• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนโครงการ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree relevant qualifications
 • 2 – 3 years' of experience in Ad Operations
 • Exp in Ad Operations, online advertising, etc

4 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age between 26-35 years
 • Minimum 3 years of experience as Interior Designer
 • Can communicate in English

4 hours ago

 

Applied
 • Develop marketing plans and strategies
 • Liaise with product teams to develop new product
 • Analyze market and customer data

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Branding
 • Media Planning
 • Corporate Marketing

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop a creative communication strategy
 • Working experience in Digital strategic planning
 • A passion for digital marketing

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Communication Arts
 • 2-3 years of working experience in Media Agency
 • Strong leadership, communication, presentation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum of Bachelor Degree in Marketing
 • Experiences in strategic planning advertising
 • Excellent communication skills in Thai & English

15 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 35-45
 • 10-15 years working experience
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and suggest all department
 • Ability to communicate clearly and professionally
 • Male/Female Age 30-38 years old

15 hours ago

 

Applied
 • Fun & friendly 40+ year-old intelligent Thai male
 • Having a great vision while being hardworking
 • Computer literacy

15 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Manage budget
 • Over 5 years experiences in a luxury, retails
 • Develop a seamless client development strategy

15 hours ago

 

Applied
 • Government Affairs dealing and engagement
 • Collaborate with PR team, research Communications
 • Engage influential government/policy, tech startup

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Arts, Liberal Arts, Finance
 • Fluent in English and Thai
 • Experience in media relations management

15 hours ago

 

Applied
 • Provide end-to-end project management in marketing
 • Be accountable for special assignments relating.
 • Initiate, develop, and deploy project management.

15 hours ago

 

Applied
 • Experience with automotive business
 • Strong in public relation, event and CSR
 • Fluent in English

15 hours ago

 

Applied
 • Exp in digital media industry at least 2 years
 • Exp in planning/buying media-Google Facebook Ig
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years exp in Digital Agency
 • Strong Digital and Social media knowledge
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรีสาขามัลติมีเดีย นิเทศศาสตร์ ไอที
 • ประสบการณ์ตรงในงานมัลติมีเดียอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

15 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Designing the distribution strategy.
 • Breaking new channel.
 • Bachelor’s degree in Marketing or business field

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับร่วมลูกค้าเเบรด์ชั่นนำ
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

15 hours ago

 

Applied
 • Great communicator with client
 • Work in a small, talented group
 • Business Development

15 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 28-40
 • Bachelor's Degree in Marketing or any related
 • 3 - 5 years working experience in Marketing Com.

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Agency/ Advertising Company
 • Good command of English
 • Experience in establishing strategy process.

15 hours ago

 

Applied
 • Event project base
 • 1-2 years experience in event or offline marketing
 • Salary Negotiable

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6-8 years experience in Agency/Advertising company
 • Good understand on IMC (Knowledge of ATL& BTL)
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • String digital marketing communication management
 • Exp working in Retail, E-commerce business is+
 • Experience in managing the subordinates

15 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 2+ years, plus 1 years management experience
 • BA or MFA Digital Media or related degree
 • Market and present web/digital strategies

15 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year experience in Facebook and Search
 • Strong understanding of programmatic, SEM, FB
 • Minimum experience of 2 years working in digital

27-Oct-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Previous experience in a similar digital marketing
 • Have a copy writing or art-direction background
 • Multi-tasks with strong Analytical Skills

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategic directions & Business plans
 • Initiate and execute new project initiatives
 • Conduct and analyze market and competitive

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in advertising or digital media.
 • Internet savvy, net native with creative mind.
 • Proficient in written and spoken English is a must

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Set up Channel Strategy, Develop POP vision
 • Analyze and Provide Category, Channel
 • Develop Annual Master Plan to align with marketing

27-Oct-16

 

Applied
 • Strong experience in media sales
 • Strategic planning and outstanding leadership
 • Excellent communication skills is a must

27-Oct-16

 

Applied
 • JP Company, Travel Agency, BTS area, 20K - 40K
 • Tour Coordinator, Fresh Welcome, Japanese Speaking
 • Good Japanese (N3 - N1) & English

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's in Architectural or Product Design
 • Experience in UX Design, motivated & self-starter
 • Result oriented and Fluent in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Conceptualize activation ideas
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field
 • Pre-event and onsite communication with clients

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to work with long history company
 • opportunity to challenge your talents in a multi
 • Working location is very convenient location

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Planning, managing, training & consulting business
 • Training and conduct seminars, workshops
 • Manage and control training budget

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in advertising or related fields
 • 1-2 year's experience in media planning
 • Pleasant personality & service minded.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Identify consumer insight opportunities
 • Recommend effective media and implement the plan
 • Monitor and evaluate the media plan effectiveness

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ูดูแลสือ online Digital Marketing
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking

27-Oct-16

 

Applied
 • Experience in the advertising agency.
 • Optimistic with team player attitude.
 • Passionate on creativity is mandatory.

27-Oct-16

 

Applied
 • วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการบริหาร คิดกลยุทธ และการทำงานเป็นทีม

27-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาองค์กร
 • มีความรู้ด้านตลาดเงิน – ตลาดทุน ทั้งตลาดหุ้นสามัญ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Forecasting sales and designing sales plan
 • Applying appropriate sales strategies and tactics
 • Leading sales team to achieve sales target

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Marketing
 • 1 year experience in marketing
 • marketing plan, advertisement, campaign, promotion

27-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Group Chief Marketing Officer
 • Define marketing strategies
 • Tech start-up experience is a plus

27-Oct-16

 

Applied
 • Develop short and long-term strategic plan
 • Tech start-up experience is a plus
 • Entrepreneurial driven

27-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.