• ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Medical Science, Nursing
 • Good personality and service-minded.

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

3 hours ago

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • NURSE
 • operating room.
 • Customer Care before - after surgery.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree prefer a Nursing degree
 • Experience of the medical field
 • Good command of English language

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

3 hours ago

 

Applied
 • รับสมัครพยาบาลไตเทียม
 • ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • เงินเดือนที่น่าสนใจ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านงานวิจัยอย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age at least 23 years old
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • Experience in clinical research, GCP training

13 hours ago

 

Applied
 • Process daily fax claims service
 • Process& approve reimburse / invoices claims
 • Coordinate with hospital for claims processing

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science or Pharmacy
 • At least 3 years experiences in health care
 • Experiences in responsible therapeutic area

16 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience
 • Fluent Command in English
 • Good computer Skills

16 hours ago

 

Applied
 • Perform health promotion activities
 • Analyze claims history and clients function
 • Bachelor’s degree in Nursing

17 hours ago

 

Applied
 • Degree and/or professional nursing qualification
 • First Aid certification.
 • Experience of working in a school

18-Jan-17

 

Applied
 • Achieve sales targets and develop new opportunity
 • Represent the company in Professional manner
 • Minimum 2 years experience in Healthcare industry

18-Jan-17

 

Applied
 • เก็บข้อมูลการวิจัย และบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
 • บริหารการจัดเก็บข้อมูลวิจัย ทั้งเอกสารและ e-data
 • สรุปรายงานสถานะการวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A degree or equivalent in Business or Operations
 • 5 years of professional experience
 • strong managerial and organisational competence

18-Jan-17

 

Applied
 • At least 2 years experience for CRA
 • take leadership of site management from site
 • represent local team in clinical trial global

18-Jan-17

 

Applied
 • Nursing License.
 • 1 year experience in nursing.
 • Good command of English.

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

18-Jan-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Health Claim experience
 • 2 years experience in direct field

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in nurse or medical technology
 • Experience in hospitals or insurance companies
 • Ability to demonstrate customer led thinking

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

18-Jan-17

 

Applied
 • Business development role to lead Thai market
 • Top MNC in providing security services
 • Market leader in business services industry

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Answers inquiries, provide information on health
 • Maintain Call Center database
 • minimum 3 year experience in relevant fields

17-Jan-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Registered Nurse male or female age 25 - 35
 • health care fraud investigations is preferred.
 • Good personality

17-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

17-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • สามารถพูดคุย สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

17-Jan-17

 

Applied
 • Myanmar Nationality, Possess Nurse license
 • Bachelor of Nursing Sciences
 • Has at least 2-3 years of relevant experience

17-Jan-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี (การพยาบาล)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Science, Nursing, Pharmaceuticals.
 • Experience in selling medical devices / pharmacy.
 • Good command of English & Computer skills.

16-Jan-17

 

Applied
 • Experience in claims handling
 • Trustworthy and service-minded
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • บริการตรวจวิเคราะห์ รักษาผิวหน้าแก่ลูกค้า
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • จบป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทย/ สปาและสุขภาพผิวพรรณ

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบในการบริการตรวจรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้า
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • จบป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี

16-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing, public health
 • 5 years in the conduct of clinical research
 • Oversee the clinical research procedures

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • 3 years+/- sales experience in Medical Product
 • Good communicated & negotiated skill, Service mind

13-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • 1 years of hospital or outpatient nursing
 • Have strong interpersonal skills
 • Must have up-to-date nursing science

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.