• ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing จากโรงพยาบาลหรือคลีนิกค
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ต้องการความก้าวหน้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • คุณวุฒิ ศัลยแพทย์ตกแต่ง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์/รพ.หรือคลินิก ความงาม

24-May-17

 

Applied
 • Degree in Veterinary Medicine or Animal Science
 • 4+ years sale experience
 • Have products knowledge

24-May-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • provide medical and clinical expertise-Med mgr
 • design and implement medical activities- Med mgr
 • share scientific data with HCP- MSL

24-May-17

 

Applied
 • Ensure high standards of compliance
 • Link affiliate to global medical affairs
 • Perform strategic leadership role

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.