• คิดรูปแบบการจัดงาน Event Organizer
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ คิดรูปแบบการจัดงาน Event

21 mins ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Provident Fund, Car Provided
 • Construction Electric product Trading & Mgf
 • 2 - 3yrs, exp in Sales in Construction company

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย- หญิง อายุ 25- 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นA.E/Marketing

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years work experience
 • English excellent
 • Good at handling time-sensitive projects and work

1 hour ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Retails Marketing
 • Develop and implement a marketing strategies
 • Consider overall market conditions

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท คณะนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร CSR/CSV/SD
 • มีความเชี่ยวชาญเกียวกับการออกแบบ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Analyzing sales and commercial data
 • Preparing reports and presentations

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 2 years experience in marketing or related field
 • Creative and inventive, with a great eye

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • travel agency
 • social media
 • marketing channels

7 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in consumer marketing
 • Consumer packaged goods experience
 • English communication Skills

7 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Overall Sales Management
 • Experience 3-5years in Sales
 • Coordinate with customer and production team.

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุมากกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม Photoshop, Illustrator

11 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

11 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • การตลาด ออนไลน์และออฟไลน์

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนสูง 160 ซ.ม ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

11 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการตลาด
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
 • สามารถการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Big Data) ได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Prvd F, Transp, OT Pay, Car
 • World – Wide Energy Saving System Trading Company
 • Exp. in Sales in Contraction / Sub-Con Ind.

11 hours ago

 

Applied
 • Research Executive
 • Research
 • Marketing Research

11 hours ago

 

Applied
 • Manage and directing marketing activity
 • 5 years working experience in MKT. of FMCG
 • experience in digital marketing is a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

11 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า
 • สนับสนุนงานการตลาด ทำ presentation ต่างๆ

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2-5 ปี

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

11 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อเเละเสนองานขายแก่กลุ่มลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามงานขายกับลูกค้าเพื่อปิดงานขาย
 • สรุปยอดขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

11 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Build new campaigns, monitor and optimize existing
 • Plan/implement/analyze/optimize digital marketing
 • Good knowledge of Digital Marketing Principals

11 hours ago

 

Applied
 • Service, sales consumer finance banking products
 • Parnership management, insurance
 • Central, channel, Robinson

11 hours ago

 

Applied
 • Manage new product launch and ensure timeline
 • Planning Sales & Marketing Strategies
 • Pre-post marketing analysis,MMP,ROI& provid report

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกค้า และเสนอขายสินค้ากลุ่มแพ็คเก็จจิ้ง
 • ประสบการณ์การการตลาดด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • 1-2 years experience in sales support
 • Good excel and strong analytical skill

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง จบปริญญาตรี-โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่น
 • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage of Online Shopping Front-page
 • Enabling to analyse business requirement
 • Manage some part of order, payment

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารและถ่ายทอดความต้องการจากลูกค้ามาให้ทีมทำงาน
 • ประสานงานระหว่างฝั่งลูกค้าและทีมทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนหรือรักษาค่าใช้จ่ายของแต่ละโปรเจกท์

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years of experience in trade marketing
 • Aged 30 years or older
 • Planning trade marketing of MT and TT channels

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 26-35
 • Bachelor's Degree in Sales and Marketing
 • 5-8 years working experiences

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 1-3 years working experiences

11 hours ago

 

Applied
 • CSR experiences preferred
 • Strong communication skills
 • Able to travel (locally)

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุทุกช่วง
 • การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การตลาด

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกตลาดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดแบ่งให้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 50 ปี
 • มีความขยัน

11 hours ago

 

Applied
 • Corporate Affiar (CA) lead for Thailand
 • Be primarily a government relations focus
 • External communications, CR & issues management

11 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นต้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

11 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • Preferably aged between 28-35 years old
 • 5 + years of product marketing experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท

11 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only / Male or Female
 • Bachelor degree or higher in any fields
 • 5 years of experience in sales, marketing

11 hours ago

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.