• ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านออร์โธปิดิกส์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาล, กายภาพบำบัด
 • ประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • นำเสนอสินค้าทันตกรรม ตามที่นัดหมายไว้

27-May-17

 

Applied
 • สนใจในงานพัฒนาคุณภาพ HA หรือ JCI และการจัดอบรม
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

27-May-17

 

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

27-May-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing,Medical Instruments
 • At least 2 years experience as Sales Supervisor

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nutrition, Food Science
 • Experience in nutrition, food, medical
 • Able to drive and have driving license

26-May-17

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

26-May-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ต้องการความก้าวหน้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • degree in Nursing, with a nursing license
 • 2 years of experience as a Nurse Claims
 • Good English communication skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical Science graduation, Nurse is preferred.
 • Play to win behavior with good working team
 • Medical devices and hospital market experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในเรื่องการจ่ายสินไหม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel/Word ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 year’s experience working with a hospital
 • Provide health counseling for students
 • Performs crisis intervention if necessary

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing or medical fields
 • Handle fax claim assessment
 • Experience in nursing service or claim assessor

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in field of clinical nutrition.
 • Degree in medical science, nurse, dietitian.
 • Sales experience in pharmaceutical industry.

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ หรือ โภชนาการ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านนี้มาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็ก สุขภาพแม่และเด็ก

26-May-17

 

Applied
 • Monitor, coaching, provide advice and support team
 • Ensure that claims reimbursement is performed
 • Supervise team members in order for them to work

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing
 • Familiar with MS Office applications
 • Proficient in written & spoken English

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

25-May-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • -

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Thai nationality only
 • TOEIC 750+

25-May-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Bachelor degree in Nursing
 • 1-3 years experience in hospital
 • Provide nursing services/treatments to staff.

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nurse or Medical Science.
 • Experience in Claim function.
 • Computer literacy.

24-May-17

 

Applied
 • พยาบาลประจำห้องผ่าตัด/ward
 • ปริญญาตรี
 • บุคลิกดี, มีมนุษย์สัมพันธ์, เข้างานเป็นกะได้

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40ปี
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีความเชี่ยวชาญในการเปิดเส้นเพื่อให้สารน้ำ

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40ปี
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • เชี่ยวชาญหัตถการการทำ Colon มาเเล้วเท่านั้น

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานตรวจ Audit ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
 • มีปสก.ในโรงพยาบาลที่ผ่าน JCI

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing or related field
 • 1 year work experience in Insurance
 • Required computer skill at least Word and Excel

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Health Claim experience
 • 2 years experience in direct field

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical back ground as registered nurse
 • Proficiency in use of computer program
 • Excellent time management skills

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory Affairs
 • Pharmaceutical
 • Nursing

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

23-May-17

 

Applied
 • Opportunity to work with a Global NHW Company.
 • Great career advancement and opportunity.
 • Competitive fringe benefits and learning.

23-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ทำงาน 6 ชม.
 • มีOT
 • เบิกค่าใช้่จายในการออกนอกสถานที่

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

22-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ

22-May-17

 

Applied
 • At least 2 years of medical sales experience
 • Able to support onsite medical cases
 • Able to work independently

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Visiting potential customers to increase
 • Maintain and develop relationships
 • Organize periodic sales to achieve the target

20-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.