• เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

17 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Marketing,Economics
 • Experience : 4-8 years in marketing communications
 • Event management, PR, Communication

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing
 • Promotion experience 1-2 years
 • Good in Thai and English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หนุ่มหล่อ สาวสวย บุคลิค อัธยาศัยดี
 • รักงานต้อนรับ และบริการ
 • สร้างภาพลักษณ์แก่ร้าน

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ออกพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • วางแผนจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย

20 hours ago

 

Applied
 • ออกงาน จัดงาน Event
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

20 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

20 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

24-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชอบความท้าทาย
 • ชอบพบปะผู้คน มีความกระตือรือร้น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

24-Feb-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Internal & External Communications
 • Team Management and Development
 • Fluent in Thai and English language

24-Feb-17

 

Applied
 • Work with one of the biggest Japanese leasing firm
 • Utilize the experience and knowledge in finance
 • Contribute to business expansion to local market

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Public Relations
 • Newly graduated or 1-2 years experiences
 • 15,000 up

24-Feb-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in in Marketing, Mass Communication
 • 5 years’ of experience in marketing
 • Thai national, aged 30 - 38 years old

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษา
 • สามารถเรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ได้

24-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Event / Roadshow centric
 • Digital and Mobile Application
 • Media Relation

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ การตลาด
 • ใช้โปรแกรมด้านไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ การตลาด
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Communications Arts, Journalism
 • 5 experience in Corporate Communications
 • Media Relations, Branding,Communication,CSR

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านกิจกรรม 5 ส สำนักงานใหญ่และเครือไทยยาซากิ
 • จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก รอบคอบ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good benefits and good positions
 • 3-5 years’ experience in Public Relations in 5 Sta
 • Has self-initiative and high integrity

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • คอยต้อนรับลูุกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท
 • เพศ : หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 - 25,000 บาท บวกสวัสดิการ
 • ประสบการณ์งานขาย 1 - 2 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา PR Advertising
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Develop PR plan and strategies
 • Build good relationship with media
 • Create content for press release

24-Feb-17

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5-8 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong social networks

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • ประมวลผลและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ
 • ร่วมจัดเวทีชี้แจง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์
 • มีความสามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์จัดกิจกรรม
 • วิเคราะห์และสร้างผลต่อยอดจากกิจกรรม

24-Feb-17

 

Applied
 • บริหาร campaign ทางการตลาด
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Understanding of SEO and SEM
 • Male or female, Thai nationality, aged not over 35
 • Master degree in Marketing, Business Admin

24-Feb-17

 

Applied
 • Marketing strategic driven and execution
 • Master Degree in Marketing
 • Experience in Marketing analysis, promotion planni

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Enterprise Brand Management
 • provincial product development
 • Working experience as a manager

24-Feb-17

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Reporting to the Thai Production Manager
 • Managing and developing the purchasing function
 • Sourcing service suppliers & suppliers of material

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง , อายุ 24- 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้าน โฆษณา ประชาสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • degree or higher in Public Relation
 • Can write press releases and contact media

24-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการทำงานของทีมวิจัยตลาด สำรวจข้อมูล
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค
 • สามารถจัดโปรโมชั่นของหน่วยรถ,ยี่ปั๊ว,เครดิต

24-Feb-17

 

Applied
 • Flair for fashion
 • Well-groomed and friendly
 • Fluent English speaking is a must

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing 5 ปี
 • จัดทำแผน สื่อโฆษณา ณ จุดขาย

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีความรู้เข้าใจด้านงานสื่อสารองค์การ
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.