• คิดและสร้าง Campaign และกิจกรรมต่างๆบนสื่อ
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ด้าน Digital Marketing
 • สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • Reservation Ticket
 • Help Desk

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

14 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ค่าตอบแทน 20,000 up

14 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการ CreateContent
 • วางแผนสื่อ online
 • ดูแลและจัดการ social media platforms

27-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาสื่อสารสนเทศ การตลาด
 • บริการทางบริษัท ฯผ่านสื่อออนไลน์-ดูแล Web site

27-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Sales from Beauty Products
 • Channel promotion, Develop Strategy, Planning
 • Good Personality and Presentation Skill

27-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางด้านการตลาด 1-3 ปี

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • Proposal and concept note writing
 • Excellent English proficiency with demonstrated

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s/Bachelor’s degree in Business, Marketing
 • 2 Years of marketing experience
 • Experiences in QSR, FMCG is a plus

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Channel marketing
 • Event marketing
 • Marketing

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Native German speaking
 • Fluent in English, other languages beneficial
 • Bachelor’s Degree in Tourism or other related fiel

26-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing and PR
 • At least 7 years’ experience in marketing and PR

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develops organization marketing communications
 • Oversee social media programs of the organizations
 • Develop strategies for marketing

26-May-17

 

Applied
 • Good English writing skills
 • Bachelor degree. Marketing major is an advantage
 • Full time applicants only

26-May-17

 

Applied
 • Able to travel overseas
 • Experience preferred 1-5 years
 • Sales and Marketing ( Exhibition Sales )

26-May-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

26-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Marketing and customer engagement
 • English Proficiency
 • customer engagement activities, brand awareness

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing and Advertising
 • English Proficiency
 • customer engagement activities, brand awareness

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of experience in Public Relations
 • Planning, developing and implementing PR strategie
 • Work 5 days/ week, Office near BTS, High level

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 8-10 years’ PR management experience
 • Mass Communication, Public Relations, Advertising
 • Good relationship with press and media

26-May-17

 

Applied
 • public relations and event
 • Good command of the English language
 • Marketing Communication

26-May-17

 

Applied
 • Managing Trade Marketing Activities for GT Channel
 • Three to five years' experience in FMCG industry
 • Experience in POS & Consumer Data Analysis

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุระหว่าง 28-33 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงด้าน Event Organizer

26-May-17

 

Applied
 • Degree in Marketing
 • 2 years of experience in PR& Marketing
 • Experience in online advertisements

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • 5-8 year experiences in Marketing
 • Develop PR activities together with corporate

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office, Microsoft Project
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถบริหาร วางแผน วิเคราะห์การตลาด
 • วุฒิ ป.โท ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคเหนือตอนบน
 • ม. 6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว

26-May-17

 

Applied
 • การทำกลยุทธ์การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

26-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน

26-May-17

 

Applied
 • สามารถดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์และงานสื่อสิ่งพิมพ์
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สื่อสารการตลาด
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in sale marketing/ e-commerce
 • Digital marketing / e-commerce
 • Familiarity with web development software and apps

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Spoken and Written English
 • Proficiency in MS Office and Adobe products
 • Organizational Skills to manage multiple projects

26-May-17

 

Applied
 • ทำ Marketing Communication Plan
 • ดูแลเรื่อง Brand ในบางบริษัท
 • ปริญญาตรี ออกแบบ และประชาสัมพันธ์

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Excellent English Communication
 • Good-looking with affable personality

26-May-17

 

Applied
 • บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 - 3ปีขึ้นไป
 • เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วางแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด
 • จัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์

26-May-17

 

Applied
 • Thai Native Speaker
 • 7 years’ experience in marketing communication
 • Excellent story telling skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • An understanding of strategic digital PR planning
 • Excellent spoken & written English
 • Experiences in writing social media communications

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
 • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
 • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย, การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา
 • 3 ปีทางด้านการตลาด การจัดการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด

26-May-17

 

Applied
 • degree in mass communications, journalism
 • 5 years of experience in a similar role
 • Strong knowledge of social media and digital

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.