• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Medical Science, Nursing
 • Good personality and service-minded.

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

18 hours ago

 

Applied
 • University degree in Pharmaceutical
 • 2-5 years of experience in pharmaceutical
 • Excellent communication skills in Thai and English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male age 21-30 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Engineering/Electronics
 • Experience in doing service for scientific

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • 1-3 years working experience in pharmaceuticals
 • Good command of spoken and written English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in the education of visiting technicians
 • Interact with outside technicians, physicians
 • Serve as a field medical research technician

18-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience in Pharmaceutical
 • Provide scientific and medical support
 • Medical Doctor Degree

18-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, max. 35 years of age
 • Bachelor degree, preferably majoring in Science
 • Have own car and driver’s license

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience in marketing field
 • Have strategic thinking.Strong leadership
 • Business Degree in Pharmacy or health science

18-Jan-17

 

Applied
 • Strong knowledge of Surgical Devices
 • Been in commercial of Orthopedic,Trauma,Spine, etc
 • Experiences in sales & marketing strategies

18-Jan-17

 

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

18-Jan-17

 

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

18-Jan-17

 

Applied
 • WH Management in Medical Device & Vision Care
 • Strongly Committed Management team
 • 5-10 years relevant working experiences

18-Jan-17

 

Applied
 • Business development role to lead Thai market
 • Top MNC in providing security services
 • Market leader in business services industry

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • เสนอขายสินค้า
 • มีความรู้ในสินค้าและบริการทางการแพทย์
 • บุคลิกดี รักงานขาย ชอบพบปะผู้คน คล่องแคล่วว่องไว

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • B.Sc. or higher in Science or related field.
 • 2-3 years of sales experience in Life Science
 • Strong commitment to sales achievement

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create annual sale plan, sale target, credit term,
 • Operate within the approved budgetary cost control
 • Perform other duties

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการทำงานในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่น

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science, Nursing, Pharmaceuticals.
 • Experience in selling medical devices / pharmacy.
 • Good command of English & Computer skills.

16-Jan-17

 

Applied
 • ทำงาน และพักอาศัยประจำบนเกาะเสม็ดได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • ไม่ใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่

16-Jan-17

 

Applied
 • Medical Application Specialist
 • Automated Blood cell counter and Blood Chemistry
 • deliver the best service to our customer.

16-Jan-17

 

Applied
 • Manage accurate sales forecasting
 • 3 years of strong sales track record
 • Male or female, Thai nationality only, aged 30-50

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Medical Technology
 • 2 years experience in Hospital Lablaboratory
 • Excellence analytical and troubleshooting

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 1-2 year of experience
 • New grad. is welcomed

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Medical Technology
 • 5-7 years of Sales experience in Clinical Diagnos
 • Strong Commitment to customer support

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ ...24....ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการขายและดูแลผลิตภัณฑ์ยา

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

16-Jan-17

 

Applied
 • New fresh graduated are welcome
 • Degree or will graduate within the next 4 months
 • Fluent in Thai and English (written and spoken)

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 18 ถึง 23 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักการบริการ

13-Jan-17

 

Applied
 • Base Salary 80,000 - 100,000 Baht
 • Individual Working
 • Medical Devices sales

13-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Previous work experience in clinical laboratory

13-Jan-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าเป็นตัวแทนของบริษัท
 • ออกนอกสถานที่เพื่อทำการขาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจรักการขาย

13-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Nurse, Bio Medical Engineer, Medical
 • 3 years of selling experience in Medical Equipment
 • Positive attitude and good team player

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • งานประจำ (Full Time)ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
 • รับเฉพาะผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

13-Jan-17

 

Applied
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพให้กับพนักง
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย

13-Jan-17

 

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลเอกชน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานช่างเทคนิคเครื่องมือแพทย์

06-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี, สาขาเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงานเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • มีความอดทน มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

03-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.