• ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ICU
 • ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล
 • ดูแล วางแผนงานบริการพยาบาล

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing and possess a nursing
 • At least 2 years of experience as a nurse.
 • Good communication in English.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ / โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Underwrite applications and cases
 • To do with system related to underwriting process
 • At least 1 years exp in Underwriter

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Answers inquiries, provide information on health
 • Maintain Call Center database
 • minimum 3 year experience in relevant fields

13 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • ให้การรักษาพยาบาลเบื่องต้นแต่พนักงาน
 • ประสานงานในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษา
 • ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

13 hours ago

 

Applied
 • Nursing or Medical background
 • At least 3 years Claim experience
 • Good command of English communication

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40ปี
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีความเชี่ยวชาญในการเปิดเส้นเพื่อให้สารน้ำ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40ปี
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • เชี่ยวชาญหัตถการการทำ Colon มาเเล้วเท่านั้น

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกด้านความงาม

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

27-Mar-17

 

Applied
 • รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จำนวนจำกัด รุ่นที่ 1
 • รายได้ดี
 • จบแล้วมีงานทำ แน่นอน

27-Mar-17

 

Applied
 • ด้านการพยาบาล
 • จบสาขาผู้ช่วยพยาบาล
 • เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์

27-Mar-17

 

Applied
 • พื้นฐานความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อ

27-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • บุคลิก หน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์

27-Mar-17

 

Applied
 • ม.6ขึ้นไปหรือจบหลักสูตรการบริบาล
 • ช่วยแพทย์ทำหัตถการ, ทำทรีทเมนต์ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-30 ปี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-50 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ พยาบาลเทคนิค
 • ไม่จำเป็นมีประสบการณ์ในห้องผ่าตัดมาก่อน

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาล, กายภาพบำบัด
 • ประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

27-Mar-17

 

Applied
 • คลินิกไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Nurse, Medical technology, Pharma
 • 2-4 years experience in sales (Medical Device)
 • Excellent spoken and written of English

27-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing, Medical Science
 • Experience in Medical Equipment Product

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Nursing, Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลระบบ IC ทั้งหมด ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • โรงพยาบาลมีสวัสดิการและที่พักให้ฟรี

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หากมีประสบการณ์ / มีใบประกอบโรคศิลปะ
 • มีสวัสดิการค่าที่พัก

25-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, male or female , Age 35-45 years
 • degree in Nursing, Medical Technology or other
 • 5 years of experience in health under writing

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 22 - 27
 • Degree in Medical Field / Biology / Microbiology
 • Experience in Medical Product is preferable

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Nursing or related field
 • Experience in Nursing or related field
 • Have own car

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • -

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing science
 • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
 • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
 • Create annual sale plan, sale target, credit term,
 • Operate within the approved budgetary cost control
 • Perform other duties

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy/ Nurse or Science
 • Responsible for achieving sales targets
 • Responsible for established key customers

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานแผนก ICU,อายุรกรรม

23-Mar-17

 

Applied
 • Scrub nurse ล้างแผล งานประสานต่างๆในคลินิก
 • พยาบาล ผ่าตัด ศัลยกรรม คลินิกความงาม
 • คลินิกศัลยกรรม พยาบาลล้างแผล

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Nurse
 • Nurse for elder people
 • work at home

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.