• เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female
 • Advanced English skills
 • 20-35k, depending on experience and qualification

6 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
 • เขียนข้อความโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ ได้ดี
 • ทักษะด้านการวางแผนและบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience
 • Excellent English writing skills
 • Bachelor or master degree in Communications

6 hours ago

 

Applied
 • 2 years work experience in fields
 • 2 years work experience in fields
 • achelor's degree in Communication Arts

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good in English & Thai Literature
 • Good MS Office/Work under pressure
 • Flexibility/Mobility/Passion in traveling

6 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, aged between 25 - 30 years old
 • BA or higher Degree in Marketing
 • Able to travel within country

6 hours ago

 

Applied
 • Expert in English and Thai
 • Able to work late hours
 • Interpersonal skill and achievement oriented

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เขียนข้อความอธิบายเกี่ยวกับโทรศัพท์( SmartPhone)

6 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • BS in Communications, Marketing
 • Self-motivated, confident, team-oriented
 • Possess strong computer skills

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

6 hours ago

 

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการ์ตูนความรู้
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
 • ประสานงานการผลิตหนังสือเเละผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • อ่านข้อมูลภาษาอังกฤษเเละเรียบเรียงได้ถูกต้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintain quality of website content translation
 • Recruit, manage and supervise freelancers
 • Analyse language specific data to optimise website

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนและคัดเลือกบทความ,สัมภาษณ์
 • มีประสบการณ์การใช้งานและทดสอบซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร

24-May-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 5 years experience as editor or similar
 • Editor novel comics age not over 35 years old
 • Strong in Thai. Japanese, Korean, Chinese is plus.

24-May-17

 

Applied
 • Building and executing social media strategy
 • Good understanding of digital&online communication
 • Generating and sharing content daily

24-May-17

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบต้นฉบับหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
 • สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านได้

24-May-17

 

Applied
 • Create advertising contents
 • Ability to create an Eye-catchy in Thai writing
 • 1 year experience in working as a copy writer

24-May-17

 

Applied
 • Linguistic Quality Assurance
 • native speaker in the Thai language
 • Media/Creative Content

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Content writing
 • Opportunities to grow with the company
 • Competitive salary: based on skills & experience

23-May-17

THB25k - 45k /month

Applied
 • Acquire qualified contents
 • Be the account owner of multiple content providers
 • To ensure the quality of content and report issue

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 4-5 yrs experience in similar marketing role
 • Experience within the APAC market essential
 • Experience leading a digital marketing team

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experience and knowledge in online marketing
 • Required excellent customer service skill
 • Excellent communication skill in English and Thai

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Write Slogans, scripts and Internet content
 • Produce content combined with promotional material
 • Work closely with marketing department

23-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Age not over 35 years
 • Basic - good skills in graphic program

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำสื่อ online
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน
 • สนใจเรื่องอาหารทั้งในเชิงความรู้และวัฒนธรรม

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานสายบรรณาธิการ
 • มีความรู้ความสามารถในการสร้าง online content
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหลากหลาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Lightroo, Illustrator

23-May-17

 

Applied
 • to work in new set up & sudden company
 • to work with exciting client websites
 • to learn about web marketing

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpretation and Translation for Japanese
 • Fresh graduate also welcome
 • Japanese (JLPT level N1 / N2 / N3)

23-May-17

 

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

23-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity in top health media portal
 • Competitive salary and health insurance
 • Central location 1 minute away from BTS Nana

23-May-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female age between 25 - 35 years old
 • Degree in นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์
 • Experience with social media

23-May-17

 

Applied
 • Writer, Business Administration, Marketing
 • Communications, Public Relations
 • Knowledge Management, Public Communications

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีใจรักการอ่านและสนุกกับงานที่ทำ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ขี้สงสัย

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

22-May-17

 

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

22-May-17

 

Applied
 • Graphic Design and Content Editor
 • Excellent English communication
 • Base in Phuket

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.