ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ซื่อสัตย์

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

26-May-17

 

Applied
 • คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • ผู้จัดการตลาด
 • บริหารงานสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด / การขาย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Market Access
 • Government Affairs Manager
 • Pricing,GI

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

26-May-17

 

Applied
 • in-house legal
 • Thai laws and regulations
 • counsel

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 • มีประสบการณ์งานด้านเครื่องมือแพทย์
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนเครื่องมือแพทย์

26-May-17

 

Applied
 • Opportunity to lead a team
 • Deliver Operational Excellence
 • Being part of making a difference in others lives

26-May-17

 

Applied
 • Attend to incoming request from clients by phone
 • Ensure the client’s request is fulfilled
 • Provide quality assistance service by selecting

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

26-May-17

 

Applied
 • Sell, recommend and present product’s information
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology
 • 1 year experience in Sales.

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors degree or higher in Medical Technology
 • Minimum 5 years of experience in sales
 • Experience as a sales in managing complex

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 7 years in Healthcare, Medical sales
 • Fluent English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-May-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • รายได้ตามยอดร้าน 25,000 - 100,000
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ถ้ามีวุฒิพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

THB25k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • 5-10Years Working Experience in Regulatory Affairs
 • exp across the Drug, Discovery, Development
 • Pharmacy Degree + A Higher Degree or MBA Degree

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Solid knowledge of the pharmaceutical
 • High customer orientation.

24-May-17

 

Applied
 • Degree in Sciences or Medical Sciences
 • 1 - 2 years sales experience in the Pharmaceutical
 • Good personality, communication and negotiation

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Sciences or Medical Sciences
 • 1 - 2 years sales experience in the Pharmaceutical
 • Good personality, communication and negotiation

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, aged not over 35 years old
 • 3 years experience in the regulatory affairs field
 • Thai nationality only

24-May-17

 

Applied
 • Superior interpersonal
 • Some QA experience is an advantage.
 • Good computer skill and good command of English.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading In-vitro Diagnostics companny
 • Attractive staff benefits
 • Good working location

24-May-17

 

Applied
 • degree in any discipline preferably in Pharmacy/Me
 • 3 - 5 years of experience in related field
 • Knowledge of budgeting cost estimation

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Demonstrates strong disease , Product Knowledge
 • Good Interpersonal Comunication,Selling Skill
 • Has own car with driving license

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.